Posts Tagged ‘KS’

Min mening om fremtidens barnehage

9. august 2012

Framtidens barnehage er full av engasjerte og interessert voksne som tjener godt fordi Norge satser på de kommende generasjoner. Alt personale er faglig oppdatert, og de som ikke har barnehagefaglig kompetanse, forplikter seg til å delta i veiledning knyttet til praktisk arbeid både i prøvetiden og senere.

Før rådet en naivistisk tro på at den digitale kompetansen kom flytende til personalet på ei fjøl, sånn helt av seg selv. I framtiden er Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og KS heldigvis enige om at den selvklare retten voksne har til å bruke ulike digitale medier, også skal komme barna i barnehagen til gode. Hver på sitt vis har de bidratt til at en del av den faglige oppdateringen har dreid seg om å heve personalets digital kompetanse. IKT-senteret har prioritert og stimulert slik at den digitale verden, i framtiden, er blitt en naturlig del av barnehagens liv og ulike digitale verktøy er blant de kreative hjelpemidlene som stimulerer barns læring og utvikling.

Kommunikasjon og samarbeid mellom hjem og barnehage vurderes høy. Derfor er det slutt på overlessede oppslagstavler som ingen husker å lese. I stedet er en skjerm plassert sentralt et eller flere steder i barnehagen. Der informerer barnehagen om middagsmenyen, hvor de skal på tur i morgen og at neste foreldremøte nærmer seg. Og foreldre som ikke rakk å informere hjemmefra eller i lunsjpausen på jobben, om ferie og hvem som skal hente i dag, kan gjøre det på touchskjermen. Selv om ikke alle barnehager er utstyrt med ”siste nytt” fra den digitale verden, har alle tilfredsstillende utstyr og god infrastruktur.

Også på dette området blir norske barnehager blir sett på som foregangsbarnehager, i framtiden. Til stor overraskelse for dem som fulgte med på hvor dårlig det sto til med digital satsning bare få år tidligere (les 2012).  Hva er din mening om fremtidens barnehage?

Si din mening om

8. august 2012

Regjeringen skal legge fram en melding til Stortinget om framtidens barnehage vinteren 2013. Meldingen skal gi en tydelig retning for barnehagepolitikken – både for barnehagens innhold, de ansattes kompetanse og sektorens styringsutfordringer.  Kunnskapsdepartementet har laget en blogg der vi kan komme med innspill til stortingsmelding, og si vår mening ved å kommentere følgende tre spørsmål:

1) Hva er en god barnehage?
2) Hvilke utfordringer har dagens barnehager?
3) Hvordan ser framtidens barnehage ut?

Selv har jeg nettoppp lagt inn dette innlegget om framtidens barnehage.


%d bloggere liker dette: