Posts Tagged ‘Reggio Emilia’

Du gjør bare sånn!

5. november 2009

du gjor bare sannI går kom den nye boken min: Du gjør bare sånn! Bruk av digitale verktøy sammen med barna. Den er skrevet på bakgrunn av mange års arbeid med å integrere digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kreative og skapende aktiviteter som å ta opp lyd, skape fortellinger ved hjelp av foto, bilder og lyd og det å lage lage animasjoner er det hittil relativt få barnehager som har tatt i bruk. Boken henvender seg først og fremst til begynnerne i barnehagen, til dem som har liten eller ingen erfaring med å bruke datamaskin, kamera og andre digitale verktøy, men andre kan selvsagt også ha nytte av den.

Boken omhandler først og fremst arbeidet med barna og den kompetanse som personalet må ha for å realisere rammeplanens intensjoner. Barn er nysgjerrige, kreative og vitebegjærlige og personalet må gi dem utfordringer som tar utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter på det digitale området. Med boken gir jeg  både faglige begrunnelser og praktisk hjelp for å komme i gang og utforske mulighetene sammen med barna.

Boken kan kjøpes i bokhandlere eller direkte fra Fagbokforlaget

Hva kan vi lære av Reggio Emilia?

3. november 2009

På studietur i RE i mai i fjor fikk jeg nærkontakt med filosofien og pedagogikken. Det ga både inspirasjon og ettertanke. For meg var det spesielt interessant å besøke barnehagen La Villetta etter mange ganger å  ha hørt Giovanni Piazza fortelle om sitt digitale arbeid i denne barnehagen. Mange tror at RE-barnehagene er frie for digitale verktøy, men slik er det ikke. Derimot er pedagogene opptatt av å forstå hva den moderne tekonlogien betyr for barn som vokser opp i dag og hvordan barnehagen kan gjøre seg nytte av den. Allerede i 2002 skrev for eksempel Vea Vecchi  i boka Theater Curtain: «….  we need to reflect more deeply on the processes that a traditional education enables and facilitates and on those that are supported and nurtured by the digital world. Only in this way can we investigate an area that is still new for education: the connections created by interweaving traditional and digital strategies.”  Etter min mening er dette noe av kjernen med å integrerer de digitale verktøyene i det pedagogiske arbeidet i norske barnehager.

Vi kan ikke uten videre overta en filosofi og  pedagogikk som er integrert i samfunnet rundt barnehagene i RE, men vi kan la oss utfordre og inspirere. Jevnlig arrangeres det ulike kurs om filosofien og pedagogikken. Den 24. november arrangerer Reggio Emilia-nettverket i Norge og Utviklingsforum  kurset Verdier og pedagogiske valg i Reggio Emilia.


%d bloggere like this: