Posts Tagged ‘statistikk’

Utdanningsspeilet

18. juni 2015

 

 

Utdanningsspeilet er Utdanningsdirektoratets årlige publikasjon med statistikk og analyser om barnehage og grunnopplæring i Norge.utdspeilet

I kapittel 1 finner du tall og fakta om barnehagene, barna og de ansatte. I tillegg kan du lese om status og utvikling i de ansattes kompetanse, og hvilke tema- og fagområder styrerne rapporter at barnehagene arbeider mest med.

 

BASIL – portal for informasjon om barnehagene

20. desember 2013

utddirektoratGjennom BASIL (BArnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning) rapporterer barnehagen årsmeldingen sin. Kommunen kan kontrollere at all barnehagen ligger i registeret og dermed kan rapportere.

Gjennom BASILs åpne rapportkanal er det mulig å finne og sammenstille informasjon om barnehagene i Norge. Det finne flere ferdigdefinerte rapporter i menyen, men du kan også endre utvalget og finne informasjon  om ulike år, geografisk område, barnehagetype og eier.  Informasjon om hvordan du gjør dette finner du i brukerveiledningen. Resultatene kan fremstilles i tabell og grafisk. Rapportene kan eksporteres til Excel eller andre formater.


%d bloggere liker dette: