Posts Tagged ‘samarbeid’

Ut i verden med eTwinning

17. desember 2014

etwinningeTwinning er et gratis tilbud for kreativ utforsking, læring og lek med barnehagelærere og barn i en rekke europeiske land. Gjennom eTwinning kan du delta i prosjekter og kommunisere med barnehager på tvers av språk og landegrenser, og mellom barnehager i Norge. På Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil eTwinningambassadør Kjersti Baraas Ruuud gi eksempler på eTwinning brukt i norske barnehager, ta oss med Ut i verden og fortelle mer om Kommunikasjon mellom barnehager på tvers av språk og landegrenserDu får også vite hvordan du kan bli en del av nettverket.

Animasjon og kreativ læring med iPad

6. mai 2013

nkul_liten På NKUL har Bente Aasheim fra Løren skole nettopp høstet stor applaus for en spennende sesjon om animasjon og kreativ læring med iPad. Bente viste hvordan man lager en animasjonsfilml med barn, og hvordan vi kan studere naturen, undre seg, unforske, lage hypoteser og finne svar ved hjelp av animasjon. Absolutt noe for dem som er opptatt av naturopplevelser også. Og hvordan animasjonsarbeidet kan stimulere språket Og matematikkforståelsen. Prosessen, og samarbeidet barna imellom, er viktig for der skjer det mye læring.  Sesjonen samlet både barnehageansatte og skolefolk. Du kan følge Bentes arbeid på bloggen Animasjon i skolen.


%d bloggere liker dette: