Posts Tagged ‘digital historiefortelling’

Digitalt fortalte historier

2. mai 2012

Boken «Digitalt fortalte historier» tar utgangspunkt i det faktum at vi omgir oss med stadig flere fortellinger overalt i hverdagen, og at kravene til å kunne uttrykke seg kreativt i tekst, bilde og ord har blitt en nødvendig kompetanse både i barnehage, skole, høyere utdanning og i arbeidslivet. Boka er en samling artikler deriblant to som setter et særlig fokus på barnehagen.

«Digitale fortellinger i barnehagen» er skrevet av Marianne Undheim og gir blant annet konkrete eksempler på slike fortellinger laget sammen med 1-6-åringer i i Klepp Familie- og Friluftsbarnehage.  «Digitale fortellinger i barnehagens dokumentasjonsarbeid» er skrevet av Kristin Holte Haug og bygger på data fra prosjektet «Digital historiefortelling i Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning» ved Høgskolen i Oslo.

Disse, og de andre artiklene, kan åpne for en forståelse av hvilke læringsmuligheter som kan ligge i en teknisk sett helt enkel digital fortelling til å formidle personlig erfaring, informasjon og refleksjon på en spennende kreativ måte for barn, studenter, lærere, forskere, virksomheter og offentlige institusjoner.

Undervisning for YouTube-generasjonen

5. januar 2011

HiO-nytt har i dag et oppslag om hvordan bruk av musikk og bilder får frem nye faglige refleksjoner hos studenter som har vært i praksis. Noen av studentene ved førskolelærerutdanningen prøvde dette i fjor, med positive resultater.


%d bloggere liker dette: