Posts Tagged ‘språk’

Barnets digitale læringsrom

26. januar 2015

Barnets_digitale_læringsrum_til_forsiden_af_hjI boken Barnets digitale læringsrum (Dafolof forlag, Danmark) beskriver Lars Friis Laursen og Jesper Petersen er rekke pedagogiske aktiviteter som de mener bidrar til å sikre et godt grunnlag for arbeidet med IKT i barnehagene. Med utgangspunkt i de pedagogiske læreplanene for barnehagene i Danmark omtaler forfatterne aktiviter som er aktuelle for norske barnehager også. som natur og natufenomener, språk, kulturelle uttrykksformer og verdier, personlighetsutvikling, kropp og bevegelse og sosial kompetanse. Boken kan inspirere dem som står på startstreken og dem som allerede er i gang med digitale aktiviter.

Forfatterne understreker selv at boken ikke baserer seg på forskning, men at utgangspunktet for boken er forfatternes egne erfaringer med pedagogisk arbeid og IKT.

Boken kan inspirere  inspirasjon for alle som er i gang, eller som står på startstreken til å blogge eller starte med digitale aktiviteter.

Bruk av Smart Board i en flerspråklig barnehage

12. desember 2014

smartboardFørresfjorden barnehage er velkomstbarnehage for barn av nyankomne flyktninger i Tysvær kommune. På Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil Bente Halvorsen og Eva Lilleland fortelle hvordan barnehagen bruker Smarte Board når de arbeider med morsmålstimulering og norskopplæring.  Språkarbeidet med de flerspråklige barna er flyttet ut av treningsrommet og integrert i arbeidet som en naturlig del av barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

Legoroboten WEDO i barnehagen

11. desember 2014

footballInteressert i tekniske løsninger som trinser, tannhjul, motor og bevegelsessensor? Eller er du bare nysgjerrig? Da er arbeidsseminaret om Lekeroboten WEDO i barnehagen – hvorfor og hvordan? noe for deg. På Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil Kristin Rogne og Birthe Lavik Nordby, begge rådgivere ved Pedagogisk fagsenter i Sarpsborg kommune, fortelle hvordan de har jobbet med WeDo i barnehager og hvorfor de har gjort det. Barna var med og brukte datamaskinen for å styre og planlegge ulike hendelser. Å stimulere språket var en viktig el av prosessen. Sammen med Mikroverkstedet vil de demonstrere og du kan få prøve.

I valsetakt

4. desember 2014

puppanEstetiske innganger til læring og multimodale arbeidsmåter i valsetakt handler om hvordan tospråklige barns forståelse av barnelitteratur (en barnebok og en sang) kan støttes av estetisk aktivitet og berøringsteknologi som nettbrett og smarttelefon. Innlegget tar spesielt for seg det didaktiske arbeidet med Rasmus Roedes sang ”Firkløvervalsen” fra albumet «Puppan te pappa.»

Nina Engesnes, som forteller om prosjektet på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015, er høgskolelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Spennende om IKT i barnehagen

18. november 2014

bhgkonf15Barnehagekonferansen 2015 i Bergen har som tema Lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy i barnehagen. På programmet står fire plenmumsforeleseninger: Markus Bergenord fra Katrina Västra Förskola/Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Nina Engesnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Fragell Darre fra Norlandiabarnehagene og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. I tillegg kan du velge mellom fem parallellforelesninger og mellom 5 ulike arbeidsseminar. Dette er kanskje den mest spennede barnehageIKT-konferansen i 2015?

Program og påmelding er lagt ut. Prisen er lavest hvis du melder deg på før 10. januar 2015.

Tre konferanser om IKT og barnehage

31. oktober 2014

konferanserFor våren 2015 har jeg registrert tre konferanser om temaet IKT og barnehagge:

19. januar arrangerer PBL konferansen Kritisk og kreativ! – fokus IKT i barnehagen. Konferansen holdes på Oslo Kongressenter. Forelesere er Mimi Bjerkestrand, Kirketunet barnehage, IKT-senteret og Cathrine Fragell Darre.

12. februar arranger IMTEC sin fjerde konferanse med fokus på IKT i barnehagen. I år er Barnehagekonferansen en frittstående konferanse. Konferansen holdes på hotell Radisson Bryggen i Bergen. På programmet står fire plenmumsforeleseninger: Markus Bergenord fra Katrina Västra Förskola/Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Nina Engesnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Fragell Darre fra Norlandiabarnehagene og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. I tillegg kan du velge mellom fem parallellforelesninger og mellom 5 ulike arbeidsseminar.

6.- 8. mai arrangeres NKUL 2015  i Trondheim. Det er tredje gang NKUL har et helt eget program for barnehager. Programmet er under planlegging. Hvis du vet om noen som har interessante og spennende prosjekter vi andre burde får høre om, er det fremdeles mulig å  foreslå dem  ved å benytte dette elektroniske forslagskjemaet. Frist for innsending av forslag er fredag 7. november. Forslagene behandles av programkomiteen.

Norsk+matematikk= barnehage (i Tromsø)

23. mars 2014

IKT-senteret ikonSenter for IKT i utdanningen arrangerer gratis fagseminar om Norsk+Matematikk=barnehage?

Tid:          28. april klokken 09.00 til 16.00
Sted:        SAS Radisson Blue i Tromsø

På seminaret vil det bli presentert ulike måter å bruke digitale verktøy på i barnehagesammenheng. Denne gangen er språkstimulering og innlæring av matematiske begreper i fokus.

Rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst sier blant annet at barnehagen skal gi barna tidlig og god språkstimulering. Rammeplanens fagområde Antall, rom og form tar for seg hvordan barna skal lære tall, telling og utvikle matematisk kompetanse.

Lurer du på hvordan barnehagen kan utforske ulike fagområder ved hjelp av IKT? Bidragsyterne på fagseminaret vil hjelpe deg med tips og inspirasjon til hvordan du selv kan komme i gang.

Over til skilpadden

30. april 2013

turtleMarianne Undheim skriver om å programmere sammen med fire ivrige 5-6 åringer. Ved hjelp av appen MoveTheTurtle programmerte de spennende og varierte bevegelsesmønstre som skilpadden skulle følge. Les mer på bloggen Barn og digitale verktøy.

Dette fører tankene tilbake til 80-tallet. Da gjorde programmeringsspråket Logo og grafikkprogrammet Turtle det mulig for barnehagebarn å styre skilpadderoboten «Turtle» eller lastebilen «Big Track». Ved hjelp av kommandoer kunne barna bestemme hvordan en simulert skilpadde/bil på dataskjermen skulle bevege seg. Ved å la den fysiske skilpadderoboten/bilen bevege seg over et ruteark som var tegnet opp på gulvet, ble  programmeringsarbeidet enklere å forstå for barna. Gjennom å analysere, justere og planlegge kunne barna oppdage sammenhenger og utvikle generelle ferdigheter om problemløsning.

Det var Seymor Papert (f. 1928) ved Massachusetts Institute of Technology som på denne måten ville lære barn å programmere for at de selv skulle styre innlæringsprosesser. Herfra kommer uttrykket «fra konsument til produsent».

Les mer her:
Bølgan, N. (2008). Vil du være med, så heng på. Bergen: Fagbokforlaget.
Wallin, K.  (1996). Hvis øjet fik magt. Om de hundrede sprog og den skabende pædagogik i Rggio Emilia. København: Forlaget Børn & Unge (finnes på mage bibliotek).
Mer om hundra språk. (1986). Moderna Museets utställningskatalog nr 208. Stockholm: Moderna Museet.

Kartlegging av barns språk i barnehagen

18. desember 2011

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har mottatt rapporten om kartlegging av språk i barnehagen. Rapporten skal danne grunnlag for en veileder til barnehagene om språkkartlegging og oppfølging i barnehagenes språkarbeid.


%d bloggere liker dette: