Posts Tagged ‘senter for IKT’

Stor aktivitet på Læringsrommets blogg

12. desember 2012

lesmer kopiFor noen uker  siden skrev jeg om bloggen til  Rom for læring i Tromsø. Det fysisket rommet benyttes blant annet til å teste og utvikle bruk av IKT både i barnehagen.

Flere barnehager i Tromsø har deltatt i iPad-workshop i høst. Det digitale rommet, bloggen, bidrar til å spre eksempler på bruk av IKT. Der deler barnehagene sine tanker og resultater. Ganske mye aktivitet der, så ta en titt på bloggen, da vel!

Digital kompetanse i barnehagen

7. mars 2012

På Klikk der! i Oslo 16. mars og Ålesund 19.april:

Barbro Hardersen, seniorrådgiver i Senter for IKT i utdanningen vil presentere barnehageprosjektet og fortelle nærmere om senterets arbeid med å stimulere kunnskap om småbarnas digitale erfaringer og skape kompetansemateriell for barnehagene.

Veiledere til inspirasjon og utforskning

14. februar 2012
Senter for IKT i Utdanningen har utviklet en rekke veiledere som kan benyttes til inspirasjon og utforskning i barnehagen. Barbro Hardersen presenterte veilederne på Klikk der! i Bergen på fredag.
På bakgrunn av rammeplan for barnehagens innhold om teknologi og digitale verktøy , spør IKT-senteret
 hvordan vi kan relatere digital lek og utforskning med fagområdene i rammeplanen. Senteret mener veiledningene er gode eksempler på hvordan digitale verktøy knytter fagområdene og barnehagepedagogikken sammen. Og  Barbro Hardersen ser frem til å få tilbakemeldinger på veiledningene fra folk i barnehagesektoren.

Nettprat om iGenerasjonen

13. februar 2012

Bør toåringen få leke seg med iPad?, spør Aftenposten. Gjør teknologien dem passive og mindre konsentrerte? Hvordan skal foreldre forholde seg til  dette?  Hva med barnehagene – har de noe ansvar?

Barbro Hardersen fra Senter for IKT i utdanningen svarer på spørsmål fra kl 1300 i dag.

Se også kommentarer  til oppslaget i A tenposten lørdag på Aftenposten Facebook.

iGenerasjonen

11. februar 2012

Aftenposten har i dag et tosiders oppslag om iGenerasjonen – barna som bruker smarttelefon og nettbrett for de ha lært å snakke. Løp og kjøp, og diskuter i barnehagen.

Barbro Hardersen ved IKT-senteret stiller til nettprat på ap.no på mandag. Følg med.

 

Digital kompetanse

10. februar 2012

Barbro Hardersen og Helle Jacobsen fra Senter for IKT presenterte senteret og undersøkelsen om de digitale småbarna. På senterets nettsider er det nå dessuten publisert noen artikler/ressurser til hjelp for barnehagen, og som senteret gjerne vil ha tilbakemelding på.

Bli med på å forme morgendagens barnehage

20. oktober 2010

Senter for IKT i utdanningen intviterer til en nasjonal konferanse om digital kompetanse og læring i Tromsø 30.11–1.12.2010. Konferansen starter med en rekke workshoper knyttet til mange av senterets fokusområder, blant annet barnehagen.

konferansens hjemmesider, i workshopene, er diskusjoner om temaene i gang. Resultater fra nettdiskusjonene, og workshopen om barnehagen, blir grunnlag for senterets videre arbeid. Senteret søker etter kompetansen, erfaringen og ambisjonene som finnes i barnehagene. Derfor er det særlig viktig at barnehagefolk deltar med innspill og kommentarer, både for og mot digitalet arbeid i barnehagen. Følg med, og delta i diskusjonene under temaet En tidlig start. Så kom igjen folkens!

Innspill søkes: Skal barnehagen være en digital arena?

19. oktober 2010

Bakgrunnen for spørsmålet er blant annet NOKUT-evalueringen av førskolelærer-utdanningen som kom  for noen uker siden, og NOU 2010: 8 om systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (Brennautvalget). Dokumentene skal bidra til å utvikle førskolelærerutdanningen og barnehagene i årene som kommer. Ingen av dokumenter tar den økte bruken av IKT i barnehage på alvor, noe jeg mener er foruroligende. Les mer på workshopsiden  «En tidlig start», og kom gjerne med dine tanker.

Klikk der! fredag etter lunsj

19. mars 2010

I foredraget Fra magneter og syltetøylokk til høyteknologisk rom i barnehagen fortalte assisterende styrer Tordis Eline Salte og styrer Tanja Bø Uggerud om hvordan Eivindsholen barnehage arbeidet. Tittelen på foredraget henspeilte på bredden i arbeidet. Barnehagen har samarbeidet med en lokal teknologisk bedrift der de ofte var på besøk, og fikk mange uvanlige erfaringer. De samarbeider også med Vitensenteret/Jærmuseet. I barnehagen får de yngste barna studere magneter, undrer seg og blir interessert i hvordan de virker. De har også en rekke digitale verktøy som barna får bruke. De voksne er viktige. Voksne må være modige og ta utfordringer. La barna tenke og undre seg, og ikke kom med de voksnes fasitsvar.

Direktør Sylvi Barman-Jenssen i Senter for IKT i utdanningen presenterte barnehagens plass i det nasjonale senteret for IKT i utdanningen. IKT er en avgjørende måte å innrette samfunnet på, IKT er en grunnleggende ferdighet som folk i alle aldersgrupper må ha et forhold til og IKT er en vedvarende mulighet til og redskap for utvikling. Vi må ha en grunnleggende felles forståelse for satsing om at kunnskap gjelder for et helt liv, hele livet og et helt menneske, men også en grunnleggende felles forståelse for fremgangsmåter. Barman-Jenssen spurt hvordan det står til med yrkesstoltheten var. Forteller vi foreldrene at vi har tatt vår treårige utdanning fordi vi synes det er den viktigste jobben vi kan ha? Barman-Jenssen hadde mange interessante og viktige synspunkt om førskolelærerprofesjonen, om barns status i samfunnet, om læring og kvalitet.
Senterets mål og oppgaver er presentert flere steder på denne bloggen tidligere.

Jeg tror vi kan ha stor tillit til at IKT-senteret vil ble en god samarbeidspartner for barnehagene.

Så var det å takke alle som hadde jobbet for konferansen, og vise en MovieMakerfilm fra Klikk der! i 2010.

IKT-senteret og barnehagen

3. mars 2010

Senter for IKT i utdanningen,  som åpnet ved årsskifte, skal arbeide for at IKT skal bidra til økt kvalitet i opplæringen, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier hos barn, elever og studenter. Barnehagen er dermed et av senterets ansvarsområder.  I det endelige tildelingsbrevet til IKT-senteret fremgår det at et av målene for 2010 er å utvikle en longitudinell monitor om digital kompetanse til ansatte i barnehage.  Det betyr at deltakerne vil bli spurt om å være med neste gang tilsvarende undersøkelse blir gjort, og at det gir en mulighet for å følge utviklingen over tid. 
I løpet av 2010 skal senteret dessuten ha utarbeidet nasjonale anbefalinger for infrastruktur og nettverk for barnehager  på grunnlag av prinsipper om åpne standarder og interoperabilitet (som gjør det mulig for ulike system å fungere sammen og kommunisere med hverandre), samt grønn (miljøvennlig ) IT.
Jeg gleder meg til å følge IKT-senterets vider arbeid med å utvikle kunnskap om IKT i barnehagen, og senterets bidrag til å sette lys på behovene innenfor barnehagensektoren.


%d bloggere liker dette: