Posts Tagged ‘sikkerhet’

Eg e veldig go’ nå

29. mai 2012


Her er innslaget om
Superetterforskerne i Klepp familie- og friluftsbarnehage

Safer Internet Day

5. februar 2012

7. februar markeres den internasjonale dagen for trygg bruk av internett i 74 land verden over. I Norge feires dagen med frisk fagdebatt, prisutdeling, undervisningspakker til skolene og mer til.

Se program med mer her.

Kanskje snart på tide å feire litt med barnehager også?

Datatilsynets nye nettsider

24. januar 2012

Datatilsynet har fått nye nettsider.
Da er det kjekt å vite at alle adresser på nettstedet blir fornyet,  gamle adresser vil slutte å fungere og du bør endre lenkene du har til nettsidene.

Programinnhold kan være skadelig for barn

30. november 2011

Kringkastingsloven sier at programmer med innhold som kan være skadelig for barn og unge, ikke kan sendes før etter kl. 2100. Dette kalles vannskilleprinsippet.  Det er særlig hensynet til barns psykiske eller moralske utvikling som anses som skadelig innhold:
– Dersom programmet kan virke skremmende, urovekkende eller angstskapende for barn og unge også i etterkant av seeropplevelsen, anses det for å kunne virke skadelig for den psykiske utviklingen
– Dersom programmet kan bidra til å skape forvirring rundt grunnleggende moralske spørsmål, kan det være skadelig for den moralske utviklingen.

Ved innholdsvurderinger tar Medietilsynet utgangspunkt i hvilken aldersgruppe under 18 år programmet kan skade, og når programmet er sendt. Blant annet kan programmer som er tillatt for alle eller får en 7-årsgrense,  sendes hele døgnet, mens programmer som får en 11-årsgrense, ikke bør sendes før kl. 1900. Denne praksisen tar hensyn til eldre barns rett til informasjon samtidig som beskyttelseskravet for de yngste barna ivaretas.

For å skape en større bevissthet rundt vannskilleprinsippet blant tv-seerne, og også gjøre det lettere for seerne å komme i kontakt med Medietilsynet, har tilsynet lansert en ny tipstjeneste. Tjenesten består av en egen e-postadresse, tipsvannskille@medietilsynet.no, som kan benyttes dersom man ser tv-innhold før kl. 2100 som man mener er i strid med vannskilleprinsippet. Medietilsynet vil bruke tipsene som mottas til å planlegge sin tilsynsvirksomhet.

Nærmere informasjon om beskyttelsesreglene i kringkastingsloven og tipstjenesten er tilgjengelig på Medietilsynets nettside www.medietilsynet.no. Nyheten er fanget opp via Medietilsynet.

Gratis å laste ned, dyrt å spille

27. oktober 2011

Dagsrevyen og FBI hadde i går et innslag om iPad, og at det kan koste dyrt hvis du ikke følger med når spill lastes ned. Det populære Smurfespillet er for eksempel gratis å laste ned, men tjenester for å bruke spillet koster penger. Et råd er selvfølgelig å passe på passordet og ikke la iTunes-kontoen stå åpne. Ved hjelp av noen få tastetrykk kan du imidlertid skru av mulighetene for å kjøpe tilleggstjenester. Les mer her.

Hva vet appen om deg?

19. oktober 2011

Hvilke personopplysninger henter de ulike applikasjonene ut  fra mobiltelefonen din – og hva får du vite om dette? I Datatilsynets rapport ”Hva vet appen om deg? Kartlegging av personvernutfordringer knyttet til mobilapplikasjoner” kommer det fram at både norske og utenlandske apper kan hente ut svært mye informasjon fra en mobiltelefon, uten at brukeren blir godt nok informert om dette.

I rapporten går det fram at applikasjonsmarkedet er preget av lite åpenhet når det gjelder hvilke opplysninger som samles inn om brukeren, hva som er formålet med innsamlingen og hvordan opplysningene eventuelt viderebrukes. Markedet preges også av at det består av mange ulike aktører med ulike roller, som fører tiler uklart hvem som faktisk er ansvarlig for at personopplysninger blir behandlet i tråd med personvernlovgivningen. Ingen av de norske applikasjonene som Datatilsynet har sett på har lagt informasjon om  håndtering av innsamlede personopplysninger  eller hvem som er behandlingsansvarlig for disse, lett tilgjengelig for brukeren.

Nyheten ble fanget opp via Datatiilsynets sider der du også finner rapporten.

De ”gamle” finner uønsket informasjon på nett de også

8. august 2011

Slettmeg.no kom med ny statistikk  i løpet sommeren.  Så langt i år er  24% av henvendelsene kommer fra personer i alderen opp til 20 år, mens 27% av henvendelsene gjaldt personer over 40. De ”gamle” finner uønsket informasjon på nett de også.

Et vedvarende problem er publisering av bilder og at den som legger ut bildene nekter å fjerne de. Det er også en økende trend i å koble publiseringer på nett mot privat informasjon, og medfølgende ubehag for den det gjelder. Det er tydelig at respekten for andres personvern ikke alltid står like sterkt.

Blant problemen er også at folk sine kontoer tas over av andre fordi de bruker usikre tjenester og har for dårlig sikkerhet på sine kontoer, dvs. bruker enkle passord, bruker samme passord på flere tjenester og gir fra seg passord via tjenester som utnytter dette.

Klikk der! torsdag etter lunsj

31. mars 2011

Klikk der! Nina Bølgan, Høgskolen i Oslo: strategi,  IKT-arbeid, utvikle, klargjøre, prosesser, mål, digitalt miljø, faglig utvikling, observer, reflekter, partnerskap og nettverk….

Ann-Hege Lorvik Waterhouse fra Høgskolen i Oslo og Kristin Nyberg fra Kulturparken barnehage i Oslo: Andy Warhol, kultur, kunst, ta seg tid, gå tett innpå, tekstur, nyanser, laptop, voksenrolle, digitale verktøy, klipp og lim på pc-en mens andre barn klipper og limer papir, manipulasjon og variasjon, farger, lysstyrke, varme i bildet, reversibelt, voksenrollen, dokumentasjon, estetiske uttrykk, hvem eier bildet, valg, egenregi, komposisjon, Andy Warhol-dag, respekt, nærværende voksen, melkekartonger, forbruk, grensen mellom gul og gull og beige……..  Følg med på Ann-Hege Lorvik Waterhouse sine blogg: Om Kunst, estetikk og læring.

 

Klikk der! torsdag før lunsj

31. mars 2011

Klikk der!

Ivar Selmer-Olsen, prorektor ved Dronning Mauds Minne Høgskolen, en tankevekkende innledning om samfunnsendringer, og voksnes vansker med å skille skitt og kanel.

Ole Hamre, Folkofonen, musikk, humor, glede, kreativitet, kasseroller, flyvertinner, persepsjon, kaos og struktur, lyd, støy, mer musikk, latter…….

Klikk der! Elisabeth Staksrudstipendiat ved  Institutt for medier og  kommunikasjon ved UiO.  Radio, TV, trim for eldre, alle så det samme, generasjonsskille, Eukids, mobbing, kritisk kompetanse…..   og mer Ole Hamre!

Kampanje for alders- og innholdsmerking av dataspill

6. desember 2010

Torsdag 25. november lanserte Medietilsynet Trygg bruk, Spillforeningen og  spillbutikkene et nytt og
 revitalisert samarbeid for å informere foreldre om PEGI, den europeiske merkeordningen for data- og konsollspill.  PEGI- systemet gjør det enklere og mer oversiktlig for foreldre å ta rask stilling til barnas ønsker. Derfor legges det i dag ut et stort opplag informasjonsfoldere i alle spillbutikker. Folderen forklarer litt av systemet med alders- og innholdsmerking, og kan hjelpe foreldre et godt stykke videre i forståelsen av hva slags aldersgrenser og egnethet de digitale spillene er rettet inn mot. Og informasjonen er nyttig for barnehagen også. PEGI-folderen kan du også laste  ned her.


%d bloggere like this: