Posts Tagged ‘demokrati’

Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder

7. mai 2013

nkul_liten Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene vi tar i barnehagen? spurte  Marianne Undheim  fra Klepp Familie- og Friluftsbarnehage. Gjennom mange eksempler viste Marianne hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med barna. Det er det sikkert mange som gjør i barnehagene rundt om i landet. Og fremdeles er det barnehager som har et ubevisst forhold til hva slags bilder som blir tatt og hva de blir brukt til. Bilder som barnehager gir fra seg har de ingen kontroll over. Det er jo ganske dumt?

Marianne er også opptatt av den kreative bruken av digitale verktøy, og viste eksempler på andre måter barn kan bruke fotoene på også. Samtaler med barna står sentralt i arbeide. Gjennom samtaler kan nye produkt blir skapt, og barna får mulighet til å formidle barnehagehverdagen sin på forskjellige måter. Slik kan også barnas stemmer bli hørt. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord i dette arbeidet.

Du kan følge Mariannes Undheim på bloggen hennes: Barn og digitale verktøy.

Lek og programmering i barnehagen

2. mai 2013

turtleCathrine Darre i Myrertoppen barnehage har også prøvd appen Move the turtle med de eldste barna i gruppen sin. «Vi startet med å leke robot. Jeg gav barna kom­man­doer, “gå tre skritt bakover”, “to skritt fre­mover” osv. Så var det bar­nas tur, de kom­man­derte meg rundt i hele rom­met mens de flirte og lo. Noen ganger ble kom­man­doene umulig, og da stop­pet “roboten” opp. Da måtte de jus­tere og forsøke på nytt. Kom­mando ble en lek og barna fikk en annen forståelse for begrepet.Deretter tok vi frem iPaden og appen Move The Tur­tle…..» Du kan lese mer om Cathrines erfaringer på bloggen Pedagogisk Praksis.

Cathrine viser til Lær kidsa koding av og for dem som «ønsker at ungene våre skal være i stand til å skjønne og kontrollere den digitale verden.»  Selv om ideen først og fremst er rettet mot elever, er det flott at noen også prøver dette ut i barnehagen slik Cathrine og Marianne Undheim gjør.  Se også oppslaget om skoleungdom som lærer bort programmering til SFO-barna.

Jeg tar gjerne mot tips om andre som har prøvd programmering i barnehagen.

Min stemme – demokrati og medvirkning

8. mars 2013

minstemmeNettstedet Min stemme skal fremme demokrati og deltagelse i barnehage og skole. Nettstedet er en del av den nasjonale feiringen av stemmerettsjubileet i 2013 og grunnlovsjubileet i 2014. Innholdet på nettstedet produseres i stor grad av samarbeidspartnere.

Der finner du faglige ressurser og oppgaver produser av og for barnehagen, som demokratiske valg, kjønn, medvirkning, vennskap og inkludering verdiformidling og mye, mye mer.

Mål med nettstedet for er å

  • samle og tilgjengeliggjøre ressurser og oppgaver om demokrati og deltakelse
  • utvikle nye ressurser og oppgaver som kan tas i bruk i undervisning
  • tilby debatter og diskusjoner om temaer knyttet til demokrati, likestilling, stemmerett, valg og medvirkning.

Nettstedet er utviklet ved IKT-senteret på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og ble lansert tirsdag i denne uken.

Pilotbarnehager søkes!

21. august 2012

I 2013 feirer vi 100-årsjubileet for allmenn stemmerett og i 2014 er det 200-årsjubileum for grunnloven vår. I den anledning har Senter for IKT i utdanningen fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utvikle et nettsted som blant annet retter seg mot barnehager. Les mer her.

Nettstedet skal bidra til å utvide barns kunnskap om demokratiet og demokratiets institusjoner og inspirere til demokratisk deltakelse. Innholdet skal bidra til å forklare, utdype og reflektere over sentrale temaer som blant annet likestilling, rettferdighet, menneskerettigheter, medvirkning og 17.mai.

Nettstedet lanseres mars 2013, og for å kvalitetssikre innhold rettet mot barnehagen trenger IKT-sentert pilotbarnehager som kan hjelpe til med å prøve ut nettsidens ressurser og oppgaver. Utprøving vil foregå over to uker i løpet av november 2012.

Er du og din barnehage interessert? Meld fra til IKT-senteret  innen 12. September. Og har du spørsmål er det bare å ta kontakt med prosjektleder Susanne Koch (913 45 516, skk@iktsenteret.no).

Foto og demokratisk danning

12. september 2011

Hva skjer når digitale foto tas i bruk som redskap for kultur- og meningsskaping i barnehagen, og hvilke vilkår gir dette for barns deltakelse og demokratiske danning, spurte Ida Margrethe Knudsen og Elin Eriksen Ødegaard seg da de startet en studie om vilkår for barns deltakelse i barnehagen. Målet med studien er å bidra med nye innsikter om hva og hvordan praksis spiller seg ut når digitalefoto tas i bruk, hvilke vilkår for danning til deltakelse som kan identifiseres og hvilke kritiskespørsmål med relevans for praktisk barnehagearbeid som kan reises.

I artikkelen Fotofloker i Nordisk Barnehageforskning nr 4/2011 legger Knudsen og Eriksen fram noen av erfaringene de har gjort. Artikklen diskuterer bregrep som danning og demokrati, og hvordan praksiser kan åpne eller lukke deltakelse. Anbefales for alle som er opptatt av barns fotografering i barnehagen.


%d bloggere liker dette: