Posts Tagged ‘Medietilsynet’

Trygg bruk i barnehagen?

6. februar 2013

tryggbrukNoen ganger lurer jeg på om aktører som er opptatt av barn og digitale medier tror at barndom først starter nå den mindreårige er fylt 7 år?

På gårsdagens markering av Safer Internet Day på Litteraturhuset i Oslo var digitale dømmekraft og skole i fokus. Det er viktig. I løpet av seminaret ble det mange ganger hevdet at det finnes materiell som det bare er å ta i bruk. Et eksempel er Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt som arbeider for trygg bruk av digitale medier for barn, – de over 7 år, altså. Prosjektet kommer imidlertid ikke de yngste barna, deres foreldre eller barnehagene til gode.

Heldigvis har vi IKT-senterets barnehagesatsing, som burde vært mye større. Og Datatilsynet som nå trykker et nytt opplag av I beste mening. Men barnehagesektoren, og førskolelærerutdanningen, trenger flere aktører som bryr seg og som vil bidra i den digitale kompetansehevingen på ulike måter.

I følge Medietilsynets rapport om Småbarn og medier er det 28 prosent av foreldrene som ikke vet hva slags aldersgrenser det er på spillene barna har spilt. Og foreldrene ser ut til å være mer opptatt av og bekymret for tidsbruk enn av innhold. Og sånn er det nok i noen barnehager også.

Rapporten viser videre at foreldrene til de yngste barna (5-8 år) er bekymret for at barnet skal dele personlige opplysninger på Internett, eller oppleve at noen publiserer uheldige/upassende bilder eller videoklipp av dem på Internett (16 prosent). Dessverre finnes det også barnehager som som ukritisk publiserer foto av barna på nettet.

KD ble spurt om hvordan KD selv, og gjennom Utdanningsdirektoratet, ville bidra til kompetanseutvikling og spredning av de gode eksemplene. Statssekretær Elisabeth Dahle i KD svarte at kompetanse vil bli sentralt i den nye stortingsmeldingen. Særlig med tanke på kompetanseheving pga den lave pedagogtettheten.

Det er mulig at jeg bekymrere meg unødvendig, men jeg er ikke sikker på at KD denne gangen heller oppfatter behovet for å digital kompetanse i barnehagesektoren. Både barnehageeier  og kommnale myndigheter har et ansvar. Men aller viktigst er det at det kommer tydelige signaler om at den digitale kompetansen i barnehagen må styrkes, og slik at ingen er i tvil om det. Og at den meldingen kommer rett fra KD, – gjerne fulgt av ekstra penger!

Mer bekymret for tidsbruk enn innhold

19. september 2012

I dag presenterte Medietilsynet to undersøkelser om barn og unges erfaringer med digitale medier. To tusen barn og unge i alderen 9-16 år har fortalt om sin bruk av mobil, PC, Internett, dataspill og tv  i rapporten Barn og medier. Samtidig har 1 500 foreldre til barn i alderen 1-12 år svart på spørsmål om hvordan de opplever barnas mediebruk, hva de bekymrer seg for og litt om egen praksis i rapporten Småbarn og medier.

Her er noen funn:

De aller fleste barn har tilgang til tv, pc/Mac, DVD/Blu-ray spiller, og/eller spillkonsoll (mellom 96-80 prosent). Dette støtter opp under IKT.senterets undersøkelse osm viste at også småbarna vokser opp i et digitalt univers hjemme.

Blant foreldrene til de yngste barna (5-8 år) er størst andel bekymret for at barnet skal dele personlige opplysninger på Internett, eller oppleve at noen publiserer uheldige/upassende bilder eller videoklipp av dem på Internett (16 prosent). Verd å merke seg for barnehager som ukritisk publiserer foto på nettet, tenker jeg.

47 prosent av barn i alderen 1-4 år spiller dataspill, mot 95 prosent av barn i alderen 5-8. Kun 4 prosent av barn i alderen 1-4 år spiller en eller flere ganger om dagen, sammenlignet med 20 prosent av barn i alderen 5-8 år.

Få barn i alderen 1-4 år spiller på Internett. Barn i alderen 5-8 år spiller som oftest alene på Internett,

28 prosent av foreldrene vet ikke hva slags aldersgrenser det er på spillene barna har spilt.og foreldre ser ut til å være mer opptatt av og bekymret for tidsbruk enn av innhold. ER det sånn i barnehagen også?

Du kan last ned rapportene her, og lese mer.


%d bloggere liker dette: