Posts Tagged ‘tall’

Barnehagen i tall

19. november 2012

I dette heftet finner du opplysninger om utviklingen i barnehagesektoren de siste årene gjennom utvalgte tall og forskningsresultat. Kjekt å  kjenne til noen fakta.

Norske barnehagar i tal 2012  har et særlig fokus på den største endringen i barnehagene de siste årene; nemlig at det er blitt mange flere yngre barn i barnehagen. Det blir stilt spørsmål om hvordan de yngste barna blir ivaretatt både når det gjelder faste voksenkontakter og egne rom til skjerming.

Publikasjonen tar også opp:

Det virker nesten litt tragikomisk når journalisten i avslutningskapittlet peker på at «ett- åringens inntogsmarsj krever noe nytt av barnehagene og av de som jobber der. våre alle minste trenger mer varsom omsorg. verden skal åpnes for dem med små skritt av gangen.»  Nytt og nytt, fru Blom. Neppe så overraskende for dem som ha jobbet noen i år i barnehagen.

Heftet er et særtrykk av kapittelet om barnehager i årets Utdanningsspeil. Utdanningsspeilet som er en årlig statusrapport for skolene, og i år er barnehagene med.


%d bloggere liker dette: