Posts Tagged ‘film’

Animasjon og kreativ læring med iPad

6. mai 2013

nkul_liten På NKUL har Bente Aasheim fra Løren skole nettopp høstet stor applaus for en spennende sesjon om animasjon og kreativ læring med iPad. Bente viste hvordan man lager en animasjonsfilml med barn, og hvordan vi kan studere naturen, undre seg, unforske, lage hypoteser og finne svar ved hjelp av animasjon. Absolutt noe for dem som er opptatt av naturopplevelser også. Og hvordan animasjonsarbeidet kan stimulere språket Og matematikkforståelsen. Prosessen, og samarbeidet barna imellom, er viktig for der skjer det mye læring.  Sesjonen samlet både barnehageansatte og skolefolk. Du kan følge Bentes arbeid på bloggen Animasjon i skolen.

Meld deg på NKUL 2013

15. februar 2013

Målgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe Barnehage

NKUL er Norges største IKT-konferanse og hadde over 1000 deltakere i fjor. I år satser NKUL på egne sesjoner spesielt beregnet på barnehager. Disse sesjonene er merket Målgruppe Barnehage  i NKUL-programmet. I tillegg til de egne barnehagesesjonene og -utstillerseminarene, vil det være mye å hente i plenum, på utstillerseminar beregnet på småskole og ved å besøke de mange utstillingen. Så er dere flere fra samme arbeidsplass er det vel verdt å studere programmet nøye. Her er info om sesjoner og utstillerseminar der barnehagen står i sentrum. Påmeldingen har startet.

MANDAG 6. mai

Kl 12:15 Parallellsesjon: S1H – Den digitale tilstanden i barnehagen
. Hvilke forutsetninger har barnehagen for å bruke IKT i det pedagogiske arbeidet? Har de utstyr som fungerer og kompetanse og mulighet til å bruke det sammen med barna? Senter for IKT i utdanningen deler funn fra sin siste undersøkelse.  Ved barnehageprosjektet, Senter for IKT i utdanningen.

Kl. 13:35 – Utstillerseminar:
 U1H – Gyldendal: Trampoline.no – et språkstimulerende nettsted for barnehagebarn

Kl 16:00 – Parallellsesjon:
 S2H – Animasjon og kreativ læring med iPad
. iPad kan være et fantastisk verktøy for å lære og skape læringsglede. En metode er animasjon. Med ett tastetrykk er en klar for å begynne. Via iPaden kan en gjøre nesten alle forberedelser, noe som gir en oversiktelig og god prosess for småbarna. Ved Bente Aasheim, lærer, Løren skole.

TIRSDAG 7. mai 

Kl 10:30 – Parallellsesjon: S3H – Digital danning i barnehagen – barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster
. Digital danning fordrer en helhetlig tilnærming til barns læring og identitetsdanning. Den digitale teknologien er en del av våre liv, og måten vi forholder oss til omverdenen på. Digital danning forsåes derfor som en bred kulturell kompetanse hvor de estetiske læreprosesser har en viktig plass. Ved Mari-Ann Letnes, doktorgradsstipendiat ved Dronning Mauds Minnehøgskole for førskolelærerutdanning.

Kl 11:30 – Utstillerseminar: U2H – NRK Skole: Hvordan bruke film i barnehagen for å gjøre barna til bedre lesere senere i livet.

Kl 13:15 – Parallellsesjon: S4H – Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder. Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem «eier» egentlig bildene? Gjennom samtaler med barna kan nye produkt skapes, og barna får anledning til å formidle barnehagehverdagen sin på ulike måter. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord. Ved Marianne Undheim, assisterende styrer i Klepp familie- og friluftsbarnehage.

Kl 15:30 – Utstillerseminar:  U3H – Interactive Norway: Smart Board i barnehagen – lek og læring!

ONSDAG 8. mai

Kl 10:00 – Utstillerseminar:  U4H – Cappelen Damm: Språkglede i barnehagen – NYE muligheter!

Kl 11:00 – Parallellsesjon:   S5H – Verktøy til uttrykk. Trondheimsnettverket for barnehager «Barn og IKT» presenterer to prosjekter: Ved å gjemme og gjenfinne geocacher/turbokser er barn i fysisk aktivitet, og opplever natur og teknologi, og gjennom barns samarbeid og medvirkning skaper vi animasjonsfilm. Ved Torill Hafsmo, prosjektleder for «Barn og IKT», og representanter for barnehagene i prosjektet.

Den store kinodagen 2013

1. februar 2013

KarstenogPetraTirsdag 5. februar arrangeres Den store skolekinodagen for tiende gang. Kinoer over hele landet inviterer til film og aktiviteter. Flere kinoer tilbyr førpremiere på Karsten og Petra blir bestevenner, en barnefilm basert på Tor Åge Bringsværds barnebøker. Sjekk med din næmeste kino.

Førskolebarn og film

4. oktober 2012

Hva egner seg og hva egner seg ikke for de yngste barna?  Filmrommet er en nettbasert klikkefilmtjeneste (video-on-demand) som tilbyr skoler, bibliotek og offentlige institusjoner tilgang til over 1700 filmer. Ansvarlig distributør for Filmrommet er Norgesfilm AS. Tjenesten inneholder Norsk filminstitutts nasjonale digitale filmarkiv sammen med Norgesfilms filmkatalog.

Her finner du Barnas filmrom med informasjon om filmer som passer spesielt godt for 3-6-åringer.

Dessuten har Ingrid Dokka fra Norsk filminstitutt skrevet en artikkel om  Førskolebarn og film. Dokka har flere års erfaring med film og små barn.

Informasjonen er hentet fra Film og kinos Skolekinonytt nr 9.

Barnefilmfestivalen 2012

24. mars 2012

http://www.filmweb.no/barnefilmfestivalen2012/

Den STORE kinodagen

29. oktober 2011

Om en uke, lørdag 5. november, arrangeres Den store kinodagen på kinoer over hele landet. Nok en gang kan publikum se fram til en dag med film til halv pris og til andre aktiviteter på feststemte kinoer. Følg med på filmweb og se hva din lokale kino tilbyr.

Medie- og filmsatsning for de yngste barna

31. august 2011

Hva skal film- og medieundervisningen handle om? På IKT-senterets blogg har Barbro Hardersen lagt ut en oppsummeringa workshopen i Haugesund forrige uke. Myrertoppen barnehage presenteret blan annet arbeidet sitt, noe som ble en god inspirasjon for deltakerne. Og selv syntes jeg det var interessant å møte folk fra ulike bransjer som jobber med media og film, og knytte nye kontakter.

I perioden 2009-11 har Film & Kino på oppdrag fra Kulturdepartementet hatt ansvar for filmsatsingen på barn og unge i skolen, i samarbeid med Norsk filminstitutt og de regionale filmsenterene. Film & Kino er i full gang med å planlegge neste periode, og inviterte derfor til workshopen Pit Stop for å diskutere utfordringer for mediepedagoger. Særlig ble medie- og filmsatsingen for de aller yngste barna diskutert. Her er Film&Kinos oppslag om workshopen.

For IKT-senterets barnehageprosjekt har workshopen bidratt til lærerike møter med mediepedagoger. Innspill og diskusjon på hvordan styrke innovasjon på hvordan mediepedagoger kan støtte og utfordre barn og unges utforskning av universer på spill, tv og internet er svært nyttig, og tas med i senterets eget arbeid med den kompetanseutviklende planen for barnehagesektoren, skriver Hardersen på bloggen.

Workshop om filmsatsning for barn og unge

21. august 2011

Som et ledd i forarbeidet med å lage en ny handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge har Film & Kino invitert et utvalgt eksperter  til workshop  under filmfestivalen i Haugesund til uken. Deltakerne kommer fra ulike typer medieinstitusjoner, høgskole, kommune, barnehage, fra Danmark og Sverige. De store omveltningene på mediefeltet innebærer  mange utfordringer.  Mange av oss som har jobbet med digitale verktøy vet at de stimulerer barna til å bli produsenter, forutsatt at barna er omgitt av vokse som har digital kompetanse. Og jeg gleder meg til å delta på workshopen.

I følge gjeldende handlingsplan for filmsatsingen på barn og unge skal planen ivareta barnas rolle som forbrukere av film, og støtte opp om deres rolle som produsenter av egne uttrykk. Planen fokuserer på at førskolebarn hovedsaklig møter film hjemme og på kino, men at de også har et høyt forbruk av visielle medier gjennom ulike barnekanaler på fjernsyn.

Målet med workshopen er å inspirere til  nye innfallsvinkler og stimulere til innovasjon på det mediepedagogiske feltet. Forhåpentligvis vil dette  bidra til å styrke mediekompetanse hos barnehageansatte, og blant annet lage pedagogiske opplegg til egnede filmer for de yngste barna. Film & Kino er bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen og ivaretar norske kommuners interesser innen film, kinodrift og videovirksomhet.

Barnefilmfestival i Kristiansand i mai

24. februar 2011

For 14. gang inviteres det til barnefilmfestivalen i Kristiansand.  Fra 3. til 9. mai kan barn og voksne hygge seg sammen med film. En familiepakke som er spesielt tilpasset barnefamilier, koster  kr. 950, og inkluderer registrering og festivalkort som gir hele familien adgang til alle visninger, samt en rekke morsomme arrangementer og aktiviteter. Les mer  hos Film og kino.

Øyjorden barnehage med kionoreklame

9. februar 2011

Øyjorden barnehage i Bergen har laget reklamefilm. Filmen skal vises på alle forestillingene på Bergen Kino i februar 2011.


%d bloggere liker dette: