Posts Tagged ‘etikk’

Lovlig kopiering i barnehagen

7. november 2013

kopinorMed Kopinoravtalen kan barnehagene ta kopier og utskrifter av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse. 

Alle kommunale barnehager, og en rekke private, er omfattet av avtale med Kopinor.

Nå har også private barnehager mulighet til å inngå en kopieringsavtale med Kopinor som også gir adgang til digital kopiering.

Informasjon om avtalen finnes også på nettsidene www.kopinor.no/barnehage.

I denne forbindelsen er det laget en ny informasjonsbrosjyre for barnehagene, som gjelder kopiering i både kommunale og private barnehager.

Den nye avtalen for private barnehager gir, tilsvarende kommuneavtalen, bl.a. adgang til å
– fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
– skanne inn trykt materiale
– lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
– ta utskrift av digitalt materiale
– tilgjengeliggjøre materiale i den enkelte kommunes eller barnehages interne lukkede nettverk
– sende e-post med materiale til ansatte, barn, foresatte o.l.

 

Veileder om informasjonssikkerhet i barnehagen

26. september 2013

informasjonssikkerhetIKT-senteret har utgitt  Informasjonssikkerhet i barnehagen. En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon. Veilederen inneholder en rekke eksempler på hendelser som kan føre til brudd på informasjonssikkerheten, og inkluderer sikkerhetstiltak som kan iverksettes for å unngå dette.

Håndtering av personopplysninger skjer blant annet ved bruk av digitale verktøy og digitalt utstyr, eksempelvis administrative systemer, e-post, internett og hjemmesider, bærbare og stasjonære datamaskiner og minnepinner. Kvalitative intervju med styrere og pedagogiske ledere om informasjonssikkerhet, og en kvantitativ undersøkelse om informasjonssikkerhet i norske barnehager, danner utgangspunktet for veilederen.

Målet med veilederen er å hjelpe ledere og ansatte i barnehager til å oppfylle sine lovpålagte plikter med hensyn til sikring av personopplysninger og å øke bevisstgjøringen rundt viktigheten av god informasjonssikkerhet. Gjennom økt forståelse og bedre kunnskap om dette vil man kunne unngå krenkelser av personvernet til ansatte, barn og foreldre. I tillegg vil det sikre at viktig informasjon i barnehagen blir håndtert på en sikker måte.

Veilederen tar opp følgende tema:

 • muntlig dialog
 • e-post
 • tekstmeldinger
 • arkivskap
 • elektronisk lagring
 • minnepinner
 • fjernarbeidsløsninger
 • foto og video
 • hjemmesider
 • sosiale medier
 • skytjenester.

Veilederen bør også være interessant for barnehagelærerutdanningene rundt om i landet.

Først trykke, så snakke

12. juli 2013

padde_fredLørdag 6. juli hadde Aftenposten et oppslag om nettbruk blant barn. Her blir det vist til undersøkelser som viser en eksplosiv økning nruk av nettbrett blant barn under 12 år. Det blir pekt på nødvendigheten av at foreldre og pedagoger må være oppmerksomme på hvordan nettbrettene blir brukt, delta sammen med barna og gjerne innføre teknologifrie tider i løpet av døgnet som mor og far også må repektere. Du kan lese mer i Aftenposten.

Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder

7. mai 2013

nkul_liten Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene vi tar i barnehagen? spurte  Marianne Undheim  fra Klepp Familie- og Friluftsbarnehage. Gjennom mange eksempler viste Marianne hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med barna. Det er det sikkert mange som gjør i barnehagene rundt om i landet. Og fremdeles er det barnehager som har et ubevisst forhold til hva slags bilder som blir tatt og hva de blir brukt til. Bilder som barnehager gir fra seg har de ingen kontroll over. Det er jo ganske dumt?

Marianne er også opptatt av den kreative bruken av digitale verktøy, og viste eksempler på andre måter barn kan bruke fotoene på også. Samtaler med barna står sentralt i arbeide. Gjennom samtaler kan nye produkt blir skapt, og barna får mulighet til å formidle barnehagehverdagen sin på forskjellige måter. Slik kan også barnas stemmer bli hørt. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord i dette arbeidet.

Du kan følge Mariannes Undheim på bloggen hennes: Barn og digitale verktøy.

Hva skjer ellers på NKUL?

6. mai 2013

nkul_litenNKUL har sin egen nettavis. Hvis du vite om andre tinge som skjer på NKUL enn de jeg referer, så følg med på NKULposten: nkulposten.nkul.no

Eget barnehageprogram på NKUL

12. mars 2013

nkul

Jeg minner om at NKUL i år har eget program for barnehagerog at det ellers er mye interessant å se og høre. Barnehager har begynt å melde seg på.

Invitasjonen er sendt  i posten til barnehagene, så lederen din sitter kanskje på den?

Snakker vi for lite om barnehagen?

12. februar 2013

SID 2013 traditional banner

NRK Skole har lagt ut klipp fra frokostdebatten på Safer Internet Day på nettsidene sine.

Snakker vi for lite om barnehagen, spør Torgeir Waterhouse, som ledet debatten. Se og hør,- blant annet Trond Ingebretsen fra IKT-senteret som forteller om 4-6 åringene, og foreldrene deres, som skal lære nettvett via Donad Duck og om alle som har lastet ned Superetterfrorskeren. Og hva Elisabeth Dahle fra KD svarte på spørsmål fra salen om digitale kompetanse i barnehagen.

Dataspill, alder og innhold

4. februar 2013

pegi2013Også i barnehagen er det viktig å skape bevissthet rundt aldersanbefalinger på dataspill. PEGI er et felles europeisk system for alders- og innholdsmerking av dataspill. Merkingen finner du på emballasjen av spillene, eller som digitalt merke på nedlastbare spill. Informasjonen angir anbefalt aldersgrense i henhold til innhold.

På en ny kampanjeside har Medietilsynet samlet informasjon og verktøy for foreldre og andre voksne som ønsker å legge tilrette for gode spillopplevelser. Der finner du enkel informasjon om aldersanbefalinger på dataspill, med lenker til nyttige verktøy som PEGI-applikasjonen.

Smarte brukere av nett og teknologi

25. januar 2013

eukidsonlineBarn som er sårbare offline er også sårbare online, leste jeg i Aftenposten 14. januar. Det er konklusjonen i en forskningsrapport om sårbare barn på Internett. EU Kids Online har sett på negative erfaringer som europeiske barn har på Internett og hvordan de har håndtert disse erfaringene. Undersøkelsen er gjennomført i 25 europeiske land, mer enn 25.000 barn i alderen 9-16 år, samt én av dere foreldre, er intervjuet.

EU Kids Online-undersøkelsen viser også at barn som starter sent med nett og mobil bruker lang til på å hente igjen sine jevnaldrende. Nå kan en slik undersøkelse ikke uten videre overføres til barnehagen, men mange barn bruker nettet og mobiltelefon før de begynner på skolen. Undersøkelsen Småbarns digitale univers viser situasjonen i Norge

Elisabeth Staksrud sier blant annet at det handler om å gi barn digital trening, bygge selvtillit og gi dem de rette  verktøyene slik at de selv kan ta kontrollen over Internett selv. Her kan også barnehagen bidra ved å la barna få bruke ulike verktøy til å dokumenter og skape.

Ikke minst er det viktig at personalet har digital dømmekraft til å vurdere hva som er bra nettbruk for barn, og til å gi barn en begynnende forståelse om slik dømmekraft. IKT-senterets oppstartspakke for barnehagen Superetterforskerne har som målsetting å gjøre barna til aktive og smarte brukere av nett og teknologi. Har du skaffet deg den?

Digital dømmekraft

23. januar 2013

SID 2013 traditional banner

Safer Internet Day 5.februar er det gratis frokostdebatt på Litteraturhuset i Oslo. Der blir det satt fokus på hvordan vi kan sikre at elevene i skolen får kunnskap og læring i personvern, kildekritikk, opphavsrett og etisk bruk av internett. Hvem har ansvaret og hva skal til for at elevene skal få gode digitale ferdigheter og lære digital dømmekraft, spør arrangørene.

Mediene rapporterer daglig om konsekvensene av manglende digital dømmekraft, om det å behandle andre med like stor respekt online som offline, å kunne skille sannhet fra løgn på nettet og kunne ivareta personvernet sitt.

Å kunne bruke digitale verktøy på en kvalifisert måte i barnehageprofesjonen er et krav i de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen. Utdanningen skal sikre systematisk arbeid md utvikling av digital kompetanse til studentene. Kommende barnehagelærere skal ha kunnskap om ulike digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk. Men sikrere utdanningen også at studenten skaffer seg digital dømmekraft? Og har lærerne som underviser dem digital dømmekraft selv? Kanskje er det på tide med en større debatt om dette i barnehagelærerutdanningssammenheng også?

Kan du ikke delta på frokostsseminaret? Det  streames på Medietilsynets facebookside og tryggbruk.no/sid2013.


%d bloggere like this: