Posts Tagged ‘ledelse’

Digitale utfordringer og muligheter

27. oktober 2015

imageDen nasjonal konferanse for barnehageledere om digitale utfordringer og muligheter er i gang. Ca 160 deltakere er samlet på Stavanger Forum og har nettopp hørt Senter for IKT i utdanningen presentere sine ressurser til barnehagesektoren  Nå snakker professor Kjell Åge Gotvassli om ledelse i lærende barnehager.  Senere i dag kan de lytte til

  • Kirketunet barnehage som skal presentere praksiseksempler fra en digitalt kompetent barnehage
  • Malin Nilsen, Universitetet i Gøteborg, som skal fortelle om ny svensk forskning nettbrett i førskolen
  • førsteamanuensis Svein Sando, Dronning Mauds Minne, som skal ta for seg digital dannelse og etik.
  • Og så ryktes det at det vil bli annonsert en digital barnehagepris 2016, så følg med på IKT- senterets nettside.

%d bloggere like this: