Posts Tagged ‘matematikk’

Gadd vite om det finnes en app for alt?

2. desember 2014

appKanskje får du svar på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015. Filip Witzell vil i hvert fall gi eksempler på hvordan forskjellige applikasjoner dekker et vidt spekter av områder innenfor matematikk i barnehagen. Det blir satt av tid til utprøving og erfaringsutveksling.

Filip jobber i Regnbuen barnehage i Trondheimer, og er tilknyttet Matematikksenteret. Der er han med på å utvikle opplegg knyttet til matematiske app-er i barnehager og skoler

Norsk+matematikk= barnehage (i Tromsø)

23. mars 2014

IKT-senteret ikonSenter for IKT i utdanningen arrangerer gratis fagseminar om Norsk+Matematikk=barnehage?

Tid:          28. april klokken 09.00 til 16.00
Sted:        SAS Radisson Blue i Tromsø

På seminaret vil det bli presentert ulike måter å bruke digitale verktøy på i barnehagesammenheng. Denne gangen er språkstimulering og innlæring av matematiske begreper i fokus.

Rammeplanens fagområde Kommunikasjon, språk og tekst sier blant annet at barnehagen skal gi barna tidlig og god språkstimulering. Rammeplanens fagområde Antall, rom og form tar for seg hvordan barna skal lære tall, telling og utvikle matematisk kompetanse.

Lurer du på hvordan barnehagen kan utforske ulike fagområder ved hjelp av IKT? Bidragsyterne på fagseminaret vil hjelpe deg med tips og inspirasjon til hvordan du selv kan komme i gang.

Nyttig arrangement fra IKT-senteret

26. november 2013

IKT-senteret ikonTakk for nok et interessant og nyttig arrangement fra IKT-senteret. Denne gang om norsk, matte og IKT. At det er et stort behov for inspirasjonskurs og kompetanseutvikling i barnehagesektoren blir jo tydelig understreket gjennom den store interessen for dette arrangementet: 240 i salen, – og venteliste!

To arrangementer hos IKT-senteret er forøvrig nær forestående:
– Monitor 2013 der blant annet senterets første BarnehageMonitor blir presenterte. Den forteller hvordan det ser ut i barnehagen mht utstyr, bruk og holdninger knyttet til bruk av digitale verktøy i barnehagen.

Lanseringsseminar for Barnehagefolks temanummer om profesjonsfaglig digital kompetanse rettet mot barnehagefolk, barnehagelærerutdanningen, og alle som er interessert i barnehagen som grunnstein i utdanningsløpet.

Jeg håper at senteret fortsetter sitt entusiastiske engasjement for barnehagesektoren og at vi kan se fram til mange spennende barnehagearrangementer i 2014!


%d bloggere liker dette: