Posts Tagged ‘internasjonalt’

eTwinning og barnehagen

27. november 2012

eTwinning er et gratis nettbasert tilbud til lærere og elever i 32 Europeiske land. eTwinning legger til rette for pedagogisk samarbeid mellom skoler i de ulike landene for å utvikle bruk av IKT i læring. Barnehager kan også delta i dette tilbudet, men det er det ikke så mange som kjenner til.

eTwinning ønsker nå å satse på rekruttering og oppfølging av barnehageansatte og barnehagebarn som ønsker å jobbe bevisst med samarbeid, lek og læring gjennom ulike digitale medier. eTwinning etterlyser derfor  barnehager som vil registrere seg og ta i bruk eTwinning som ramme for det pedagogiske arbeidet i hverdagen.

Norske barnehager har vært med på arbeidsseminar på Gotland i 2011 og i Tsjekkia i 2012: Eidesåsen i Odda, Fanatunet i Bergen, Furnes  i Ringsaker, Grødem i Randaberg, Karisletta i Sandefjord, Kveldrovegen og Tomasjordneset  i Tromsø, KværnerdalenLinjen og Myrertoppen i Oslo, Nyland i Time, Ruffen i Levanger, Sentrum i Klæbu  og Utsikten i Lier kommune. Det er nokså varierende hva den enkelte barnehage har lagt inn av informasjon, og jeg savner en samlet og oppdatert informasjon om prosjektene. Enkelte av barnehagene har informasjon om eTwinningsprosjektet på hjemmesiden sin.

Interessert i å delta?? Les mer om eTwinning og finn kontaktopplysninger her.


%d bloggere like this: