Posts Tagged ‘holdninger’

Pedagogikk med digitale verktøy

8. januar 2015

rammeplanMonica Hartviksdatter Jenssen er rådgiver ved IKT-senteret. Mer pedagogikk med digitale verktøy i barnehagen handler om å styrke og fornye det pedagogiske arbeidet og forankre det i rammeplanen for barnehagen. Du kan høre mer om dette på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015

Personvern i barnehagen

4. september 2014

persovern rappI juli kom Datatilsynets rapport om personvern i barnehager og skole.

Det blir lagret store mengder opplysninger om barnehagebarn og elever. Dette er et felt med personvernmessige utfordringer, men der aktørene selv ønsker bedre retningslinjer og opplæring . Barnehagene trenger gode rutiner, god informasjonssikkerhet og ikke minst en gjennomtenkt holdning til hvordan personopplysninger skal behandles. Du kan lese mer, og laste ned rapporten, her.

Det digitale livet leves mens KD vurderer

6. mai 2013

nkul_liten

NKUL har IKT-senteret nettopp hatt sin sesjon. Sentet tok blant annet opp digital kompetanse hos barn og voksne, refererte sin egen undersøkelse «Barns digitale univers», nettbrettprosjekt og presenterte noen av senteret hjelpemidler for barnehagene. Sjekk IKT-senterets sider!

IKT-senteret jobber for tiden med å analysere dataene  fra en nasjonale kartleggingen om bruk av IKT i barnehagesektoren. Karleggingen har foregått i løpet av våren. Eiere, styrere og ansatte i barnehagene er spurt om tilgang og bruk av digitalt utstyr, holdninger og informasjonssikkerhet i barnehagene. Undersøkelsen skal danne grunnlaget for en rapport som i sin tur skal komme barnehagene til gode. Så følg med på IKT-senteret sider!

Det er viktig å få fram fakta om den digitale tilstanden i norske barnehager. Mens Kunnskapsdepartementet enda en gang lar IKT være et tema som skal vurderes, leves det digitale livet i barnehagene under høyst ulike rammer både kompetanse- og utstyrsmessig.


%d bloggere liker dette: