Posts Tagged ‘IPad’

Småbarn, foreldre og nettvett

15. desember 2015

skjermbrukEn veileder som gir småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk ble lansert i går.  Småbarn og skjermbruk – en god start gir foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. Som digitale mediebrukere fortjener også yngre barn å bli tatt på alvor.

Småbarn og skjermbruk – en god start blir sendt ut til alle helsestasjoner i Norge. Dette er første gang helsestasjonene blir invitert til å bidra til barn og foresattes skjermvett. På helsestasjonen sitter mange foresatte til barn i alderen 0-6 år og venter. Mange har spørsmål om småbarn som mediebrukere. Veilederen gir råd og tips til foresatte for de aller yngste barna – de mellom 0 og 6 år.Hvordan kan foreldre for eksempel gi de minste barna en god start med internett, mobil og tv? Og hvilke innstillinger kan man gjøre på nettbrett og mobil?

Også personalet i barnehagen skal være digitale rollemodeller. Det er nyttig å kjenne til veilederen, og sette seg inn i innholdet, og ha den som bakgrunn når barnehagens arbeid med digitale medier diskuteres med foreldre.

Småbarn og skjermbruk – en god start! består av en kort og en lengre veileder. Du kan bestille noe av materiellet – mens den lange veilderen kun er digital.  For mer informasjon – ta kontakt med Barbro Hardersen eller Berit Andersen

Veilederen er forøvrig laget i et samarbeid mellom følgende organisasjoner:
Redd Barna
Barnevakten
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 
Medietilsynet Trygg bruk
IKT-Norge
Sintef
Forbrukerombudet
Unicef
Slettmeg.no 

 

DAB 2016 og Reggio Emilia

13. desember 2015

logo fbKom og hør to dyktige og inspirerende forelesere i Tromsø 1. mars, på Lillestrøm 2. mars eller i Bergen 3. mars 2016.

Hovedforelesere på Digital Arena Barnehage (DAB) 2016 er digitalista Markus Bergenord og ateljerista Maria Fabien. De henter sin erfaring med digitale verktøy fra arbeidet i barnehagen Katarina Västra i Stockholm der personalet jobber Reggio Emilia inspirert. Da de skulle bygge opp et miljø med digitale verktøy tilgjengelig for barna,  startet de med ettåringene. ”Hvordan kunne vi ellers vite hva som er mulig?” sa de, ”for om vi skulle ha startet med femåringene ville vi aldri ha forandret miljøet for de yngste barna”.

Å starte det digitale arbeidet med de yngste barna stiller andre krav til personalet enn når det først og fremst er de eldste barna som får tilgang til de digitale verktøyene. Og siden teknologiutviklingen går så raskt, er det viktig å være opptatt av innholdet i aktivitetene som skapes og spørre seg hvilket potensial verktøyene og aktivitetene har for barnas utvikling og læring.

For femte gang arrangerer Stiftelsen IMTEC og samarbeidspartnere IKT-konferanse for ansatte i barnehager, barnehageeiere, IKT-ansvarlig hos barnehageeier, barnehagelærerutdanningen, kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen. Digital Arena Barnehage er møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid.

Bare blåbær?

26. august 2015

blabarKirketunet barnehage i Mo i Rana melder at de har vært på blåbærtur med ungene. De har plukket, syltet og spiste deilige blåbær. OG undersøkt dem i det digitale mikroskopet som de koblet opp mot en  Ipad; «Det e jo små steina inni» utbrøt en av guttene. Og så vidt jeg kan forstå er de fleste fagområdene i bruk her. (Bildet er hentet fra Facebooksiden til Kirketunet).

Gå på oppdagelser i det digitale universet

14. april 2015

danskMange medier har hatt oppslag om barnehagebarn som foretrekker den lysende skjermen fra en iPad fremfor lek med jevnaldrende. Se for eksempel oppslaget i Politiken.dk.  Mediene viser til en dansk undersøkelse som er gjort av Børnerådet. Barnerådet tilsvarer det norske Barneombudet. Omtalen om undersøkelsen på Børnerådets sider er bare på 9 sider, men det vil komme en mer omfattende rapport på et senere tidspunkt.

Det ble benyttet både kvantitative og kvalitative metoder. Den kvantitative delen omfatter 844 barn i alderen fire til seks år i 100 danske barnehager, og 59 barn er gjennom ulike metoder intervjuet i den kvalitative delen av undersøkelsen. Det er nødvendig å være oppmerksom på at undersøkelsen først og fremst ser ut til å ta for seg barns bruk på fritiden, ikke i barnehagen. Begrepet iPad ble brukt fordi iPad ble forstått av flere barn enn begrepet nettbrett.

La meg starte med mulige svakheter som blir omtalt. Barnas svar kan tyde på at de oppfatter ’sammen med andre’ som om det er flere fingre på skjermen. Og mange voksne vil vel også foretrekke å sitte alene i stedet for å ha andres styrende fingre på skjermen. Når barna blir spurt om det er gøy å spille sammen med andre barn, svarer 61 prosent ja og særlig hvis det er flere skjermer å spille på.

Selv om et flertall av barna ville velge iPaden framfor lek med andre barn, ville hele 63 prosent av barna foretrekke en ”sjov” lekeplass framfor iPaden hvis de kunne velge. Dette er kanskje vel så interessant som at barna lar seg fasinere av iPaden. Det gjør jo vi voksne også.

Det er klare kjønnsforskjeller i svarene. I langt større grad enn jentene velger guttene spill på iPaden fremfor lek med andre.

Så hva er egentlig det største problemet? Sannsynligvis de voksne begrensede forståelse av nye medier og deres muligheter. Foreldrene ser ikke på iPaden som et leketøy, men setter klare begrensninger for barnas bruk: det er bedre med ”gammeldags” lek enn moderne medielek,  iPaden er en skrøpelig ting som lett går i stykker og barna får «firkantede øyne» hvis de holder for lenge på.

Barna har selv har mange tanker om hvordan man kan leke med iPaden, og bruke den til helt andre ting enn å spille spill. Barna ser ut til å ha en ”velutviklet” kompetanse og flere av barna vet hvordan man henter spill og andre apper. Barna ville velge bort iPaden hvis de fikk et godt alternativ. Det bør jo interessere oss. En allsidig hverdag innebærer fremdeles mange og varierte aktiviteter.

Formannen i Børnerådet oppfordrer foreldre og pedagoger til å gå på oppdagelser i det digitale universet sammen med barna. På den måten kan de finne ut av tingene samme slik vi gjør når vi bygger med Lego eller legger puslespill sammen. Nødvendig å minne om tydeligvis, men ikke akkurat noe nytt. Det krever imidlertid at de ansatte i barnehage har kompetanse som gjør dem i stand til å støtte nysgjerrige og vitebegjærlige digitale barn også. Vi trenger at barnehagen er nytenkende og innovativ, og  tar høyde for  medienes plass i barndommen.

Konferanser som tar opp bruk av digitale verktøy i barnehagen er viktige møteplasser. Der presenteres erfaringer med hvordan teknologi kan bidra til å skape nye og interessante muligheter og utfordringer i det pedagogiske arbeidet. Der presenteres strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. Barnehageutvikling handler også om å forstå hvordan mediene griper inn i livene til de yngste barna og den rollen mdiene spiller for barnas lek og læring.

I fjor høst omtalte jeg boken Børns liv og leg med medier av Stine Liv Johansen her på bloggen. Johansen er opptatt av mediene og de yngste barna.  Hun peker på at medier som iPaden er en viktig del av barnas vennskapskultur, og at vi ikke kan forstå barndommen slik den leves i dag uten å forholde oss til den innflytelse mediene har på barna. Johansen mener at vi må bli bedre i stand til å forstå hvordan mediene griper inn i livene våre og hvilken betydning barna selv tillegger mediene. Det er et perspektiv som hun mener er underkommunisert i annen litteratur, og i forskningen. Den bør berøre vårt syn og våre holdninger til bruken av de nye mediene. Johansen bok bør leses og diskuteres i barnehagene. Den kommer forvrig på norsk på Cappelen Damm til sommeren.

 

 

Prøv selv, finn en «skatt»!

30. desember 2014

geocachGeocaching er en aktivitet som kan sammenlignes med orientering. I stedet for kart og kompass, bruker man en GPS eller en geocachingsapp på smarttelefonen eller iPaden for å finne «cacher» (uttales kæsjer på norsk) eller «poster» som er plassert ute i naturen og i urbane omgivelser. Det kan for eksempel være en beholder med småleker og andre bytteting. Da kan man kombinere turer i skog og mark eller i byen med å spennende opplevelser.

Høres det gøy ut? Ta en tur til Bergen 12. februar 2015 og bli med på arbeidseminaret Geocaching som aktivitet i barnehagen med Paal Christian Bjønnes fra Sentrum barnehage i  Klæbu kommune. Og du får prøv selv! Da er det en fordel, men ikke et krav, at du på forhånd har lastet ned en app for geocaching, og registrert deg på geocaching.com, noe som er helt gratis.

 

Spennende om IKT i barnehagen

18. november 2014

bhgkonf15Barnehagekonferansen 2015 i Bergen har som tema Lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy i barnehagen. På programmet står fire plenmumsforeleseninger: Markus Bergenord fra Katrina Västra Förskola/Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Nina Engesnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Fragell Darre fra Norlandiabarnehagene og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. I tillegg kan du velge mellom fem parallellforelesninger og mellom 5 ulike arbeidsseminar. Dette er kanskje den mest spennede barnehageIKT-konferansen i 2015?

Program og påmelding er lagt ut. Prisen er lavest hvis du melder deg på før 10. januar 2015.

Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder

7. mai 2013

nkul_liten Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene vi tar i barnehagen? spurte  Marianne Undheim  fra Klepp Familie- og Friluftsbarnehage. Gjennom mange eksempler viste Marianne hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med barna. Det er det sikkert mange som gjør i barnehagene rundt om i landet. Og fremdeles er det barnehager som har et ubevisst forhold til hva slags bilder som blir tatt og hva de blir brukt til. Bilder som barnehager gir fra seg har de ingen kontroll over. Det er jo ganske dumt?

Marianne er også opptatt av den kreative bruken av digitale verktøy, og viste eksempler på andre måter barn kan bruke fotoene på også. Samtaler med barna står sentralt i arbeide. Gjennom samtaler kan nye produkt blir skapt, og barna får mulighet til å formidle barnehagehverdagen sin på forskjellige måter. Slik kan også barnas stemmer bli hørt. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord i dette arbeidet.

Du kan følge Mariannes Undheim på bloggen hennes: Barn og digitale verktøy.

Animasjon og kreativ læring med iPad

6. mai 2013

nkul_liten På NKUL har Bente Aasheim fra Løren skole nettopp høstet stor applaus for en spennende sesjon om animasjon og kreativ læring med iPad. Bente viste hvordan man lager en animasjonsfilml med barn, og hvordan vi kan studere naturen, undre seg, unforske, lage hypoteser og finne svar ved hjelp av animasjon. Absolutt noe for dem som er opptatt av naturopplevelser også. Og hvordan animasjonsarbeidet kan stimulere språket Og matematikkforståelsen. Prosessen, og samarbeidet barna imellom, er viktig for der skjer det mye læring.  Sesjonen samlet både barnehageansatte og skolefolk. Du kan følge Bentes arbeid på bloggen Animasjon i skolen.

Lek og programmering i barnehagen

2. mai 2013

turtleCathrine Darre i Myrertoppen barnehage har også prøvd appen Move the turtle med de eldste barna i gruppen sin. «Vi startet med å leke robot. Jeg gav barna kom­man­doer, “gå tre skritt bakover”, “to skritt fre­mover” osv. Så var det bar­nas tur, de kom­man­derte meg rundt i hele rom­met mens de flirte og lo. Noen ganger ble kom­man­doene umulig, og da stop­pet “roboten” opp. Da måtte de jus­tere og forsøke på nytt. Kom­mando ble en lek og barna fikk en annen forståelse for begrepet.Deretter tok vi frem iPaden og appen Move The Tur­tle…..» Du kan lese mer om Cathrines erfaringer på bloggen Pedagogisk Praksis.

Cathrine viser til Lær kidsa koding av og for dem som «ønsker at ungene våre skal være i stand til å skjønne og kontrollere den digitale verden.»  Selv om ideen først og fremst er rettet mot elever, er det flott at noen også prøver dette ut i barnehagen slik Cathrine og Marianne Undheim gjør.  Se også oppslaget om skoleungdom som lærer bort programmering til SFO-barna.

Jeg tar gjerne mot tips om andre som har prøvd programmering i barnehagen.

Stor økning av iPad i barnehagene?

23. april 2013

nackaI alle fall er det mange som er interessert i å lære mer om iPadens muligheter. Ca 200 av dem var samlet på konferansen iPad og pedagogikk for generasjon touch som ble arrangert av Utviklingsforum i april.

Lena Gällehagen og Elisabeth Wahlström fra Nacka kommune i Sverige understreket at det er pedagogen som betyr mest for om iPaden har noen nytte i barnehagen. Personalet  må ville mer enn bare å bruke alle de ”morsomme» appene. Appene i seg selv har vanligvis ikke noe pedagogisk formål. De er laget for at noen skal tjene penger. Det er personalet selv som må skape en pedagogisk ramme rundt bruken av apper.

Du kan følge arbeidet i Nacka kommune på bloggen Lustfyllt lärande med iPads i förskola & skola. Siden bloggen er beregnet både på barnehage og skole, må du sjekke under hvert innlegg om den beskrevneappen/aktiviteten er passer for barnehagen (förskola/förskoleklass).

I Nacka kommune er det knyttet opplæring til bruk av iPadene. Det burde flere barnehageeier i Norge også gjøre. Noen kommuner har etablert iPad-prosjekt i noen av barnehagene sine, men det er vanskelig å finne ut om det er knyttet opplæring til prosjektet eller om det er opp til den enkelt barnehage å finne ut av bruken selv.

Vet du om en kommune som gir opplæring og følger iPad-prosjektet systematisk, så legg gjerne inn en kommentar på barnehagebloggen eller send meg en e-post: ninabolgan@getmail.no.


%d bloggere liker dette: