Posts Tagged ‘språkstimulering’

Tre gode grunner

8. mars 2012

Tre gode grunner til å dra til Klikk der! i Ålesund 19.april:

Lila Marie Moberg har arbeidet mye med IKT i barnehagen, har skrevet bok IKT-prosjekt i barnehagen og  videreutdanner barnehagepersonalet i kreativ bruk av IKT. Hun har kalt foredraget sitt 3 gode grunner. Lila er førstelektor  ved Høgskolen i Volda. (Fototet er hentet fra HiVolda).

Anna Klerfelt har arbeidet mye med digitale medier og svanske barnehager. Hun har blant annet skrevet en doktoravhandling om temaet, og hatt feltarebeid i flere barnhager. Hun vil snakke om Barns digitala berättande. Anna er fil dr. universitetslektor ved universitetet i Gøteborg. (Fotoet er hentet fra http://www.skolverket.se)

Klausine Røtnes, førskolelærar og fagbokredaktør, har masse erfaring med å fotografere selv til tross for at hun startet med fotografering i godt voksen alder. Du har sikkert sett bildene hennes i tidsskriftet Barnehagefolk. Hun har også hatt fotoutstillinger og dokumentert forholdene i barnehager i blant annet til Irland, Nicaragua og Sør-Afrika. Hun vil snakke Om fotografering i barnehagen.

Hannah (5) laget app med pappa

24. februar 2012

Se oppslaget i dagens Agderpost om pappa’n som  laget en app for Hanna, som  ville lære seg bokstaver og lære å lese. Hanna har  lest inn uttale til samtlige ord, bokstavlyder og instruksjoner i programmet som også er teste av ungene i Tybakken barnehage på Tromøya.

Barnehage, språk og digitale verktøy

10. januar 2011

I desember offentliggjorde Folkehelseinstituttet en studie basert på informasjon om ca 20.000 barn, innsamlet i Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) og fra Medisinsk fødselsregister (MFR) ved Folkehelseinstituttet. Funnene støtter det meste av tidligere forskning som viser at barn som har vært passet i barnehage har noe bedre språkferdigheter enn barn som er passet i mer uformelle passordninger.Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet: Early child development and care: Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study.

Dette minner meg om at vi savner mer forskning om digitale verktøy i barnas hverdagsliv i barnehagen og hvilke  sammenhenger digitale verktøy  har betydning. IKT-senteret planlegger systematisk utprøving av multimediale virkemidler i språkopplæringen. Følg med!

Ta tastaturet fatt!

17. november 2010

Forarbeidet til IKT-senterets konferanse i Tromsø i slutten av måneden fortsetter. På barnehagens onlineworkshop har du mulighet til å forme morgendages barnehage. Innleggene her er et grunnlagg for diskusjonene i workshopen i Tromsø. Vi vil gjerne høre om flere barnehagers kompetanse, erfaringer og ambisjoner, så ta tastaturet fatt!

OBS! for å skrive en kommentar, må du registrere deg øverst på siden. Noen har vært bekymret for at de da melder seg på konferansen, men det gjør du IKKE.

Digital praksis i språkopplæringen i barnehagene

2. november 2010

Følg med på innleggene
på workshopen «En tidlig start«


%d bloggere like this: