Posts Tagged ‘fagutvikling’

Hvordan bygge robuste fagmiljøer i barnehagen?

13. januar 2015

PULS@2x-344x209Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil Marion Kvellheim, faglig leder barnehage i Conexus og Vibeke Mostad, Seniorrådgiver i Stiftelsen IMTEC, ta for seg hvordan det digitale verktøyet PULS kan bidra til at organisasjonen på en systematisk måte sikrer gode prosesser for fagutvikling, bygger en kultur for deling av kunnskap, samt dokumenterer progresjon på kvalitetsarbeid.


%d bloggere like this: