Posts Tagged ‘medvirkning’

Frokostseminar om bruk av bilder

12. mars 2014

IKTfrokostIKT-senteret inviterer til nytt frokostseminar. Denne gang om bruk av bilder i barnehagen.

Tid:          Torsdag 27. mars klokka 09.00-16.00

Sted:        Senter for IKT i utdanningen, Fritjof Nansens plass 7, Oslo

IKT-senterets arrangement er populære. Frokostseminaret er gratis, så hvis du vil ha plass bør du melde deg på snarest!

Min stemme – demokrati og medvirkning

8. mars 2013

minstemmeNettstedet Min stemme skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet er en del av den nasjonale feiringen av stemmerettsjubileet i 2013 og grunnlovsjubileet i 2014. Innholdet på nettstedet produseres i stor grad av samarbeidspartnere.

Der finner du faglige ressurser og oppgaver produser av og for barnehagen, som demokratiske valg, kjønn, medvirkning, vennskap og inkludering verdiformidling og mye, mye mer.

Mål med nettstedet for er å

  • samle og tilgjengeliggjøre ressurser og oppgaver om demokrati og deltakelse
  • utvikle nye ressurser og oppgaver som kan tas i bruk i undervisning
  • tilby debatter og diskusjoner om temaer knyttet til demokrati, likestilling, stemmerett, valg og medvirkning.

Nettstedet er utviklet ved IKT-senteret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og ble lansert tirsdag i denne uken.


%d bloggere liker dette: