Posts Tagged ‘språkstimulering’

Bare fire uker til DAB i Tromsø, Lillestrøm og Bergen

4. februar 2016

DAB_tekstBare fire uker til konferansen Digital Arena Barnehage (DAB) 2016 går av stabelen i Tromsø, på Lillestrøm og i Bergen. DAB er møteplassen for ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. Mer info og påmelding på nettsiden til DAB: http://www.imtec.org/dab/

DAB henvender seg til ansatte i barnehager, barnehageeier- og barnehageadministrasjon, IT-ansvarlig hos barnehageeier, barnehagelærerutdanningen og kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen.  DAB er også aktuell for AKS/SFO- ansatte og for lærere på 1. til 4. trinn.

Digitalista Markus Bergenord og ateljerista Maria Fabien fra Stockholm er hovedforelesere. De er opptatt av innholdet i de digitale aktivitetene og hvilket potensial verktøyene og aktivitetene har for barnas utvikling og læring. Du får møte flere utstillere, og kan velge paralleller etter lunsj.

 

Forskning på nettbrett i barnehagen

26. mai 2015

spraakUiSGjennom rammeplanen oppfordres barnehagene til å ta i bruk digitale verktøy. Det finnes lite forskning på hvordan nettbrettet er med på å stimulere språket hos barnehagebarn. Det er behov for mer kunnskap om hvordan barnehagene kan i bruk nettbrett som verktøy i barnehagens pedagogiske arbeid med språkstimulering, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret ved UiS.

Hoel og kollega Mangen fulgt fire 3- til 6-årsavdelinger ved to barnehager i Stavanger. Barnehagene fikk utdelt nettbrett og fire utvalgte apper som var basert på norske barnebøker. Forskerne ville se hvordan barn og voksne brukte appene sammenlignet med bruk av bøker, og se nærmere på  hvor mye leseropplevelsen som ble styrt av appen. Du kan lese mer her.

I følge oppslaget skal Trude Hoel og Anne Mangen ferdigstillerforprosjektet ”Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: Utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling” i løpet av mai .

Nyttig arrangement fra IKT-senteret

26. november 2013

IKT-senteret ikonTakk for nok et interessant og nyttig arrangement fra IKT-senteret. Denne gang om norsk, matte og IKT. At det er et stort behov for inspirasjonskurs og kompetanseutvikling i barnehagesektoren blir jo tydelig understreket gjennom den store interessen for dette arrangementet: 240 i salen, – og venteliste!

To arrangementer hos IKT-senteret er forøvrig nær forestående:
– Monitor 2013 der blant annet senterets første BarnehageMonitor blir presenterte. Den forteller hvordan det ser ut i barnehagen mht utstyr, bruk og holdninger knyttet til bruk av digitale verktøy i barnehagen.

Lanseringsseminar for Barnehagefolks temanummer om profesjonsfaglig digital kompetanse rettet mot barnehagefolk, barnehagelærerutdanningen, og alle som er interessert i barnehagen som grunnstein i utdanningsløpet.

Jeg håper at senteret fortsetter sitt entusiastiske engasjement for barnehagesektoren og at vi kan se fram til mange spennende barnehagearrangementer i 2014!

Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder

7. mai 2013

nkul_liten Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene vi tar i barnehagen? spurte  Marianne Undheim  fra Klepp Familie- og Friluftsbarnehage. Gjennom mange eksempler viste Marianne hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med barna. Det er det sikkert mange som gjør i barnehagene rundt om i landet. Og fremdeles er det barnehager som har et ubevisst forhold til hva slags bilder som blir tatt og hva de blir brukt til. Bilder som barnehager gir fra seg har de ingen kontroll over. Det er jo ganske dumt?

Marianne er også opptatt av den kreative bruken av digitale verktøy, og viste eksempler på andre måter barn kan bruke fotoene på også. Samtaler med barna står sentralt i arbeide. Gjennom samtaler kan nye produkt blir skapt, og barna får mulighet til å formidle barnehagehverdagen sin på forskjellige måter. Slik kan også barnas stemmer bli hørt. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord i dette arbeidet.

Du kan følge Mariannes Undheim på bloggen hennes: Barn og digitale verktøy.

Mye mer enn prat

25. april 2013

språk_utdirUtdanningsdirektoratet har nettopp utgitt veilederen  Språk i barnehagen. Mye mer enn bare prat. Den inneholder eksempler på hvordan barnehagepersonalet kan bruke språket aktivt i ulike hverdagssituasjoner sammen med barna og hvordan de kan invitere dem til å bruke språket selv. I veilederen har den digitale verden fått en ørliten plass. Foto kan være en støtte for barn som snakker om opplevelsene sine og som bearbeider begrepsforståelsen. Og personalet i som stimulerer barnas skriftspråk inviterer (selvsagt, sier nå jeg) barna til å bruke digitale verktøy. Det går da framover.

Trampoline

18. mars 2013

trampolineFlere forlag lanserer nye nettsteder for barnehagen. Det siste er Trampoline  fra Gyldendal. Trampoline er utviklet av Salabyredaksjonen og støttet av Utdanningsdirektoratet.

Trampoline er navnet på elefanten som er gjennomgangsfiguren. Trampoline består av aktivitetshefter og veiledningshefter som du kjøper. På nettstedet  www.trampoline.no  finnes det interaktive oppgaver som støtter temaene i aktivitetsheftene.  Aktivitetsheftene er oversatt til flere språk: arabisk, polsk, somali og urdu.  Kurdisk og tamil kommer i løpet av 2013

Nettstdet er gratis fram til oktober. Benytt muligheten til å prøve nettstedt, og aller viktigst: gi Gydendal tilbakemelding slik at nettstedet kan utvikles.

Meld deg på NKUL 2013

15. februar 2013

Målgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe Barnehage

NKUL er Norges største IKT-konferanse og hadde over 1000 deltakere i fjor. I år satser NKUL på egne sesjoner spesielt beregnet på barnehager. Disse sesjonene er merket Målgruppe Barnehage  i NKUL-programmet. I tillegg til de egne barnehagesesjonene og -utstillerseminarene, vil det være mye å hente i plenum, på utstillerseminar beregnet på småskole og ved å besøke de mange utstillingen. Så er dere flere fra samme arbeidsplass er det vel verdt å studere programmet nøye. Her er info om sesjoner og utstillerseminar der barnehagen står i sentrum. Påmeldingen har startet.

MANDAG 6. mai

Kl 12:15 Parallellsesjon: S1H – Den digitale tilstanden i barnehagen
. Hvilke forutsetninger har barnehagen for å bruke IKT i det pedagogiske arbeidet? Har de utstyr som fungerer og kompetanse og mulighet til å bruke det sammen med barna? Senter for IKT i utdanningen deler funn fra sin siste undersøkelse.  Ved barnehageprosjektet, Senter for IKT i utdanningen.

Kl. 13:35 – Utstillerseminar:
 U1H – Gyldendal: Trampoline.no – et språkstimulerende nettsted for barnehagebarn

Kl 16:00 – Parallellsesjon:
 S2H – Animasjon og kreativ læring med iPad
. iPad kan være et fantastisk verktøy for å lære og skape læringsglede. En metode er animasjon. Med ett tastetrykk er en klar for å begynne. Via iPaden kan en gjøre nesten alle forberedelser, noe som gir en oversiktelig og god prosess for småbarna. Ved Bente Aasheim, lærer, Løren skole.

TIRSDAG 7. mai 

Kl 10:30 – Parallellsesjon: S3H – Digital danning i barnehagen – barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster
. Digital danning fordrer en helhetlig tilnærming til barns læring og identitetsdanning. Den digitale teknologien er en del av våre liv, og måten vi forholder oss til omverdenen på. Digital danning forsåes derfor som en bred kulturell kompetanse hvor de estetiske læreprosesser har en viktig plass. Ved Mari-Ann Letnes, doktorgradsstipendiat ved Dronning Mauds Minnehøgskole for førskolelærerutdanning.

Kl 11:30 – Utstillerseminar: U2H – NRK Skole: Hvordan bruke film i barnehagen for å gjøre barna til bedre lesere senere i livet.

Kl 13:15 – Parallellsesjon: S4H – Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder. Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem «eier» egentlig bildene? Gjennom samtaler med barna kan nye produkt skapes, og barna får anledning til å formidle barnehagehverdagen sin på ulike måter. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord. Ved Marianne Undheim, assisterende styrer i Klepp familie- og friluftsbarnehage.

Kl 15:30 – Utstillerseminar:  U3H – Interactive Norway: Smart Board i barnehagen – lek og læring!

ONSDAG 8. mai

Kl 10:00 – Utstillerseminar:  U4H – Cappelen Damm: Språkglede i barnehagen – NYE muligheter!

Kl 11:00 – Parallellsesjon:   S5H – Verktøy til uttrykk. Trondheimsnettverket for barnehager «Barn og IKT» presenterer to prosjekter: Ved å gjemme og gjenfinne geocacher/turbokser er barn i fysisk aktivitet, og opplever natur og teknologi, og gjennom barns samarbeid og medvirkning skaper vi animasjonsfilm. Ved Torill Hafsmo, prosjektleder for «Barn og IKT», og representanter for barnehagene i prosjektet.

Utdanningskonferansen er i gang

14. februar 2013
utdanningskonfUtdanningskonferansen 2013 er  i gang. For andre år er en hel dag viet barnehagen. Konferansen er fulltegnet.
Mette Henriksen fra Fagforbundet åpnet konferansen og understreket betydningen  av å sette IKT enda tydeligere på kartet i barnehagen. Digital kompetanse må økes både fordi det er viktig er barn som vokser opp i dag å ha digitalt kompetente vokse rundt seg og formål motvirke digitale skiller.
Vibeke Mogstad fra Stiftelsen IMTEC, som arrangerer konferansen, fortalte fra reisen sin til Reggio Emilia. Når personalet så tilbake på si n IKT- historie  så de at de hadde drevet IKT-prosjekter som imlitengrad var integrert i andre prosjekter. Når er de digitale verktøyene i større grad er tilgjengelig for barns skje en Innovasjon i barnas skapende virksomhet, mener de. Vibeke trakk fram mange interessante eksempler.
For dem som er interessert: man må delta på en organisert reise for å besøke barnehagene i Reggio Emilia. Det går en reise i mai i regi av Reggio Emilia Institutet i Stockholm sammen med svensker og en om høsten i regi av den norske Reggio Emilianettverket som har base på Høgskolen i Telemark sammen med dansker.
For håpentligvis kommer det en Utdanningskonferanse med barnehageprogram i 2014 også. Mens du venter, kan du jo melde deg på NKUL 2013 som har et eget barneprogram gjennom hele konferansen. Mer info følger.

IKT-barnehagekonferanse i Bergen 14. februar 2013

14. november 2012

For femte gang arrangeres Utdanningskonferansen i Bergen. Også i år blir det en egen IKT-barnehagekonferanse med eget program som arrangeres på Scandic Bergen City 14. februar 2013.  Hovedfokus vil være bruk av digitale verktøy i barnehagene, og konferansen vil bli  en møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, forsknings- og utviklingsarbeid, og strategier på området. Denne dagen er også relevant for ansatte på småskoletrinnet og i skolefritidsordningene. Påmeldingen har startet.

Fra lydopptak til animasjonsfilm

9. mars 2012

På Klikk der! i Oslo 16. mars

Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er viktig, men hvor skal vi begynne? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste?

Med utgangspunkt i arbeid med animasjonsfilm, viser hun hvordan barna kan delta som aktive deltakere, fra ide til ferdig produkt. Hun viser også helt konkret hvordan en animasjonsfilm kan lages, og presenterer aktuelle verktøy i dette arbeidet.

Marianne Undheim jobber som assisterende styrer i Klepp Familie- og Friluftsbarnehage og har nylig gitt ut boka «Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen».


%d bloggere liker dette: