Posts Tagged ‘litteratur’

Barnets digitale læringsrom

26. januar 2015

Barnets_digitale_læringsrum_til_forsiden_af_hjI boken Barnets digitale læringsrum (Dafolof forlag, Danmark) beskriver Lars Friis Laursen og Jesper Petersen er rekke pedagogiske aktiviteter som de mener bidrar til å sikre et godt grunnlag for arbeidet med IKT i barnehagene. Med utgangspunkt i de pedagogiske læreplanene for barnehagene i Danmark omtaler forfatterne aktiviter som er aktuelle for norske barnehager også. som natur og natufenomener, språk, kulturelle uttrykksformer og verdier, personlighetsutvikling, kropp og bevegelse og sosial kompetanse. Boken kan inspirere dem som står på startstreken og dem som allerede er i gang med digitale aktiviter.

Forfatterne understreker selv at boken ikke baserer seg på forskning, men at utgangspunktet for boken er forfatternes egne erfaringer med pedagogisk arbeid og IKT.

Boken kan inspirere  inspirasjon for alle som er i gang, eller som står på startstreken til å blogge eller starte med digitale aktiviteter.

I de digitale materialenes verden

26. februar 2013

WaterhouseI materialenes verden fra Fagbokforlaget tar for seg ulike perspektiver knyttet til barns og voksnes opplevelser og erfaringer med materialers egenskaper og muligheter i kunstnerisk virksomhet.  Et eget kapittel omhandler materialer og materialitet i et digitalt felt. «Ved å forholde oss til digitale uttrykk. skape digitale uttrykk og samhandle i digitale prosesser kan vi øk vår forståelse av det digitale, også som materialitet», skriver Waterhouse.

Vår forståelse av material kan åpne for, eller hindre, utforsking av digitale medier i kunstnerisk sammenheng. Alle barn bør få erfaring med digitale uttrykk gjennom skapende virksomhet i barnehagen, og Waterhouse gir mange eksempler på hvordan dette kan foregå. Hun peker på den plassen foto har hatt  barnehagens arbeid med dokumentasjon, men at barnehagen kanskje ha glemt fotografiet som kunstuttrykk.

Forfatter er Ann‐Hege Lorvik Waterhouse, høgskolelektor i forming, kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har i mange år arbeidet med forming, kunst og håndverk, med kunstformidling og barns opplevelser, eksperimenteringer og erfaringer med varierte materialer i kunstneriske sammenhenger i barnehagen.


%d bloggere liker dette: