Posts Tagged ‘forskning’

Digitalt demokrati

9. oktober 2012

Barnehagen er som oppgave å forberede barna for et liv i mediesamfunnet, sier Karin Forsling som er doktorgradsstipendiat. Hun har sett nærmere på forskning på digital kompetanse i barnehagen. Den er begrenset og handler mest om stasjonære PC-er. Forskning på nettbrett og app-er henger etter og mange førskolelærere må gjøre sine egne erfaringer. Forsell sier at det fremdeles er mange som tror at IKT er ensbetydende med å se på film, spille dataspill og kanskje med et eggur som begrenser tiden.

Som i den norske rammeplanen, er den svenske læreplanen uklar og utelatende når det gjelder IKT og digital kompetanse. Det blir opp til den enkelte å tolke hva de uklare tekstene betyr. Både EU-parlamentet og OECD mener at digital kompetanse og kommunikative ferdigheter er nøkkelkompetanse i livslang læring. Men da må vi definere hva digital kompetanse er.

Forsell understreker, som mange før henne, at IKT er mye  mer enn å trykke på noen taster. Hun er bekymret for at det oppstår digitale skiller, og derfor må  förskolan gi alle barn likverdig utdanning og oppdra til demokrati, også på det digital området.

Forsel hevder at det i Sverige (og i Norge tror nå jeg) er mange førskolelærere som ikke tør eller ikke vil bruke IKT. Og det er heller ikke et krav i den svenske førskolelærerutdanningen (men blir fra 2013 tydeligere i den norske) selv om et positivt syn hos voksne er nødvendig for at verktøyene benyttes til noe nyttig.

Karin Forsling mener, som jeg selv har hevdet i mange år, at barnehagen må gå noen skritt videre og bana selv være utøvere og dokumentere sin hverdag. Forsell er også opptatt av ”medieleken” – barns lek med medier. Barn bruker karakterer fra film, tv, spill, serier, leker og bøker i rolleleken. Når voksne samarbeider med barn som blant annet produserer eget medieinnhold, får voksne innblikk i barnas kultur, sier Forsell og viser til dansk medieforskning.

Du kan lese intervjuet med Karin Forsell her.

Nettbrett gjør atferdsforskning til en lek

25. april 2012

Den intuitive brukervennligheten på brett med berøringsskjerm gjør at barn helt ned i to–tre-årsalderen behersker teknologien uten problemer, noe som har ført til en aldri så liten digital revolusjon for våre aller minste.

Nå tar forskere i bruk nettbrett for å effektivisere datainnsamling fra barn i fem–seks-årsalderen. En egen nettbrettløsning skal være tidsbesparende for forskerne og engasjerende for barna.

Universitetet i Stavangers avdeling for nettbasert utdanning, NettOp, har laget et datainnsamlingssystem basert på nettbrett for forskningsprosjektet Skoleklar. Systemet består av seks oppgaver som skal går på henholdsvis ordforståelse, lesing, tallforståelse, hukommelse, selvregulering og konsentrasjon.

Nettbrettløsningen skal i første omgang brukes på barn i fem–seks-årsalderen i barnehagen. Noen av oppgavene styres av forskeren, mens på andre håndterer barna nettbrettet selv. Du kan lese mer på forskning.no

Skandinavisk forskning på barnehageområdet

14. november 2011

Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) samler ny og kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. Databasen er resultatet av et nordisk samarbeid. Den er ment for alle med interesse for pedagogikk og for alle som vil holde seg oppdatert, eller har bruk for kvalifisert kunnskap i arbeid og studier. Databasen blir oppdatert i begynnelsen av hvert år, dvs at forskning fra 2010 blir gjort tilgjengelig i begynnelsen av 2012.


%d bloggere like this: