Posts Tagged ‘sosiale medier’

Her er mobilen forbudt

3. oktober 2014

mobil» Vi ønsker at foreldrene skal være til stede når de henter og leverer barna i barnehagen. Derfor har vi sagt at det ikke er tillatt med mobiltelefon inne i barnehagen.i Skal man ta en viktig telefonsamtale kan den gjøres før eller etterpå. Når foreldrene er i barnehagen ønsker vi at de skal rette fokuset mot barnet, sier styrer Grete Kristoffersen i Kleppe friluftsbarnehage til barnehage.no

At Kleppe friluftsbarnehage har så strenge regler, kan skyldes at de er en barnehage som bruker IKT aktivt for å lære barna en fornuftig bruk med digitale verktøy. Men det er ikke alt som er like strengt i barnehagen. Les mer om vurderingene som Kleppe friluftsbarnehage har gjort om bruk av digitale medier.

Ny rammeplan – første utkast

25. november 2013

Gruppa som er satt til å revidere barnehagens rammeplan har kommet med første utkast2utkast til kapittel 1 og 2. Revideringen  er en åpen prosess og  utkastet ligger på Utdanningsdirektoratets sider. Teksten/e skal gjennom mange runder  før gruppa leverer det endelige forslaget sitt, og det er mulig for alle og enhver å kommentere utkastet.

Det er gledelig at utkastet på side 7 omtaler ulike medier og teknologi: «Barnehagen skal arbeide for å demme opp mot fremtidige sosiale skiller ved å sørge for at bruk av ulike medier og medieteknologi inngår i barnehagens daglige liv. Barnehagen kan utvide barns aktiviteter ved å kombinere analoge og digitale ressurser. I arbeidet med barns skapende prosesser, utforskning og læring kan passende programvare være et supplement til annet verktøy og materiell. Medier bør inngå som ledd i informasjons- og kunnskapssøk som følge av barns nysgjerrighet, for å utvikle temaarbeid, og som forberedelse og etterarbeid til utflukter og prosjekter. Medier kan også brukes som inspirasjon for bygge- og kunstmodeller, dans, musikk og bevegelse. Gjennom barnehagens praksis bør alle barn få ta del i lesing av multimodale tekster, arbeide med tredimensjonale former og lære berøringsteknologi. Skriving inngår i barnehagens praksis og barn må få prøve dette på papir og tastatur. Barn skal erfare interaktiv bruk av digitale medier. Det kan være for å kommunisere med familien og styrke bånd til venner. Både nærhet, lokal og global tilhørighet kan styrkes ved å kommunisere med en vennskapsbarnehage et annet sted, eller med et barn som av ulike grunner ikke kan være i barnehagen over en periode. Barnehagen må innarbeide gode sikkerhetsrutiner for å kunne takle digitale risikosituasjoner.»

Utdanningsdirektoratet vil publisere rammeplangruppas andre utkast 22. januar 2014 og deres endelig utkast 21. februar 2014. Deretter bearbeider direktoratet utkastet og sender det på høring våren 2014. Revidert rammeplan fastsettes av Kunnskapsdepartementet 1. januar 2015. 

Frokostseminar om personvern blir streamet

14. oktober 2013

IKT-senteret ikonMinner om at frokostseminaret i morgen (tirsdag 15. oktober) Proff eller fjern? Vi snakker personvern om barnehager og sosiale medier blir streamet på http://streaming.iktsenteret.no/ Da kan du også følge med!

 

Veileder om informasjonssikkerhet i barnehagen

26. september 2013

informasjonssikkerhetIKT-senteret har utgitt  Informasjonssikkerhet i barnehagen. En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon. Veilederen inneholder en rekke eksempler på hendelser som kan føre til brudd på informasjonssikkerheten, og inkluderer sikkerhetstiltak som kan iverksettes for å unngå dette.

Håndtering av personopplysninger skjer blant annet ved bruk av digitale verktøy og digitalt utstyr, eksempelvis administrative systemer, e-post, internett og hjemmesider, bærbare og stasjonære datamaskiner og minnepinner. Kvalitative intervju med styrere og pedagogiske ledere om informasjonssikkerhet, og en kvantitativ undersøkelse om informasjonssikkerhet i norske barnehager, danner utgangspunktet for veilederen.

Målet med veilederen er å hjelpe ledere og ansatte i barnehager til å oppfylle sine lovpålagte plikter med hensyn til sikring av personopplysninger og å øke bevisstgjøringen rundt viktigheten av god informasjonssikkerhet. Gjennom økt forståelse og bedre kunnskap om dette vil man kunne unngå krenkelser av personvernet til ansatte, barn og foreldre. I tillegg vil det sikre at viktig informasjon i barnehagen blir håndtert på en sikker måte.

Veilederen tar opp følgende tema:

 • muntlig dialog
 • e-post
 • tekstmeldinger
 • arkivskap
 • elektronisk lagring
 • minnepinner
 • fjernarbeidsløsninger
 • foto og video
 • hjemmesider
 • sosiale medier
 • skytjenester.

Veilederen bør også være interessant for barnehagelærerutdanningene rundt om i landet.

Gratis: frokostseminar om barnehager og sosiale medier

25. september 2013

IKT-senteret ikonSom en del av satsningen mot barnehagene og barnehagelærerutdanningen ønsker IKT-senteret  velkommen til en temafrokost hvor vi vil presentere ulike måter barnehager bruker sosiale medier på, og tips til å komme i gang.

Stadig flere barnehager bruker nett og sosiale medier i sin hverdag. Men hva gjør de, og hvordan kan barnehagens nettbruk styrke det pedagogiske tilbudet?

Barnehager er på Youtube, oppretter egne Facebookgrupper, publiserer informasjon på nettsider eller blogger aktivt. Hvilke rettigheter har barn, både når det gjelder beskyttelse og krav på informasjon?

Med stadig flere verktøy tilgjengelig for å synliggjøre pedagogisk virksomhet, eksponerer barnehagene seg på nye måter. Rammeplanen belyser at digitale verktøy bør tas i bruk, men hvilke fallgruver må man være oppmerksom på ved de nye mulighetene for samarbeid og informasjon?

Disse bidrar: 

 • Sara Eline Grønvold, jurist og har skrevet masteroppgave om barns personvern:
  • innlegg om blant annet barns rett til å bestemme over eget digitalt liv.
 • Cathrine Fragell Darre, barnehagelærer på nett:
  • innlegg om hvordan man kan bruke blogg som pedagogisk verktøy.
 • Cecilie Staude, BI-lærer og Svein Tore Marthinsen, statsviter, begge forfattere av bokenSosial kommunikasjon:
  • innlegg om hvilken nytte barnehagen kan ha av sosiale medier og hvilke utfordringer barnehagen kan stå ovenfor.
 • I tillegg får vi høre erfaringer fra barnehager som selv bruker nett og sosiale medier i sin virksomhet.

Det er begrenset antall plasser, så her gjelder «første mann til mølla»-prinsippet!
Fullstendig program kommer snart!


Når: 15. oktober 2013, Kl 08.00 – 12.00
Hvor: Fritjof Nansens plass 7, 6. etasje, Oslo.
Påmelding: Sendes til:  eds@iktsenteret.no 
og skriv «Påmelding» i emnefeltet
Frist: 5. oktober 2013

Barnehage, sosiale medier og kjønn

28. september 2012

Sosiale medier er framtiden. De er kommet for å bli. Internett var ingen døgnflue. Nå må barnehagene sette av tid til å være tilgjengelige på nett, sa Cecilie Staude fra BI som sammen med statsviter Svein Tore Marthinsen foreleste på Private Barnehagers Landsforbunde årlige lederkonferanse nylig. Det går alt for tregt med å få barnehager på nett, hevdet de. Og i de barnehagene som er på  nett, er det oftest menn som ser potensialet med sosiale medier. HVA? Er det sant? Hvor har Staude og Marthinsen sine data fra? Eller bare synser de? Hva er din erfaring?

Du kan lese mer om hva Staude og Marthinsen mener her.

Bruk hue

10. september 2011

Første september startet den femte sesongen av Bruk hue-kampanjen – Norges største kampanje mot digital mobbing. Telenor, Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten har gått sammen om en felles innsats mot digital mobbing. Kampanjen retter seg mot elever i ungdomsskolen, lærere og foreldre.

Kansje en ide å ta «Bruk hue-testen» for å sjekke bevissthetsnivået hos personalet i barnehagen?

De ”gamle” finner uønsket informasjon på nett de også

8. august 2011

Slettmeg.no kom med ny statistikk  i løpet sommeren.  Så langt i år er  24% av henvendelsene kommer fra personer i alderen opp til 20 år, mens 27% av henvendelsene gjaldt personer over 40. De ”gamle” finner uønsket informasjon på nett de også.

Et vedvarende problem er publisering av bilder og at den som legger ut bildene nekter å fjerne de. Det er også en økende trend i å koble publiseringer på nett mot privat informasjon, og medfølgende ubehag for den det gjelder. Det er tydelig at respekten for andres personvern ikke alltid står like sterkt.

Blant problemen er også at folk sine kontoer tas over av andre fordi de bruker usikre tjenester og har for dårlig sikkerhet på sine kontoer, dvs. bruker enkle passord, bruker samme passord på flere tjenester og gir fra seg passord via tjenester som utnytter dette.

Sosiale medier i svenske barnehager

3. juni 2011

Tidsskriftet Förskolan har et oppslag om bruk av sosiale medier som Facebook og Twitter  i siste nummer.  Det tar ikke lang tid å skrive 140 tegn i Twitter på mobilen, slik Stenhumlan förskole gjør. På den måten får foreldrene greie på hva barna har holdt på med i løpet av dagen. Og noen förskoler har egne sider på Facebook. Ikke like greit synes alle. Derfor har foreldre og personale diskutert seg fram til hva som kan publiseres f.eks. barnas tegninger, og mer generell iformasjon.  Også norske barnehager er på Twitter og Facebook.


%d bloggere liker dette: