Posts Tagged ‘kommunikasjon’

Barnehagens møte med en digital verden

10. desember 2014

norlandiaNina Knarvik er fagsjef i Norlandia Barnehagene. I Bergen 12. februar 2015 vil hun fortelle om pilotprosjekt «Digital praksis i barnehagen». Det har som målsetting  å implementere og utvikle bruk av digitale verktøy. Prosjektet har skapt begeistring, og etablerer ny og viktig kunnskap. Digitale verktøy blir benyttet aktivt som virkemiddel i pedagogisk arbeid, og gir spennende dimensjoner for dokumentasjon og kommunikasjon med foreldre.

Utdanningskonferansen er i gang

14. februar 2013
utdanningskonfUtdanningskonferansen 2013 er  i gang. For andre år er en hel dag viet barnehagen. Konferansen er fulltegnet.
Mette Henriksen fra Fagforbundet åpnet konferansen og understreket betydningen  av å sette IKT enda tydeligere på kartet i barnehagen. Digital kompetanse må økes både fordi det er viktig er barn som vokser opp i dag å ha digitalt kompetente vokse rundt seg og formål motvirke digitale skiller.
Vibeke Mogstad fra Stiftelsen IMTEC, som arrangerer konferansen, fortalte fra reisen sin til Reggio Emilia. Når personalet så tilbake på si n IKT- historie  så de at de hadde drevet IKT-prosjekter som imlitengrad var integrert i andre prosjekter. Når er de digitale verktøyene i større grad er tilgjengelig for barns skje en Innovasjon i barnas skapende virksomhet, mener de. Vibeke trakk fram mange interessante eksempler.
For dem som er interessert: man må delta på en organisert reise for å besøke barnehagene i Reggio Emilia. Det går en reise i mai i regi av Reggio Emilia Institutet i Stockholm sammen med svensker og en om høsten i regi av den norske Reggio Emilianettverket som har base på Høgskolen i Telemark sammen med dansker.
For håpentligvis kommer det en Utdanningskonferanse med barnehageprogram i 2014 også. Mens du venter, kan du jo melde deg på NKUL 2013 som har et eget barneprogram gjennom hele konferansen. Mer info følger.

%d bloggere liker dette: