Posts Tagged ‘kamera’

I de digitale materialenes verden

26. februar 2013

WaterhouseI materialenes verden fra Fagbokforlaget tar for seg ulike perspektiver knyttet til barns og voksnes opplevelser og erfaringer med materialers egenskaper og muligheter i kunstnerisk virksomhet.  Et eget kapittel omhandler materialer og materialitet i et digitalt felt. «Ved å forholde oss til digitale uttrykk. skape digitale uttrykk og samhandle i digitale prosesser kan vi øk vår forståelse av det digitale, også som materialitet», skriver Waterhouse.

Vår forståelse av material kan åpne for, eller hindre, utforsking av digitale medier i kunstnerisk sammenheng. Alle barn bør få erfaring med digitale uttrykk gjennom skapende virksomhet i barnehagen, og Waterhouse gir mange eksempler på hvordan dette kan foregå. Hun peker på den plassen foto har hatt  barnehagens arbeid med dokumentasjon, men at barnehagen kanskje ha glemt fotografiet som kunstuttrykk.

Forfatter er Ann‐Hege Lorvik Waterhouse, høgskolelektor i forming, kunst og håndverk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har i mange år arbeidet med forming, kunst og håndverk, med kunstformidling og barns opplevelser, eksperimenteringer og erfaringer med varierte materialer i kunstneriske sammenhenger i barnehagen.

Å dele de gode eksemplene

30. oktober 2012

Vi trenger et sted å dele de gode eksemplene. Ved IKT-senterets hovedkontor i Tromsø er det etablert et moderne Rom for læring. Rommet benyttes til å teste og utvikle bruk av IKT både i barnehage og skole. Et mål er å utvikle spredningsbare eksempler på bruk av IKT. Flere barnehager i Tromsø har blant annet deltatt i iPad-workshop i høst og har delt sine første tanker, og resultater, på læringsrommets blogg. (Bildet er hentet fra Barnehagen Hundre sitt innlegg).

Minner om fotokonkurranse

24. oktober 2012

Barnehageforum har gående en fotokonkurranse. Du kan laste opp et bilde og delta i konkurransen. Hver måned har et tema og hver måned kåres månedens bilde.

Ved slutten av 2012 blir  et av månedens bilder kåret til årets bilde. Vinnere blir kåret  gjennom en kombinasjon av stemmer fra brukere, og en fagjury. Mer om konkurransen og reglene finner du her.

Tre gode grunner

8. mars 2012

Tre gode grunner til å dra til Klikk der! i Ålesund 19.april:

Lila Marie Moberg har arbeidet mye med IKT i barnehagen, har skrevet bok IKT-prosjekt i barnehagen og  videreutdanner barnehagepersonalet i kreativ bruk av IKT. Hun har kalt foredraget sitt 3 gode grunner. Lila er førstelektor  ved Høgskolen i Volda. (Fototet er hentet fra HiVolda).

Anna Klerfelt har arbeidet mye med digitale medier og svanske barnehager. Hun har blant annet skrevet en doktoravhandling om temaet, og hatt feltarebeid i flere barnhager. Hun vil snakke om Barns digitala berättande. Anna er fil dr. universitetslektor ved universitetet i Gøteborg. (Fotoet er hentet fra http://www.skolverket.se)

Klausine Røtnes, førskolelærar og fagbokredaktør, har masse erfaring med å fotografere selv til tross for at hun startet med fotografering i godt voksen alder. Du har sikkert sett bildene hennes i tidsskriftet Barnehagefolk. Hun har også hatt fotoutstillinger og dokumentert forholdene i barnehager i blant annet til Irland, Nicaragua og Sør-Afrika. Hun vil snakke Om fotografering i barnehagen.

Digitale verktøy og kunst

17. oktober 2011

Jeg har visst ikke skrevet om artikkelen «Digitale muligheteri barnehagens kunstfaglige virksomhet» skrevet av Ann-Hege Lorvik Waterhouse, og publisert i boken «Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen» utgitt på Fagbokforlaget.

På bloggen Om kunst, estetikk og læring skriver Ann-Hege at kapittelet handler om noen av de ulike mulighetene som ligger i bruk av IKT i forhold til skapende virksomhet i barnehagen. Gjennom bruk av digitale verktøy og medier kan barn få oppleve å erfare ulike kunstneriske uttrykk og skape nye form. Målet med dette kapittelet er å inspirere til utforsking av digitale verktøy og medier sammen med barn i kunstneriske prosesser. Gjennom eksempler med bl.a. bildebehandling, animasjon, barns foto og dokumentasjon vises noen mulige veier til kunstnerisk bruk av IKT i barnehagen.

Ann-Hege kommer forresten både til Klikk der! i Bergen og Oslo. Kommer du?

Foto og demokratisk danning

12. september 2011

Hva skjer når digitale foto tas i bruk som redskap for kultur- og meningsskaping i barnehagen, og hvilke vilkår gir dette for barns deltakelse og demokratiske danning, spurte Ida Margrethe Knudsen og Elin Eriksen Ødegaard seg da de startet en studie om vilkår for barns deltakelse i barnehagen. Målet med studien er å bidra med nye innsikter om hva og hvordan praksis spiller seg ut når digitalefoto tas i bruk, hvilke vilkår for danning til deltakelse som kan identifiseres og hvilke kritiskespørsmål med relevans for praktisk barnehagearbeid som kan reises.

I artikkelen Fotofloker i Nordisk Barnehageforskning nr 4/2011 legger Knudsen og Eriksen fram noen av erfaringene de har gjort. Artikklen diskuterer bregrep som danning og demokrati, og hvordan praksiser kan åpne eller lukke deltakelse. Anbefales for alle som er opptatt av barns fotografering i barnehagen.

Foto av egen hverdag

31. mai 2011

Granåsen barnehage i Trondheim har samarbeidet med fotograf Ronny M. Danielsen om et fotoprosjekt. Barna fikk digital- og engangskameraer og har tatt bilder av sin egen verden/hverdag. Gjennom fotoene fikke barna en ny mulighet til å uttrykke seg. Resultatet av barnas fotografering er en spennende og tankevekkende utstillingen, i følge barnehagen.

Løp og se fotoutstillingen på TillerTorget i Trondheim fra 6. juni kl17 til 15. juni.

Du kan lese mer om Granåsen barnehage og fotoutstillingen her. Det er også opprettet en side på Facebook som heter Fotoutstilling.

Barn som fotografer

13. mai 2011

Marianne Undheim i Klepp familie- og friluftsbarnehage har skrevet om digital kompetanse og barn som fotograferer i [tilt], tidsskriftet for landslaget for mediepedagoger. Du finner artiklene her.

Klikk der! fredag før lunsj: Digital danning

1. april 2011

Svein Sando, førstelektor ved Dronning Mauds Minne høgskole og Phd-stipendiat: Digital danning – mer enn å mestre et tastatur og mus. Danning for ansatte og barn, robuste, empatiske, krever bred digital dannelse av dannerne selv, Facebookrevolusjonen, tekologi er å  bringe videre ved hjelp av menneskeskapte verktøy, lavteknologisk og høyteknologisk IKT, 99%  av barnefamilier har internett, prosjekt i  barnehager, danning å forholde seg til moderne teknologi, en gang publiser-alltid publisert, ha kontroll over privatsfæren, sårbarhet, barn skal sosialiseres inn i medievirkeligheten, skjerme eller forberede barna, nysgjerrige barn vil utforske, teoretisk innsikt, mestre ting praktisk,vidsom, klokskap og etikk, skeptiske foreldre snur fort når de ser hvordan IKT brukes, i passende posjoner, god programvare, tilrettelagt av voksne, nå eksperimenterer vi, kollektiv erfaringssamling, vet ingenting om langtidsvirkningen, foto, artig nå-flaut senere, ettertanke før spredning, øvelse i empati, hva er gode bilder og hva er det ikke, voksne som gode eksempler, internetts ubegrensede mangfold, dannelse er å utvikle interne filtre, Lars Løvlie, profesjonelle pedagoger  er nødt til å  forholde seg kompetente til IKT, lite formell kompetanse, frivillig, i ny rammeplan for førskolelærerutdanningen skal etikk og digital kompetanse!

Data i barnehagen på Dagsrevyen

11. desember 2010

Jeg har akkurat sett en reportasje om bruk av digitale verktøy i Øyjorden barnehage i Bergen. Flott reportasje med bruk av interaktiv tavle, kamera og naturopplevelser.  Reportasjen viser at selv om pedagogene lar barna bruke digitale verktøy, tar de også barna med ut i naturen i god norsk tradisjon. Barnehagen deltar i prosjektet «Barnehagen som danningsarena» i regi av Høgskolen i Bergen. Du kan se reportasjen fra 11. desember her.


%d bloggere like this: