Posts Tagged ‘sikkerhet’

Safer Internet Day 2016

12. januar 2016

SID2016Safer Internet Day 2016 foregår 9.-10-februar. Det blir satt søkelys på mange og ulike tema som handler om det å gi barn og unge en trygg og god digital hverdag. Hva gjør hver av oss, og hva kan vi gjøre,  for at nettet skal bli et bedre og tryggere sted for barn og unge?

Du kan delta på hovedprogrammet og på ulike workshops og aktiviteter i regi av Trygg bruk-nettverket. Sjekk programmet og meld deg på!

 

DU bestemmer

12. november 2015

Du bestemmer er Norges mest brukte læringsressurs for å lære opp barn, unge og voksne i personvern og digital dømmekraft. Du bestemmer drives i samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen og Datatilsynet.

superetterforskerUnder fanen Yngre barn finner du aktuelle hjelpemidler for barnehagen. Alle ressursene kan lastes ned og skrives ut:

 • Superetterforskerne som er en digital kompetansepakke for bruk av IKT i barnehagen. Superetterforskerne er beregnet på barn i alderen 4-9 år ( og voksne).
 • Trygg på nett med Donald Duck der barn og voksne kan utforske og løse oppgaver for å lære om en trygg og spennende digital hverdag. Heftet er beregnet på barn i alderen 4-9 år ( og voksne).
 • Frida og Felix lærer nettvett der du kan lære hva det er lurt å gjøre når du får en mystisk epost i innboksen og om det nye, spennende nettspillet egentlig gratis. Opplegget er beregnet på  barn i alderen 6-9 år ( og voksne).
Ellers er artikler, historier fra virkeligheten, filmer og diskusjonsoppgaver på sidene for eldre barn og ungdom. Dette stoffet kan også være nyttig for voksne som trenger å øke sine digitale kunnskaper.

Personvern i barnehagen

4. september 2014

persovern rappI juli kom Datatilsynets rapport om personvern i barnehager og skole.

Det blir lagret store mengder opplysninger om barnehagebarn og elever. Dette er et felt med personvernmessige utfordringer, men der aktørene selv ønsker bedre retningslinjer og opplæring . Barnehagene trenger gode rutiner, god informasjonssikkerhet og ikke minst en gjennomtenkt holdning til hvordan personopplysninger skal behandles. Du kan lese mer, og laste ned rapporten, her.

Safer internet Day i barnehagen?

13. januar 2014

saferinternettdayOm noen uker, 11. februar 2014, er det den årlige markeringen av den internasjonale dagen for tygg bruk av  internett: Safer Internett Day. I Norge blir dagen markert med faglig debatt, undervisningspakker til skolene og mer til. Formålet med Safer Internet Day er å skape bevissthet rundt barn og unges bruk av internett for at de skal få en tryggere digital hverdag.

Hittill har det ikke vært utviklet spesielle undervisningspakker for barnehagen i forbindelse med Safer Internet Day. Det er vel snart på tide at dagen markeres i barnehagene også? Inntil  det skjer får barnehagen arrangere sin egen dag, for eksempel ved at personalet diskuterer hvordan de kan fremstå som gode forbilder når det gjelder bruk av internett og foto fra barnehagen.

Barn trenger voksne som tenker seg om før de publiserer foto på nettet, som spør barna om lov til å bruke fotoet av dem, og som vet at det smarteste er å fotografere situasjoner og aktiviteter der barnas ansikt ikke synes. Barn trenger voksne som vet hvordan de søker sikkert på nettet og som kan undersøker om informasjonen de finner på nettet er riktig. Barn trenger voksne som har sett gjennom og vurdert YouTube-videoene før de presenterer dem for småbarna.

Det finnes materiell som kan lastes ned og/eller bestilles. En del av det er sendt alle barnehager tidligere, men kanskje barnehagen din trenger flere eksemplarer?

Veileder om informasjonssikkerhet i barnehagen

26. september 2013

informasjonssikkerhetIKT-senteret har utgitt  Informasjonssikkerhet i barnehagen. En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon. Veilederen inneholder en rekke eksempler på hendelser som kan føre til brudd på informasjonssikkerheten, og inkluderer sikkerhetstiltak som kan iverksettes for å unngå dette.

Håndtering av personopplysninger skjer blant annet ved bruk av digitale verktøy og digitalt utstyr, eksempelvis administrative systemer, e-post, internett og hjemmesider, bærbare og stasjonære datamaskiner og minnepinner. Kvalitative intervju med styrere og pedagogiske ledere om informasjonssikkerhet, og en kvantitativ undersøkelse om informasjonssikkerhet i norske barnehager, danner utgangspunktet for veilederen.

Målet med veilederen er å hjelpe ledere og ansatte i barnehager til å oppfylle sine lovpålagte plikter med hensyn til sikring av personopplysninger og å øke bevisstgjøringen rundt viktigheten av god informasjonssikkerhet. Gjennom økt forståelse og bedre kunnskap om dette vil man kunne unngå krenkelser av personvernet til ansatte, barn og foreldre. I tillegg vil det sikre at viktig informasjon i barnehagen blir håndtert på en sikker måte.

Veilederen tar opp følgende tema:

 • muntlig dialog
 • e-post
 • tekstmeldinger
 • arkivskap
 • elektronisk lagring
 • minnepinner
 • fjernarbeidsløsninger
 • foto og video
 • hjemmesider
 • sosiale medier
 • skytjenester.

Veilederen bør også være interessant for barnehagelærerutdanningene rundt om i landet.

Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder

7. mai 2013

nkul_liten Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene vi tar i barnehagen? spurte  Marianne Undheim  fra Klepp Familie- og Friluftsbarnehage. Gjennom mange eksempler viste Marianne hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med barna. Det er det sikkert mange som gjør i barnehagene rundt om i landet. Og fremdeles er det barnehager som har et ubevisst forhold til hva slags bilder som blir tatt og hva de blir brukt til. Bilder som barnehager gir fra seg har de ingen kontroll over. Det er jo ganske dumt?

Marianne er også opptatt av den kreative bruken av digitale verktøy, og viste eksempler på andre måter barn kan bruke fotoene på også. Samtaler med barna står sentralt i arbeide. Gjennom samtaler kan nye produkt blir skapt, og barna får mulighet til å formidle barnehagehverdagen sin på forskjellige måter. Slik kan også barnas stemmer bli hørt. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord i dette arbeidet.

Du kan følge Mariannes Undheim på bloggen hennes: Barn og digitale verktøy.

Hva skjer ellers på NKUL?

6. mai 2013

nkul_litenNKUL har sin egen nettavis. Hvis du vite om andre tinge som skjer på NKUL enn de jeg referer, så følg med på NKULposten: nkulposten.nkul.no

Det digitale livet leves mens KD vurderer

6. mai 2013

nkul_liten

NKUL har IKT-senteret nettopp hatt sin sesjon. Sentet tok blant annet opp digital kompetanse hos barn og voksne, refererte sin egen undersøkelse «Barns digitale univers», nettbrettprosjekt og presenterte noen av senteret hjelpemidler for barnehagene. Sjekk IKT-senterets sider!

IKT-senteret jobber for tiden med å analysere dataene  fra en nasjonale kartleggingen om bruk av IKT i barnehagesektoren. Karleggingen har foregått i løpet av våren. Eiere, styrere og ansatte i barnehagene er spurt om tilgang og bruk av digitalt utstyr, holdninger og informasjonssikkerhet i barnehagene. Undersøkelsen skal danne grunnlaget for en rapport som i sin tur skal komme barnehagene til gode. Så følg med på IKT-senteret sider!

Det er viktig å få fram fakta om den digitale tilstanden i norske barnehager. Mens Kunnskapsdepartementet enda en gang lar IKT være et tema som skal vurderes, leves det digitale livet i barnehagene under høyst ulike rammer både kompetanse- og utstyrsmessig.

7-åring brukte 7000 kroner på spillet Hay Day

22. mars 2013

barnevaktenBarnvakten spør hvordan det er mulig at virtuelle effekter i app-spill koster så mye. Felles for disse spillene er at enkelte ”produkter” har skyhøye priser i forhold til hva man får igjen for pengene. En  7-åring brukte 7000 kroner blant annet på å kjøpe diamanter i spillet Hay Day. 

I følge Barnevaktens artikkel har Forbrukerombudet dessverre ingen mulighet til å regulere prisene på slike produkter, men er opptatt av å få forbedret kjøpsrutinene rundt spillene slik at barna ikke så enkelt kan kjøpe de virtuelle produktene.

Foreldre bør bli flinkere til å holde passord skjult for barna, og  benytte de sikkerhetsmekanismene som finnes. Er uhellet likevel ute og regningen blir skyhøy, er det vel verdt å klage. Apple har hittil som regel ettergitt kravene første gangen det skjer. Sjekk NRK-oppslag om dette.

Forbrukerombudet vil gjerne at de som har opplevd høye regninger etter at barn har spilt på mobilen eller nettbrettet tar kontakt. Send e-post på post@forbrukerombudet.no eller ring 23 400 600.

l.

Smarte brukere av nett og teknologi

25. januar 2013

eukidsonlineBarn som er sårbare offline er også sårbare online, leste jeg i Aftenposten 14. januar. Det er konklusjonen i en forskningsrapport om sårbare barn på Internett. EU Kids Online har sett på negative erfaringer som europeiske barn har på Internett og hvordan de har håndtert disse erfaringene. Undersøkelsen er gjennomført i 25 europeiske land, mer enn 25.000 barn i alderen 9-16 år, samt én av dere foreldre, er intervjuet.

EU Kids Online-undersøkelsen viser også at barn som starter sent med nett og mobil bruker lang til på å hente igjen sine jevnaldrende. Nå kan en slik undersøkelse ikke uten videre overføres til barnehagen, men mange barn bruker nettet og mobiltelefon før de begynner på skolen. Undersøkelsen Småbarns digitale univers viser situasjonen i Norge

Elisabeth Staksrud sier blant annet at det handler om å gi barn digital trening, bygge selvtillit og gi dem de rette  verktøyene slik at de selv kan ta kontrollen over Internett selv. Her kan også barnehagen bidra ved å la barna få bruke ulike verktøy til å dokumenter og skape.

Ikke minst er det viktig at personalet har digital dømmekraft til å vurdere hva som er bra nettbruk for barn, og til å gi barn en begynnende forståelse om slik dømmekraft. IKT-senterets oppstartspakke for barnehagen Superetterforskerne har som målsetting å gjøre barna til aktive og smarte brukere av nett og teknologi. Har du skaffet deg den?


%d bloggere liker dette: