Posts Tagged ‘rammeplan’

Endring i Rammeplan for barnehagen

27. januar 2011

Den nye formålsbestemmelsen i barnehageloven har ført til endring i barnehagens rammeplan. Barnehagens samfunnsmandat er blitt mer omfattende og tydelig. Den nye formålsbestemmelsen stiller høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene. Endringene innebærer en sterkere presisering og utdyping av barnehagens innhold og oppgaver. De viktigste følgeendringene finner man i kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver, særlig kapittel 1.1, 1.2 og 1.3.

Les nyheten her og den nye rammepanen her (hos lovdata).


%d bloggere like this: