Posts Tagged ‘Reggio Emilia’

DAB 2016 og Reggio Emilia

13. desember 2015

logo fbKom og hør to dyktige og inspirerende forelesere i Tromsø 1. mars, på Lillestrøm 2. mars eller i Bergen 3. mars 2016.

Hovedforelesere på Digital Arena Barnehage (DAB) 2016 er digitalista Markus Bergenord og ateljerista Maria Fabien. De henter sin erfaring med digitale verktøy fra arbeidet i barnehagen Katarina Västra i Stockholm der personalet jobber Reggio Emilia inspirert. Da de skulle bygge opp et miljø med digitale verktøy tilgjengelig for barna,  startet de med ettåringene. ”Hvordan kunne vi ellers vite hva som er mulig?” sa de, ”for om vi skulle ha startet med femåringene ville vi aldri ha forandret miljøet for de yngste barna”.

Å starte det digitale arbeidet med de yngste barna stiller andre krav til personalet enn når det først og fremst er de eldste barna som får tilgang til de digitale verktøyene. Og siden teknologiutviklingen går så raskt, er det viktig å være opptatt av innholdet i aktivitetene som skapes og spørre seg hvilket potensial verktøyene og aktivitetene har for barnas utvikling og læring.

For femte gang arrangerer Stiftelsen IMTEC og samarbeidspartnere IKT-konferanse for ansatte i barnehager, barnehageeiere, IKT-ansvarlig hos barnehageeier, barnehagelærerutdanningen, kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen. Digital Arena Barnehage er møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid.

Hvordan kan vi vite hva som er mulig…..?

25. november 2014

markusbHur kan vi veta vad som är möjligt om vi inte börjar med de yngsta barnen? spør Markus Bergenord på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015. Magnus er digitalista på Katarina Västra Förskola i Stockholm og jobber Reggio Emilia inspirert. Som digitalista er han opptatt av forholdet mellom digitale verktøy, miljö og mennesker, og på hvordan man både kan ta vare på de 100 språkenes egenskaper samtidig som man arbeider med digitale verktøy.

 

Spennende om IKT i barnehagen

18. november 2014

bhgkonf15Barnehagekonferansen 2015 i Bergen har som tema Lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy i barnehagen. På programmet står fire plenmumsforeleseninger: Markus Bergenord fra Katrina Västra Förskola/Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Nina Engesnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Fragell Darre fra Norlandiabarnehagene og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. I tillegg kan du velge mellom fem parallellforelesninger og mellom 5 ulike arbeidsseminar. Dette er kanskje den mest spennede barnehageIKT-konferansen i 2015?

Program og påmelding er lagt ut. Prisen er lavest hvis du melder deg på før 10. januar 2015.

Tre konferanser om IKT og barnehage

31. oktober 2014

konferanserFor våren 2015 har jeg registrert tre konferanser om temaet IKT og barnehagge:

19. januar arrangerer PBL konferansen Kritisk og kreativ! – fokus IKT i barnehagen. Konferansen holdes på Oslo Kongressenter. Forelesere er Mimi Bjerkestrand, Kirketunet barnehage, IKT-senteret og Cathrine Fragell Darre.

12. februar arranger IMTEC sin fjerde konferanse med fokus på IKT i barnehagen. I år er Barnehagekonferansen en frittstående konferanse. Konferansen holdes på hotell Radisson Bryggen i Bergen. På programmet står fire plenmumsforeleseninger: Markus Bergenord fra Katrina Västra Förskola/Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Nina Engesnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Fragell Darre fra Norlandiabarnehagene og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. I tillegg kan du velge mellom fem parallellforelesninger og mellom 5 ulike arbeidsseminar.

6.- 8. mai arrangeres NKUL 2015  i Trondheim. Det er tredje gang NKUL har et helt eget program for barnehager. Programmet er under planlegging. Hvis du vet om noen som har interessante og spennende prosjekter vi andre burde får høre om, er det fremdeles mulig å  foreslå dem  ved å benytte dette elektroniske forslagskjemaet. Frist for innsending av forslag er fredag 7. november. Forslagene behandles av programkomiteen.

Over til skilpadden

30. april 2013

turtleMarianne Undheim skriver om å programmere sammen med fire ivrige 5-6 åringer. Ved hjelp av appen MoveTheTurtle programmerte de spennende og varierte bevegelsesmønstre som skilpadden skulle følge. Les mer på bloggen Barn og digitale verktøy.

Dette fører tankene tilbake til 80-tallet. Da gjorde programmeringsspråket Logo og grafikkprogrammet Turtle det mulig for barnehagebarn å styre skilpadderoboten «Turtle» eller lastebilen «Big Track». Ved hjelp av kommandoer kunne barna bestemme hvordan en simulert skilpadde/bil på dataskjermen skulle bevege seg. Ved å la den fysiske skilpadderoboten/bilen bevege seg over et ruteark som var tegnet opp på gulvet, ble  programmeringsarbeidet enklere å forstå for barna. Gjennom å analysere, justere og planlegge kunne barna oppdage sammenhenger og utvikle generelle ferdigheter om problemløsning.

Det var Seymor Papert (f. 1928) ved Massachusetts Institute of Technology som på denne måten ville lære barn å programmere for at de selv skulle styre innlæringsprosesser. Herfra kommer uttrykket «fra konsument til produsent».

Les mer her:
Bølgan, N. (2008). Vil du være med, så heng på. Bergen: Fagbokforlaget.
Wallin, K.  (1996). Hvis øjet fik magt. Om de hundrede sprog og den skabende pædagogik i Rggio Emilia. København: Forlaget Børn & Unge (finnes på mage bibliotek).
Mer om hundra språk. (1986). Moderna Museets utställningskatalog nr 208. Stockholm: Moderna Museet.

1985 – småbarn og programmering

2. mars 2012

Jeg bladde i noen svenske bøkene om Reggio Emilia (RE). Ganske interessant å se hvor tidlig RE var ute med å utforske den digitale verden. Den første boken jeg har kommet over som beskriver dette, er  Hvis øjet fik magt. Om de hundrede sprog og den skabende pædagogik i Reggio Emilia. (Wallin, K. 1987, svensk utg. i 1986).

Boken forteller om barnas første møt med en datamaskin. Arbeidet med  datamaskinen skulle hjelpe dem å utvikle alle sine ressurser og aktivere alle kanaler for kunnskap og kommunikasjon.  Arbeidet  skulle stimulere barna til å innta en kreativ og aktiv rolle i stedet for å gjennomføre ferdig designede oppgaver. Både barn og voksne kunne lære noe kreativt og dermed utdype refleksjoner og kunnskaper.

Og akkurat som 5-åringene i RE utforsket fargenes og formenes hemmeligheter, utforsket de hemmelighetene til datamaskinen. Et helt kapittel er viet dette prosjektet og forteller hvordan barna undersøkte og prøvde å forstå maskinen.

Prosjektet var kontroversielt. Datamaskinen var noe nytt, og barna var små. Personalet sier imidlertid at vi ikke burde være redde for datamaskinen, men derimot være opptatt av hva den kunne brukes til.

Høres det kjent ut?

Tilsvarende utforsking foregikk forresten i 6-årsklubben ved Vadsø skole og er omtalt i Vil du være med, så heng på! (Bølgan 2008).

Studietur til Reggio Emilia i uke 22 i 2012

31. oktober 2011

Lyst til å studere den kommunale førskolevirksomheten i Reggio Emilia? Neste tur går i uke 22. Programmet inneholder forelesninger, studiebesøk og seminarer som vil bli tolket til svensk. 
Noen kvelder vil også ha program.

Pris for ukeseminaret er ca SEK 20.000 ekskl. moms (med reservasjon for endringer). Sjekk NOK på valutakakulatoren. Da får du blant annet:
– hotell med frokost i dobbeltrom.
Enkeltrom må ev. bestilles ekstra.
– en fellesmiddag
– studiebesøk m/transport og tolk
– forelesninger hver dag
– tolker, ukeseminaret tolkes till svensk
.

Reisekostnader til/fra Italia og t/r Bologna-Reggio Emilia kommer i tillegg. Interessepåmeldinger mottas kontunuerlig, og påmeldingene som blir gjort nå er ikke bindende.

Høres det interessant ut? Ta kontakt med Astrid Manger for nærmere informasjon:  mangeras@online.no, telefon:  902 63268 eller 350 20048. Hun er koordinator for norske deltagere på Reggio-Emilia Instituttets studietur til Reggio Emilia.

Studietur til Reggio Emilia i uke 43

2. september 2011

Jeg har nettopp mottatt nettverksbrev fra N orsk Reggio Emilia Nettverket.  Det går en studietur til Reggio Emilia 23.-28. oktober (uke 43), og her er det ledige plasser. Er du interessert, så les mer på nettverkes nettsider. Der finner du mer informasjon om filosofien og pedagoikken. Du finne også kontaktinformasjon til Kari Carlsen som er leder og faglig ansvarlig og Jorunn Halvorsen som er administrativ ansvarlig for nettverket.

Reggio Emilia: kurs og studietur

20. januar 2011

Har lyst til å delta på en studietur til Reggio Emilia i oktober? Er du interessert i kurs som tar for seg filosofien og pedagogikken?

Det holdes kurs om de yngste barna og pedagogisk dokumentasjon på Notodden 7. mars og i Oslo 8. mars. Kurs om naturvitenskap og skapende handling arrangeres på Notodden 29. april og i Trondheim 2. mai.

Ta i  en titt på hjemmesiden til det norske Reggio Emilia nettverket.

Klikk der! fredag formiddag

19. mars 2010

Pedagogisk leder i Kulturparken barnehage i Oslo, Kristin Nyberg, og Ann-Hege Lorvik Waterhouse, som er førstelektorstipendiat ved Høgskolen i Oslo fortalt om kunstprosjektet Andy Warhol i barnehagen. Avdelingen Miramarmora besøkte Andi Warhol-utsillingen på Astrup Fearnley-museet i desember 2008. Etter besøket var avdelingen preget av Warhol sine arbeider gjennom bilder og bøker, og mange samtaler rundt verk av Warhol og hans karakteristiske uttrykk. Barna arbeidet med skapende prosesser inspirert av dette kunstmøtet, uttrykt seg gjennom ulike formingsprosesser med ulike verktøy, og arbeidet med ulike to – og tredimensjonale uttrykk. Interessant at barna selv gjør så klare valg av hvilke foto de vil arbeide videre med. De har fått erfaring med digitale verktøy i skapende sammenheng. Via Internett kunne barna se på bilder av Warhol og lære mer om kunstneren, de fotograferte selv og bearbeidet fotoene. Gjennom dette prosjektet ble de digitale verktøyene en integrert del av arbeidet. IKT er et sjekkpunkt i alle barnehagens planer sånn at personalet alltid husker på at IKT er et av de mange verktøyene som barna skal bruke. Det er viktig å fotografere, men også viktig å tenke over hvem man dokumenterer for. Voksne dokumenterer ofte for andre voksne. Dokumenterer vi noen gang for barn? Alt arbeidet ved pc-en foregikk på avdelingen med andre hold på med papir og saks. Prosessene gikk hånd i hånd?

Data- en naturlig del av hverdagen? spurte stipendiat Margrete Jernes ved Høgskolen Stord/Haugesund. Hun er med i forskningsprosjektet Digitale objekters plass i barns språklige og sosiale danning i barnehagen DigOb). En viktig målsetting med dette prosjektet er å stimulere til økt bevissthet og kritisk refleksjon rundt bruk av IKT i barnehagen. Problemstilling i Jernes sin studie er å belyse førskolelæreres synspunkter på digital teknologi. Førskolelærerne står i mange dilemmaer. Jernes presenterte teoretiske innfallsvinkler til kritisk tenkning og refleksjoner.  Ingen vet hva vi vil møte i morgen, så hva trenger barn i en fremtid som vi vet så lite om, spurte hun.  Barnehagen legger vekt på at barna skal lære ferdigheter som å slå på maskinen, tegne, skrive ut osv. Det er vanskeligere å uttrykke hva som er det pedagogiske innholdet i det de arbeidet som foregår med verktøyene.

Pedagogisk leder Sigrid Hestnes i Ask Barnehage i Askøy kommune er opptatt av Dialog, dokumentasjon og refleksjon. Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia-filosofien, og har utviklet allsidig kompetanse i digitale dokumentasjonsformer. Hun minnet om at allerede på begynnelsen av 80-tallet var de førts pc-ene på plass i noen Reggio Emilia-barnehager. Dialogen rundt dokumentasjonens betydning er avgjørende for hva vi velger ut, sa Sigrid, og viste mange eksempler på dialog mellom barna, materialet og voksne. Dokumentasjonen må ha en slik form at barna opplever gjenkjennelse og medvirkning, noe som krever stor bevissthet hos pedagogene. I et bilde ligger det utrolig mye, hvis vi ser nøye etter, og ikke bare ser med et overfladisk blikk. Hva vi velger ut, hvordan vi systematiserer og lagrer, handler om pedagogikk. Fra i år bruker barnehagen digitale mapper. I barnets mappe ligger det foto, lydfiler, PowerPointer og PhotoStoryer om et kompetent barn i positive situasjoner. Dokumentasjonsarbeidet er tidkrevende, men viktig.

Stipendiat Vigdis Vangsnes og førstelektor Nils Tore Gram Økland ved Høgskolen Stord/Haugesund er også med i forskningsprosjektet DigOb. De var opptatt av Dei vaksne si deltaking i barns leik og læring omkring digitale spel i barnehagen, og hvilken rolle førskolelæreren får i spillsituasjonen. De har vært i fire barnehager og studert bruk av digitale, pedagogiske spill. Førskolelærerne går inn i et terreng med mange didaktiske spørsmål, og de voksne har ikke funnet sin plass når ungene spiller, selv om de er deltakende i andre situasjoner. Kan oppbyggingen av spillet og den pedagogikken som er bygget inn i spillet, ha betydning for den voksne plass og rolle? Vangsnes og Økland har sett på hva som skjer når det digitale, pedagogiske spillet blir tatt i bruk i barnehagen. De viste eksempler fra forskningsmaterialet sitt, og det ser ut til å være vanskelig for førskolelæreren å ta rollen som en kompetent voksen. Det kan være mange grunner, blant annet en overdøvende spillstemme, dynamikken i spillet, et uoversiktlig skjermbilde med mange muligheter og ikke minst fordi de voksne ikke kjenner spillet godt nok.

Vi ble presenteret for analyse av et av de vanligste spillene i barnehagen. Dramaturgien i spillet har en didaktisk funksjon gjennom måten spillett er bygd opp på, og dette styrer barnet. Figurene er endimensjonale, og disse forskerne har ikke funnet rollelek som er inspirert av spillet. Demokrati og dialog, som ellers er sentralt for barnehagen, ser ut til å være fraværende i spillet. En kan stille spørsmål om hvilken læringseffekt spillet egentlig gir. Det er viktig at personalet har et bevisst forhold til spill, og kan velge spill som har en læringseffekt. Hvilke spill trenger man å ha, og hva kan barna få ut av spillet?

Her er det nok mange som kan tenke seg diskutere spillene i barnehagen. Nå er det lunsj, og anledning til diskusjon  med andre konferansedeltakere.


%d bloggere liker dette: