Posts Tagged ‘konferanse’

NKUL 2016

16. mars 2016

nkul_kuleFor noen uker siden uttrykte jeg min skuffelse over det tynne barnehageinnholdet på  NKUL 2016. Noen har oppfattet innlegget dit hen at man ikke bør reise på NKUL. Derfor vil jeg presisere litt tydeligere hva jeg mener.

Selv har jeg hatt glede av å delta både som foreleser og deltaker på flere NKUL-konferanser. Det er mange forelesninger og utstillere som barnehagefolk kan gjøre seg nytte av selv om de ikke direkte er rettet mot barnehagen. Jeg tror at NKUL er en konferanse som passer best for barnehagefolk som har en viss digital erfaring og som kan se hvilke skoletilbud som kan være av interesse.

Enkelte har også pekt på at det er mye stoff til lokal utvikling å hente dersom barnehagefolk reiser sammen med IT-folkene i egen kommune eller organisasjon. Da kan opplevelsene fra NKUL bli et fruktbart grunnlag for å utvikle den lokale digitale barnehagestrategien. Og det er sikkert helt riktig.

Fire retter seg mot barnehagen: Barns liv og lek med medier med Stine Liv Johansen,  Fra muntlig fortelling til digital fortelling med Marianne Undheim, Koding og kreativ bruk av digitale verktøy – i et likestillingsperspektiv ved Mona Rye-Kittelsen, Grenland Barnehagedrift og Presentasjon av vinnerbidraget av Digital barnehagepris 2016 med IKT-senteret.

Men jeg mener fremdeles at det er skuffende at NKUL ikke følger opp det vellykket barnehageprogrammet fra i fjor. Og lang erfaring gjør meg skeptisk når jeg ser at målgruppesymbolet for barnehage (hvit hånd på grønn bakgrunn) er brukt, mens beskrivelsen av innholdet på sesjonene knapt sier et ord om barnehage. Forhåpentligvis blir min skepsis gjort til skamme.

NKUL arrangeres i Realfagbygget på NTNU, Trondheim, 11. – 13. mai 2016.

 

Nytt år, nye muligheter

5. januar 2016

forelesere_DAB2016logo fbMinner om muligheten for å melde seg på
konferansen Digital Arena Barnehage 2016.

Fram til 10. januar er det spesialpris for den som er kjapp til å melde seg på.

 

 

 

 

Digitale utfordringer og muligheter

27. oktober 2015

imageDen nasjonal konferanse for barnehageledere om digitale utfordringer og muligheter er i gang. Ca 160 deltakere er samlet på Stavanger Forum og har nettopp hørt Senter for IKT i utdanningen presentere sine ressurser til barnehagesektoren  Nå snakker professor Kjell Åge Gotvassli om ledelse i lærende barnehager.  Senere i dag kan de lytte til

  • Kirketunet barnehage som skal presentere praksiseksempler fra en digitalt kompetent barnehage
  • Malin Nilsen, Universitetet i Gøteborg, som skal fortelle om ny svensk forskning nettbrett i førskolen
  • førsteamanuensis Svein Sando, Dronning Mauds Minne, som skal ta for seg digital dannelse og etik.
  • Og så ryktes det at det vil bli annonsert en digital barnehagepris 2016, så følg med på IKT- senterets nettside.

Konferanser om digitale verktøy

3. september 2015

Høsten 2015 og våren 2016 står konferanser  med fokus på digiitale verktøy i kø. Først ute er Senter for IKT i utdanningen med en konferanse i Stavanger 27. oktober.

Våren 2016 er flere konfranser under planlegging. IMTEC fortsetter med konferanser der lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy står i sentrum. I 2016 planlegges tre konferanser med identisk innhold: i Bodø 1. mars, i Oslo/Lillestrøm 2. mars og i Bergen 3. mars. Nærere informasjon kommer her på bloggen når programmet er klart. Her er lenke til fjorårets program.

Dagene 11.-13.mai arrangeres NKUL. I fjor hadde NKUL et eget barnehageprogram og jeg antar at de kommer med ett i 2016 også.

Prøv selv, finn en «skatt»!

30. desember 2014

geocachGeocaching er en aktivitet som kan sammenlignes med orientering. I stedet for kart og kompass, bruker man en GPS eller en geocachingsapp på smarttelefonen eller iPaden for å finne «cacher» (uttales kæsjer på norsk) eller «poster» som er plassert ute i naturen og i urbane omgivelser. Det kan for eksempel være en beholder med småleker og andre bytteting. Da kan man kombinere turer i skog og mark eller i byen med å spennende opplevelser.

Høres det gøy ut? Ta en tur til Bergen 12. februar 2015 og bli med på arbeidseminaret Geocaching som aktivitet i barnehagen med Paal Christian Bjønnes fra Sentrum barnehage i  Klæbu kommune. Og du får prøv selv! Da er det en fordel, men ikke et krav, at du på forhånd har lastet ned en app for geocaching, og registrert deg på geocaching.com, noe som er helt gratis.

 

Tre konferanser om IKT og barnehage

31. oktober 2014

konferanserFor våren 2015 har jeg registrert tre konferanser om temaet IKT og barnehagge:

19. januar arrangerer PBL konferansen Kritisk og kreativ! – fokus IKT i barnehagen. Konferansen holdes på Oslo Kongressenter. Forelesere er Mimi Bjerkestrand, Kirketunet barnehage, IKT-senteret og Cathrine Fragell Darre.

12. februar arranger IMTEC sin fjerde konferanse med fokus på IKT i barnehagen. I år er Barnehagekonferansen en frittstående konferanse. Konferansen holdes på hotell Radisson Bryggen i Bergen. På programmet står fire plenmumsforeleseninger: Markus Bergenord fra Katrina Västra Förskola/Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Nina Engesnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Fragell Darre fra Norlandiabarnehagene og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. I tillegg kan du velge mellom fem parallellforelesninger og mellom 5 ulike arbeidsseminar.

6.- 8. mai arrangeres NKUL 2015  i Trondheim. Det er tredje gang NKUL har et helt eget program for barnehager. Programmet er under planlegging. Hvis du vet om noen som har interessante og spennende prosjekter vi andre burde får høre om, er det fremdeles mulig å  foreslå dem  ved å benytte dette elektroniske forslagskjemaet. Frist for innsending av forslag er fredag 7. november. Forslagene behandles av programkomiteen.

Konferanser – planlegg digitalt påfyll

9. januar 2014

Det finnes ingen oversikt over hvem som tilbyr kurs i hva når det gjelder bruke av IKT/digitale verktøy i barnehagen. Det finnes imidlertid to nasjonale konferanser på IKT-området som henvender seg til barnehage og skole:

Utdanningskonferansen  og NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring). Begge er spennende og lærerike møteplasser for alle som vil lære mer hvordan man kan ta i bruk  digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet. Det kan jeg trygt si;  jeg har forelest på, laget program og deltatt som vanlig deltaker på begge konferansene.

utdanningskonfUtdanningskonferansen i Bergen går over en dag med stappfullt program. Hvis du har litt reisevei må du regne med en overnatting. I fjor var det ca 400 deltakere, og halvparten var barnehagefolk.

nkul_litenNKUL i Trondheim varer i tre dager (to halve og en hel) og du kan klare deg med to overnattinger. I tillegg til forelesninger av barnehagefaglig art, møter du utstillere og kan gå på utstillerseminar. Og det er flere sosiale aktiviteter du kan henge deg på. I fjor var det 1200 deltakere totalt, og for første gang var det eget barnehageprogram, og det blir det i år også.

Utviklingsforum og Atea arrangerer dessuten konferansen Pedagogikk for generasjons touch i Oslo 2. april.

Konferanse: Barnehage 2014

29. november 2013

bhg2014Barnehage 2014 er en nasjonal konferanse og fagmesse som arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm 8. og 9. mai 2014.

I 2014 vil rundt 30 foredragsholdere stå på de ulike scenene under Barnehage 2014. Det endelige programmet lanseres før jul, men flere foredragsholdere er allerede på plass. Barnehage 2014 omfatter også en fagmesse der en rekke leverandører, organisasjoner og foreninger speiler mangfoldet innenfor barnehagesektoren. Konferansen og fagmessen ble første gang arrangert i 2012 med hele  2.400 deltakere. 

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) står bak arrangementet som retter seg mot alle landets 6.600 private og kommunale barnehager.

Prosesser med IKT i barnehagen

30. oktober 2013

utdanningskonfUtdanningskonferansen 2014 i Bergen har barnehageprogrammet klart. Temaet for årets konferanse er Læring i et digitalt samfunn. Lekende, lærende og skapende prosesser med IKT i barnehagen 

Tid: 31. januar 2014
Sted: Bergen
Pris: Avhengig av når du melder deg på, før eller etter 5. januar 2014

Mer info om konferansen finner du her.

 

Konferanse: Læring for framtida

1. oktober 2013

barnehage larerutdanningSenter for IKT i utdanningen arrangerer, sammen med Senter for fremragende utdanning, den nasjonal konferanse Læring for framtida 22. – 23. oktober i Oslo

Digitalisering av utdanning er i ferd med å endre lek, læring og undervisning fra barnehage til høyere utdanning. Arrangørene ønsker å skape en møteplass for dem som er opptatt av å forstå og påvirke sammenhengen mellom IKT og utdanning, sier Trond Ingebretsen som er direktør IKT-senteret.

Høres spennende ut! Men når jeg sjekker programmet er det imidlertid ikke mye plass for barnehagen. Ingen av de 10 plenumsforeleserne ser ut til å ha barnehagen eller barnehagelærerutdanningen som sin faglige plattform. I én blir nok barnehagen nevnt (Den digitale tilstand fra barnehage til lærerutdanning. Ferske tall fra Monitor 2013),  og i en annen bør barnehage nevnes  (Hvordan få til et nasjonalt løft for IKT i utdanningen?).

Barnehage/grunnskole er én parallell. Skole-/barnehageeier/leder en annen. Selv om overskriftene på flere innlegg har med ordet barnehage, er det en stor overvekt av skoleforelesere og  skolestoff. Hvis konferansen ikke er ment å favne barnehagen, hvorfor profilere barnehage i konferanselogoen? Og hvis konferansen er ment å rette seg mot barnehagen, hvem er egentlig barnehagemålgruppe?

Hittil har programmet også manglet informasjon om foreleserne og hvilken institusjon de representerer (Var litt kjapp her. Det finnes under hver enkelt foreleser). Og det har manglet ingress om hva foreleserne har tenkt å ta for seg i forelesningen sin. Det siste er kommet på plass for noen av forlesningen.

For noen år siden ble det færre lærere som meldte seg til de stor IKT-konferansene, og da dukket barnehagen opp som målgruppe: ”konferansen retter seg mot skole og barnehage”. I programmet fikk barnehagen en parallellforelesning, kanskje to, mens det flommet over at plenum- og parallellforelesninger rettet mot skolen. Skuffende ser det ut til at IKT-senteret denne gangen har fulgt samme spor, og så langt er det lite fremragende arbeid å spore her sett med barnehagefaglige øyne.


%d bloggere liker dette: