Posts Tagged ‘Internett’

Småbarn, foreldre og nettvett

15. desember 2015

skjermbrukEn veileder som gir småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk ble lansert i går.  Småbarn og skjermbruk – en god start gir foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. Som digitale mediebrukere fortjener også yngre barn å bli tatt på alvor.

Småbarn og skjermbruk – en god start blir sendt ut til alle helsestasjoner i Norge. Dette er første gang helsestasjonene blir invitert til å bidra til barn og foresattes skjermvett. På helsestasjonen sitter mange foresatte til barn i alderen 0-6 år og venter. Mange har spørsmål om småbarn som mediebrukere. Veilederen gir råd og tips til foresatte for de aller yngste barna – de mellom 0 og 6 år.Hvordan kan foreldre for eksempel gi de minste barna en god start med internett, mobil og tv? Og hvilke innstillinger kan man gjøre på nettbrett og mobil?

Også personalet i barnehagen skal være digitale rollemodeller. Det er nyttig å kjenne til veilederen, og sette seg inn i innholdet, og ha den som bakgrunn når barnehagens arbeid med digitale medier diskuteres med foreldre.

Småbarn og skjermbruk – en god start! består av en kort og en lengre veileder. Du kan bestille noe av materiellet – mens den lange veilderen kun er digital.  For mer informasjon – ta kontakt med Barbro Hardersen eller Berit Andersen

Veilederen er forøvrig laget i et samarbeid mellom følgende organisasjoner:
Redd Barna
Barnevakten
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 
Medietilsynet Trygg bruk
IKT-Norge
Sintef
Forbrukerombudet
Unicef
Slettmeg.no 

 

Profesjonsfaglig digital kompetanse

18. desember 2014

Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 skal Cathrine Darre snakke om Profesjonsfaglig digital kompetanse. Selv om barna er fornøyd med de digitale aktivitetene som de blir tilbudt er det ikke sikkert at prosessene gir barna læringutbytte. De voksne må være tilstede, følge opp og vite hva som skjer. Derfor er det avgjørende at barnehagenes ansatte har profesjonsfaglig digital kompetanses, og tar ansvar for alt de sender fra seg av dokumentasjon.

gullepleCathrine fikk forøvrig Gullepleprisen 2013. Prisen blir hvert år delt ut av Norsk pedagogisk Dataforening på NKUL.

Ut i verden med eTwinning

17. desember 2014

etwinningeTwinning er et gratis tilbud for kreativ utforsking, læring og lek med barnehagelærere og barn i en rekke europeiske land. Gjennom eTwinning kan du delta i prosjekter og kommunisere med barnehager på tvers av språk og landegrenser, og mellom barnehager i Norge. På Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil eTwinningambassadør Kjersti Baraas Ruuud gi eksempler på eTwinning brukt i norske barnehager, ta oss med Ut i verden og fortelle mer om Kommunikasjon mellom barnehager på tvers av språk og landegrenserDu får også vite hvordan du kan bli en del av nettverket.

Barn, IKT og etikk

16. juni 2014

sveinSDen 9. mai disputerte Svein Sando ved Det teologiske Menighetsfakultet  med avhandlingen «Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case.»  Sando underviser i RLE  ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim.

Avhandlingen viser blant annet at «digital fotografering bør ledsages med samtaler med barna om konkrete fotografier med henblikk på hvilken skade og gagn det konkrete fotografiet kan utvirke, knyttet til dets såkalte «mektighet». Dataspilling bør skje som oppøving i å tåle seier og nederlag, for å nære fantasien, og samtidig snakke med barna om hva som er tilrådelig i spill og virkelighet for å tematisere tilbakeholdenhet der det er aktuelt. Bruk av Internett må ledsages av alderstilpassede digitale ferdigheter for å beskytte seg mot ulike risikoer, samtidig som risikosituasjoner som spontant måtte oppstå bør brukes konstruktivt av barnehagepersonalet til å opparbeide resiliens hos barna i forhold til et møte med uønsket innhold på Internett».

Lenke til avhandlingen finner du her.

 

 

Safer internet Day i barnehagen?

13. januar 2014

saferinternettdayOm noen uker, 11. februar 2014, er det den årlige markeringen av den internasjonale dagen for tygg bruk av  internett: Safer Internett Day. I Norge blir dagen markert med faglig debatt, undervisningspakker til skolene og mer til. Formålet med Safer Internet Day er å skape bevissthet rundt barn og unges bruk av internett for at de skal få en tryggere digital hverdag.

Hittill har det ikke vært utviklet spesielle undervisningspakker for barnehagen i forbindelse med Safer Internet Day. Det er vel snart på tide at dagen markeres i barnehagene også? Inntil  det skjer får barnehagen arrangere sin egen dag, for eksempel ved at personalet diskuterer hvordan de kan fremstå som gode forbilder når det gjelder bruk av internett og foto fra barnehagen.

Barn trenger voksne som tenker seg om før de publiserer foto på nettet, som spør barna om lov til å bruke fotoet av dem, og som vet at det smarteste er å fotografere situasjoner og aktiviteter der barnas ansikt ikke synes. Barn trenger voksne som vet hvordan de søker sikkert på nettet og som kan undersøker om informasjonen de finner på nettet er riktig. Barn trenger voksne som har sett gjennom og vurdert YouTube-videoene før de presenterer dem for småbarna.

Det finnes materiell som kan lastes ned og/eller bestilles. En del av det er sendt alle barnehager tidligere, men kanskje barnehagen din trenger flere eksemplarer?

Veileder om informasjonssikkerhet i barnehagen

26. september 2013

informasjonssikkerhetIKT-senteret har utgitt  Informasjonssikkerhet i barnehagen. En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon. Veilederen inneholder en rekke eksempler på hendelser som kan føre til brudd på informasjonssikkerheten, og inkluderer sikkerhetstiltak som kan iverksettes for å unngå dette.

Håndtering av personopplysninger skjer blant annet ved bruk av digitale verktøy og digitalt utstyr, eksempelvis administrative systemer, e-post, internett og hjemmesider, bærbare og stasjonære datamaskiner og minnepinner. Kvalitative intervju med styrere og pedagogiske ledere om informasjonssikkerhet, og en kvantitativ undersøkelse om informasjonssikkerhet i norske barnehager, danner utgangspunktet for veilederen.

Målet med veilederen er å hjelpe ledere og ansatte i barnehager til å oppfylle sine lovpålagte plikter med hensyn til sikring av personopplysninger og å øke bevisstgjøringen rundt viktigheten av god informasjonssikkerhet. Gjennom økt forståelse og bedre kunnskap om dette vil man kunne unngå krenkelser av personvernet til ansatte, barn og foreldre. I tillegg vil det sikre at viktig informasjon i barnehagen blir håndtert på en sikker måte.

Veilederen tar opp følgende tema:

 • muntlig dialog
 • e-post
 • tekstmeldinger
 • arkivskap
 • elektronisk lagring
 • minnepinner
 • fjernarbeidsløsninger
 • foto og video
 • hjemmesider
 • sosiale medier
 • skytjenester.

Veilederen bør også være interessant for barnehagelærerutdanningene rundt om i landet.

Gratis: frokostseminar om barnehager og sosiale medier

25. september 2013

IKT-senteret ikonSom en del av satsningen mot barnehagene og barnehagelærerutdanningen ønsker IKT-senteret  velkommen til en temafrokost hvor vi vil presentere ulike måter barnehager bruker sosiale medier på, og tips til å komme i gang.

Stadig flere barnehager bruker nett og sosiale medier i sin hverdag. Men hva gjør de, og hvordan kan barnehagens nettbruk styrke det pedagogiske tilbudet?

Barnehager er på Youtube, oppretter egne Facebookgrupper, publiserer informasjon på nettsider eller blogger aktivt. Hvilke rettigheter har barn, både når det gjelder beskyttelse og krav på informasjon?

Med stadig flere verktøy tilgjengelig for å synliggjøre pedagogisk virksomhet, eksponerer barnehagene seg på nye måter. Rammeplanen belyser at digitale verktøy bør tas i bruk, men hvilke fallgruver må man være oppmerksom på ved de nye mulighetene for samarbeid og informasjon?

Disse bidrar: 

 • Sara Eline Grønvold, jurist og har skrevet masteroppgave om barns personvern:
  • innlegg om blant annet barns rett til å bestemme over eget digitalt liv.
 • Cathrine Fragell Darre, barnehagelærer på nett:
  • innlegg om hvordan man kan bruke blogg som pedagogisk verktøy.
 • Cecilie Staude, BI-lærer og Svein Tore Marthinsen, statsviter, begge forfattere av bokenSosial kommunikasjon:
  • innlegg om hvilken nytte barnehagen kan ha av sosiale medier og hvilke utfordringer barnehagen kan stå ovenfor.
 • I tillegg får vi høre erfaringer fra barnehager som selv bruker nett og sosiale medier i sin virksomhet.

Det er begrenset antall plasser, så her gjelder «første mann til mølla»-prinsippet!
Fullstendig program kommer snart!


Når: 15. oktober 2013, Kl 08.00 – 12.00
Hvor: Fritjof Nansens plass 7, 6. etasje, Oslo.
Påmelding: Sendes til:  eds@iktsenteret.no 
og skriv «Påmelding» i emnefeltet
Frist: 5. oktober 2013

Mer bekymret for tidsbruk enn innhold

19. september 2012

I dag presenterte Medietilsynet to undersøkelser om barn og unges erfaringer med digitale medier. To tusen barn og unge i alderen 9-16 år har fortalt om sin bruk av mobil, PC, Internett, dataspill og tv  i rapporten Barn og medier. Samtidig har 1 500 foreldre til barn i alderen 1-12 år svart på spørsmål om hvordan de opplever barnas mediebruk, hva de bekymrer seg for og litt om egen praksis i rapporten Småbarn og medier.

Her er noen funn:

De aller fleste barn har tilgang til tv, pc/Mac, DVD/Blu-ray spiller, og/eller spillkonsoll (mellom 96-80 prosent). Dette støtter opp under IKT.senterets undersøkelse osm viste at også småbarna vokser opp i et digitalt univers hjemme.

Blant foreldrene til de yngste barna (5-8 år) er størst andel bekymret for at barnet skal dele personlige opplysninger på Internett, eller oppleve at noen publiserer uheldige/upassende bilder eller videoklipp av dem på Internett (16 prosent). Verd å merke seg for barnehager som ukritisk publiserer foto på nettet, tenker jeg.

47 prosent av barn i alderen 1-4 år spiller dataspill, mot 95 prosent av barn i alderen 5-8. Kun 4 prosent av barn i alderen 1-4 år spiller en eller flere ganger om dagen, sammenlignet med 20 prosent av barn i alderen 5-8 år.

Få barn i alderen 1-4 år spiller på Internett. Barn i alderen 5-8 år spiller som oftest alene på Internett,

28 prosent av foreldrene vet ikke hva slags aldersgrenser det er på spillene barna har spilt.og foreldre ser ut til å være mer opptatt av og bekymret for tidsbruk enn av innhold. ER det sånn i barnehagen også?

Du kan last ned rapportene her, og lese mer.

Pilotbarnehager søkes!

21. august 2012

I 2013 feirer vi 100-årsjubileet for allmenn stemmerett og i 2014 er det 200-årsjubileum for grunnloven vår. I den anledning har Senter for IKT i utdanningen fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utvikle et nettsted som blant annet retter seg mot barnehager. Les mer her.

Nettstedet skal bidra til å utvide barns kunnskap om demokratiet og demokratiets institusjoner og inspirere til demokratisk deltakelse. Innholdet skal bidra til å forklare, utdype og reflektere over sentrale temaer som blant annet likestilling, rettferdighet, menneskerettigheter, medvirkning og 17.mai.

Nettstedet lanseres mars 2013, og for å kvalitetssikre innhold rettet mot barnehagen trenger IKT-sentert pilotbarnehager som kan hjelpe til med å prøve ut nettsidens ressurser og oppgaver. Utprøving vil foregå over to uker i løpet av november 2012.

Er du og din barnehage interessert? Meld fra til IKT-senteret  innen 12. September. Og har du spørsmål er det bare å ta kontakt med prosjektleder Susanne Koch (913 45 516, skk@iktsenteret.no).

Et aktuelt og framtidsrettet perspektiv

9. juni 2012

Mandag 4. juni ble ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning vedtatt. Digital kompetanse er en svært sentral del av det som må defineres som fremtidens kompetansebehov. Derfor er det skuffende at digital kompetanse ikke er tydelig nevnt i forskriften. Forskriften omtaler bare at fremtidens barnehagelærere skal ha bred kunnskap om barns gryende digitale ferdigheter.

Forskriften definerer de nasjonale rammene for utdanningen. Med utgangspunkt i forskriften, og nasjonale retningslinjer, skal hver enkelt institusjon lage lokale planer. De nasjonale retningslinjene inneholder riktig nok mer om digitale medier og digitale kompetanse enn gjeldende rammeplan, men retningslinjene er bare veiledende for høgskolene.

For at utdanningen skal gi et aktuelt og framtidsrettet perspektiv, både på yrket og barnehagens rolle som en del av utdanningsløpet, må førskolelærerutdanningen i større grad ivareta studentenes behov for digital kompetanse. Stundene må  utnytte digitale verktøy i den pedagogiske virksomheten og oppdage de skapende mulighetene IKT byr på. De må erfare IKT som   hjelpemiddel i dokumentasjon og til kommunikasjon mellom hjem og barnehage. De må forstå at det blir stilt digitale krav  til ledere på ulike nivå i barnehagen og de må ha nødvendig kunnskap om personvern, etikk og plikter og rettigheter ved bruk av internett. Digital kompetanse må gå som en rød tråd gjennom utdanningen, være forpliktende for undervisningspersonalet og studentene, og ikke forbli noe som kan velges bort!


%d bloggere liker dette: