Posts Tagged ‘IKT-senteret’

Faglig påfyll – kreativ bruk av IKT i barnehagen

15. april 2016

etwinningDet er fortsatt igjen noen ledige plasser på seminaret ”Creative use of ICT in the kidergarten” for barnehagelærere i Oslo 2. – 5.  juni 2016.

Målgruppe er barnehagelærere. Arbeidsspråk på konferansen vil være engelsk. Det vil delta barnehagelærere fra Storbritannia, Danmark, Malta og Norge.

Seminarene tilbyr faglig påfyll, innføring i bruk av eTwinning-portalen med partnersøk, prosjektideer, verktøy for samhandling og hjelp til å komme i gang med et prosjekt, samt sosialt samvær og nettverksbygging.

eTwinning-Norge dekker flyreise og konferanseopphold.  Les mer på IKT-senterets sider.

Ikke mest mulig, men best mulig

6. mars 2016

nrk_ytring«Andelen barnehager som har kjøpt inn nettbrett er doblet på to år, men de ansatte mangler kompetanse. Målet er ikke mest mulig, men best mulig bruk av teknologi» skriver Helle Jacobsen, prosjektleder Barnehagemonitor ved Senter for IKT i utdanningen, på NRK Ytring i dag. Rapporten Barnehagemonitor 2015 offentliggjøres onsdag 9. mars 2016.

Videre skriver Jacobsen at «Det satses på utstyr i barnehagene, mens tilbudet om kompetanseheving i pedagogisk bruk av digitale verktøy ikke står i forhold til denne oppgraderingen. De fleste ansatte uttrykker et behov for å lære mer om hvordan de kan bruke digitale verktøy generelt, og nettbrett spesielt, i det pedagogiske arbeidet.

Andelen som mottar et opplæringstilbud er imidlertid liten, og den er uendret fra 2013.

Satsingen på IKT i skolen fikk tidlig en slagside mot investering av utstyr, og skolen lider fortsatt under en manglende kompetansesatsing som burde funnet sted samtidig med at datamaskinene ble trillet inn i klasserommene.

Digitale verktøy er i ferd med å få sin naturlige plass i barns hverdag og i deres liv i barnehagen. Da er det helt avgjørende at vi parallelt utvikler den profesjonsfaglige digitale kompetansen til de ansatte i barnehagene.»

Tiltredes! Og når det gjelder kompetanse: Digital Arena Barnehage (DAB) fortsetter med nye konferanser i mars 2o17.  Følg DAB på Facebook også.

 

Rapport om tilgang, bruk, kompetanse og holdninger

29. februar 2016

bhgmonitor13Barnehagemonitor 2015 blir lansert på frokostseminar 9.mars kl 0800-1000 i IKT-senterets  lokaler  på Fridtjof Nansens plass 7 i Oslo.  Du kan melde deg på via denne siden.

Rapporten baserer seg på en nasjonal kartlegging av tilgang, bruk, kompetanse og holdninger knyttet til digitale verktøy blant assistenter og pedagogiske ledere i norske barnehager. Det er andre gang IKT-senteret har gjennomført en slik undersøkelsen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  Hovedformålet med undersøkelsen er å gi en fremstilling av i hvilken grad barn får erfaringer med digitale verktøy i barnehagen, og å identifisere hvor det må gjøres en innsats for å støtte opp om kvaliteten i dette tilbudet.

Den første Barnehagemonitor kom i 2013. Nå presenterer senteret  et oppdatert bilde av den digitale tilstanden i barnehagen med særlig vekt på nettbrett og ansattes kompetansebehov. Hva er skjedd siden 2013, tro?

Minner om fristen…….

27. januar 2016

bhgpris2016Minner om at fristen for å sende inn bidrag til den Digitale barnehageprisen er 1. februar.  Prisen deles ut for god pedagogisk digital praksis i barnehagen. Se: https://iktsenteret.no/aktuelt/konkurranse-digital-barnehagepris-2016

Digital barnehagepris 2016

27. november 2015

bhgpris2016Nasjonalt senter for IKT i utdanningen inviterer alle barnehager som bruker digitale verktøy aktivt med barna til å delta i konkurransen Digital barnehagepris 2016.

Den digitale barnehageprisen deles ut for god pedagogisk digital praksis i barnehagen. Barna skal være medvirkende og produsenter i prosjektet, og prosessen må dokumenteres. Frist for innsending av bidrag er 1. februar 2016. Les mer om Digital barnehagepris 2016 på IKT-senterets nettside

Spennende om IKT i barnehagen

18. november 2014

bhgkonf15Barnehagekonferansen 2015 i Bergen har som tema Lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy i barnehagen. På programmet står fire plenmumsforeleseninger: Markus Bergenord fra Katrina Västra Förskola/Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Nina Engesnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Fragell Darre fra Norlandiabarnehagene og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. I tillegg kan du velge mellom fem parallellforelesninger og mellom 5 ulike arbeidsseminar. Dette er kanskje den mest spennede barnehageIKT-konferansen i 2015?

Program og påmelding er lagt ut. Prisen er lavest hvis du melder deg på før 10. januar 2015.

Digitalt mangfold

7. november 2014

spitzerI de siste uken har vi hørt i mediene at datamaskiner gjør ungene dumme. Den tyske professoren Manfred Spitzer mener at barn og unge først kan introduseres til det digitale når de er 15 år. Les hva IKT-senteret mener om norske skolebarn og bruk av digitale læremidler.

Flere kurs for barnehagen

18. september 2014

etwinningeTwinning og Senter for IKT i utdanningen  tilbyr GRATIS seminar/workshops for å inspirere til å  bruke nettbrett og digitale kamera for å lære animasjon, og for å bruke  teknologi sammen med de yngste barna. Er du interessert, så ikke vent for lenge med å melde deg på. Kurs som arrangeres blir «fulltegnet på null komma svisj.»

Kursene i animasjon holdes i:
Stavanger 13.oktober
Oslo 15.oktober
Tromsø 6.november
Oslo 12.november.

Kursene om de yngste barna holdes i:
Stavanger 14.oktober
Tromsø 20.november.

Mer om kurs og konferanser finner du her.

 

eTwinning i barnehagen

10. juni 2014

etwinningeTwinning er EU-kommisjonens portal for digitalt samabeid i Europa. Hvert år arrangeres en rekke arbeids- og kontaktseminar rundt om i Europa. Seminarene tilbyr faglig oppdatering, innføring i bruk av eTwinning-portalen med partnersøk, prosjektideer og verktøy for samhandling, samt sosialt samvær og nettverksbygging. Arbeidsspråk er engelsk når annet ikke er oppgitt.

IKT-senteret har ansvar for den faglige oppfølgingen i Norge, og vil gjerne at flere barnehager søker om å få delta på de arrangementene som passer for barnehagene. Flyreise og konferanseopphold blir dekket. Alle deltakere forplikter seg til å finne en partner og starte et prosjekt i løpet av året.

Du kan orientere deg på eTwinnings nettside Under fanen «Connect» kan du «Browse people, schools and projects». Klikk på Norge og søk på «Pre-school subjects», og du får opp en liste over barnehagefolk og barnehager som er med.

Invitasjon til seminarene legges ut fortløpende med søknadsskjema og frister for å søke på sidene til Senter for IKT i utdanningen. Spørsmål kan rettes til Lisbeth Knutsdatter Gregersen, 90522914 eller lkg@iktsenteret.no

 

Skifte kurs?

17. desember 2013

skifte kursIKT-senteret lansert i går rapporten Skifte kurs? Den er et innspill til å øke bevisstheten om hvordan barnehagelærerutdanningene rundt om i landet kan sikrer at studentene har med seg profesjonsfaglig digital kompetanse ut i yrkeslivet. Rapporten er basert på erfaringene fra en workshopr for barnehagelærerutdannere i september 2013, innspill og diskusjoner på en blogg og en Facebookgruppe og intervju med noen sentrale aktører i utdanningen.

I rammeplanen og  de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen blir digital kompetansen nevnt i flere sammenhenger. Verken rammeplanen eller retningslinjene angir tydelig nok hva digital kompetanse innebærere og den enkelte høgskole kan definere dette selv Selv om lærerne har IKT- erfaringer fra privatliv og i mer studieadminstrative deler av  undervisningsarbeidet, skal det innsats til for å omsette slike kunnskapene inn i barnehagesammenhengen. Ikke minst er dette viktig når «Alle barn skal få anledning til bruke ulike teknologiske verktøy i barnehagen i meningsfulle sammenhenger» og at «De eldste barna skal få erfaring med å være medieprodusenter» som er noen eksempler på hvordan teknologi og behovet for digital kompetanse hos yrkesutøvere omtale i utkast til ny rammeplan for barnehagenSkifte kurs? er også et bidrag til det videre arbeidet med den.


%d bloggere liker dette: