Posts Tagged ‘teknologi’

Seks konferanser om barnehagen som digital arena

3. mai 2016

DAB_tekstI ukene 11 og 12 i 2017 blir det DAB-konferanser i seks  norske byer:
14. mars i Bergen, 15. mars i Oslo, 16. mars i Tromsø, 21. mars i Stavanger, 22. mars i Trondheim og 23. mars i Drammen. Et bredt geografisk nedslagsfelt i 2017, altså, og mindre reisevei for mange.

Arrangør er Stiftelsen IMTEC i samarbeid med Fagforbundet, Senter for IKT i utdanning og følgende kommuner: Bergen, Drammen, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Og det er et kvalitetstegn at kommuner som har samarbeidet med DAB tidligere, ønsker nye DAB-konferanser velkommen tilbake.

Følg oss på DABs nettside eller på Facebook

DAB 2017 – en konferanse nær deg, kanskje?

6. april 2016

DAB_tekstI ukene 11 og 12 i 2017 vil det bli DAB’er i Bergen, Oslo, Drammen, Stavanger, Tromsø og Trondheim! Følg med! #DAB

Bare fire uker til DAB i Tromsø, Lillestrøm og Bergen

4. februar 2016

DAB_tekstBare fire uker til konferansen Digital Arena Barnehage (DAB) 2016 går av stabelen i Tromsø, på Lillestrøm og i Bergen. DAB er møteplassen for ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. Mer info og påmelding på nettsiden til DAB: http://www.imtec.org/dab/

DAB henvender seg til ansatte i barnehager, barnehageeier- og barnehageadministrasjon, IT-ansvarlig hos barnehageeier, barnehagelærerutdanningen og kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen.  DAB er også aktuell for AKS/SFO- ansatte og for lærere på 1. til 4. trinn.

Digitalista Markus Bergenord og ateljerista Maria Fabien fra Stockholm er hovedforelesere. De er opptatt av innholdet i de digitale aktivitetene og hvilket potensial verktøyene og aktivitetene har for barnas utvikling og læring. Du får møte flere utstillere, og kan velge paralleller etter lunsj.

 

Barns møter med digital teknologi

3. februar 2016

bok_letnes Gratulerer, Mari-Ann Letnes med boken Barns møter med digital teknologi. Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring

Mari-Ann Letnes spør hvordan digital teknologi kan legge til rette for meningsfulle læringsprosesser mellom barn og voksne i barnehagen?

Kunnskap om barns møter med digital teknologi er viktig for å forstå dagens barndom og de utfordringer barnehagen står overfor. Digital teknologi påvirker måten barna handler, leker, tenker, lærer, utrykker seg og interagerer på.

Gjennom teori og eksempler viser Letnes hvordan digital teknologi kan benyttes i en pedagogikk som tilrettelegger for barnehagebarns møter med seg selv, samfunnet og den verdenen de vokser opp i. Mange av bokens eksempler handler om barn og pedagoger som i møte med kunst skaper digitale medieuttrykk sammen.

Boken retter seg mot barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.

Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis i kunst og håndverk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun er utdannet produktdesigner, faglærer i kunst og håndverk og har skrevet doktoravhandlingen Digital dannelse i barnehagen, ved NTNU. Hun har bred undervisningserfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns bruk av digital teknologi i praktisk arbeid og kunstfaglige læreprosesser i barnehage og grunnskole.

(Teksten er hentet fra Universiteteforlagets nettside da jeg ikke har hatt mulighet til å lese boken enda.)

 

 

Småbarn, foreldre og nettvett

15. desember 2015

skjermbrukEn veileder som gir småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk ble lansert i går.  Småbarn og skjermbruk – en god start gir foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. Som digitale mediebrukere fortjener også yngre barn å bli tatt på alvor.

Småbarn og skjermbruk – en god start blir sendt ut til alle helsestasjoner i Norge. Dette er første gang helsestasjonene blir invitert til å bidra til barn og foresattes skjermvett. På helsestasjonen sitter mange foresatte til barn i alderen 0-6 år og venter. Mange har spørsmål om småbarn som mediebrukere. Veilederen gir råd og tips til foresatte for de aller yngste barna – de mellom 0 og 6 år.Hvordan kan foreldre for eksempel gi de minste barna en god start med internett, mobil og tv? Og hvilke innstillinger kan man gjøre på nettbrett og mobil?

Også personalet i barnehagen skal være digitale rollemodeller. Det er nyttig å kjenne til veilederen, og sette seg inn i innholdet, og ha den som bakgrunn når barnehagens arbeid med digitale medier diskuteres med foreldre.

Småbarn og skjermbruk – en god start! består av en kort og en lengre veileder. Du kan bestille noe av materiellet – mens den lange veilderen kun er digital.  For mer informasjon – ta kontakt med Barbro Hardersen eller Berit Andersen

Veilederen er forøvrig laget i et samarbeid mellom følgende organisasjoner:
Redd Barna
Barnevakten
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 
Medietilsynet Trygg bruk
IKT-Norge
Sintef
Forbrukerombudet
Unicef
Slettmeg.no 

 

DAB 2016 og Reggio Emilia

13. desember 2015

logo fbKom og hør to dyktige og inspirerende forelesere i Tromsø 1. mars, på Lillestrøm 2. mars eller i Bergen 3. mars 2016.

Hovedforelesere på Digital Arena Barnehage (DAB) 2016 er digitalista Markus Bergenord og ateljerista Maria Fabien. De henter sin erfaring med digitale verktøy fra arbeidet i barnehagen Katarina Västra i Stockholm der personalet jobber Reggio Emilia inspirert. Da de skulle bygge opp et miljø med digitale verktøy tilgjengelig for barna,  startet de med ettåringene. ”Hvordan kunne vi ellers vite hva som er mulig?” sa de, ”for om vi skulle ha startet med femåringene ville vi aldri ha forandret miljøet for de yngste barna”.

Å starte det digitale arbeidet med de yngste barna stiller andre krav til personalet enn når det først og fremst er de eldste barna som får tilgang til de digitale verktøyene. Og siden teknologiutviklingen går så raskt, er det viktig å være opptatt av innholdet i aktivitetene som skapes og spørre seg hvilket potensial verktøyene og aktivitetene har for barnas utvikling og læring.

For femte gang arrangerer Stiftelsen IMTEC og samarbeidspartnere IKT-konferanse for ansatte i barnehager, barnehageeiere, IKT-ansvarlig hos barnehageeier, barnehagelærerutdanningen, kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen. Digital Arena Barnehage er møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid.

Digital barnehagepris 2016

27. november 2015

bhgpris2016Nasjonalt senter for IKT i utdanningen inviterer alle barnehager som bruker digitale verktøy aktivt med barna til å delta i konkurransen Digital barnehagepris 2016.

Den digitale barnehageprisen deles ut for god pedagogisk digital praksis i barnehagen. Barna skal være medvirkende og produsenter i prosjektet, og prosessen må dokumenteres. Frist for innsending av bidrag er 1. februar 2016. Les mer om Digital barnehagepris 2016 på IKT-senterets nettside

Like før NKUL

1. mai 2015

NKULNeste uke går NKUL, landets største konferanse om utdanning og læring, av stabelen. For andre gang er det satt opp et eget barnehageprogram med ett plenum, 9 sesjoner og 3 utstillerseminar. Deltakerne kan også følge det øvrige programmet de to andre dagene.

Det er mer enn 1000 påmeldte totalt. Til barnehageprogrammet er det påmeldt nærmere 70 personer, dobbelt så mange som i fjor, OG det er enda plass til noen til fler!

I plenum vil Tove Lafton, Høgskolen i Oslo og Akershus, snakke om Når pedagogikk og teknologi veves sammen – etiske og kroppslige utfordringer.

I parallellsesjon 1 snakker

 • Filip Witzell og Anne Hjønnevåg Nakken, Matematikksenteret i Trondheim, om Antall, rom og form på nettbrett  
 • Svein Sando, Dronning Mauds Minde Høgskole, om Digital etisk dannelse i barnehagen
 • Ann-Hege Lorvik Waterhouse, Høgskolen i Oslo og Akershus, om Kunst i digitale kontekster.

Etter pause er det utstillerseminar med

 • Gyldendal – «Trygge barn» – en app fra Salaby Barnehage
 • Interactive Norway – SMARTere hverdag i barnehagen
 • Grom AS: Troll i ord – Språkstimulering med konkretar og digitale verktøy. Norskutvikla appar med fortellestemmer på over 25 språk.

Så er det lunsj!

I parallellsesjon 2 er det mulighet for å øve og prøve når disse folkene tar for seg

 • Skapende, kreativt med digital teknologi med Marianne Undheim, Kleppe friluftsbarnehage 
 • App´legøyer og app´estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen med Barbro Hardersen, Medietilsynet (og tidligere leder av IKT-senterets barnehageprosjekt)  
 • Animasjonsverksted med Mari-Ann Letnes, Dronning Mauds Minne Høgskole, og Cathrine Fragell Darre, Norlandia Barnehagene.

Etter en ny pause er det klart for parallellsesjon 3. Der vil

 •  Torbjørn D. Moe, Senter for IKT i Utdanningen, snakke om  En digital reise i barnehagen
 • Trine Kofoed, Senter for IKT i utdanningen, snakker om Mellom tradisjon og fornyelse – IKT og barnehagepedagogikk i et danningsperspektiv 
 • Kristian Sliper Midling, Granåsen Barnehager i Trondheim, snakker om Digitalt utendørs i barnehagen.

Vel møtt i Trondheim!

Barnehagen må lære seg koden også

17. februar 2015

Det er datatrøbbel overalt. Lær deg koden, Erna Solberg! er tittelen på en kronikk i Aftenposten i går skrevet av Camilla Bjørn, Ine Thereze Gransæter og Isabelle K. Ringnes. De skriver at vi trenger flere teknologikompetente kvinner i Norge, og slipper kvinnelige hjerner til kan problemene løses sammen og fjerne de overkompliserte hindrene mellom det digitale og det analoge. I dag er gapet mellom dem som bruker teknologien og dem som utvikler den for stort.

littlebitsNår Erna Solberg har skrevet sin første kodelinje, foreslår de at hun legger til fire punkter i planene sine. Det første er om Teknologi i barnehagen: «La jentene leke med tekniske byggesett som «littlebits«. Starter det tidlig nok, forsvinner angsten for det nye, og teknologi blir en naturlig del av hverdagen for alle barn. Lek frem nye løsninger. Og la dette fortsette gjennom hele skoleløpet, inkludert i lærerutdanningen. Et foregangseksempel er organisasjonen: Lær kidsa koding. Er det noen der ute som bruker Littlebits i barnehagen? Er det flere enn Kattekleiv barnehage på Notodden som har prøvd seg på koding med barnehagebarna? Ta gjerne kontakt med meg.

wedoI noen kommuner, og ved Vitensentrene, blir det jobbet med WeDo. På et arbeidsseminar på Barnehagekonferansen i Bergen i forrige uke presenterte Pedagogisk fagsenter i Sarpsborg hvordan de jobber med roboter og sensorer sammen med barnehagebarna. Både gøy og lærerikt for oss gamliser å få bygge en krokodille som åpner og lukker gapet, og som lager rare lyder når vi kommer i nærheten av sensoren. Jobber du i en barnehage som bruker WeDo så ta gjerne kontakt med meg.

Legoroboten WEDO i barnehagen

11. desember 2014

footballInteressert i tekniske løsninger som trinser, tannhjul, motor og bevegelsessensor? Eller er du bare nysgjerrig? Da er arbeidsseminaret om Lekeroboten WEDO i barnehagen – hvorfor og hvordan? noe for deg. På Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil Kristin Rogne og Birthe Lavik Nordby, begge rådgivere ved Pedagogisk fagsenter i Sarpsborg kommune, fortelle hvordan de har jobbet med WeDo i barnehager og hvorfor de har gjort det. Barna var med og brukte datamaskinen for å styre og planlegge ulike hendelser. Å stimulere språket var en viktig el av prosessen. Sammen med Mikroverkstedet vil de demonstrere og du kan få prøve.


%d bloggere liker dette: