Posts Tagged ‘dataspill’

Småbarn, foreldre og nettvett

15. desember 2015

skjermbrukEn veileder som gir småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk ble lansert i går.  Småbarn og skjermbruk – en god start gir foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. Som digitale mediebrukere fortjener også yngre barn å bli tatt på alvor.

Småbarn og skjermbruk – en god start blir sendt ut til alle helsestasjoner i Norge. Dette er første gang helsestasjonene blir invitert til å bidra til barn og foresattes skjermvett. På helsestasjonen sitter mange foresatte til barn i alderen 0-6 år og venter. Mange har spørsmål om småbarn som mediebrukere. Veilederen gir råd og tips til foresatte for de aller yngste barna – de mellom 0 og 6 år.Hvordan kan foreldre for eksempel gi de minste barna en god start med internett, mobil og tv? Og hvilke innstillinger kan man gjøre på nettbrett og mobil?

Også personalet i barnehagen skal være digitale rollemodeller. Det er nyttig å kjenne til veilederen, og sette seg inn i innholdet, og ha den som bakgrunn når barnehagens arbeid med digitale medier diskuteres med foreldre.

Småbarn og skjermbruk – en god start! består av en kort og en lengre veileder. Du kan bestille noe av materiellet – mens den lange veilderen kun er digital.  For mer informasjon – ta kontakt med Barbro Hardersen eller Berit Andersen

Veilederen er forøvrig laget i et samarbeid mellom følgende organisasjoner:
Redd Barna
Barnevakten
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 
Medietilsynet Trygg bruk
IKT-Norge
Sintef
Forbrukerombudet
Unicef
Slettmeg.no 

 

Barn, IKT og etikk

16. juni 2014

sveinSDen 9. mai disputerte Svein Sando ved Det teologiske Menighetsfakultet  med avhandlingen «Barn, IKT og etikk. En studie i digital etisk dannelse, med norske barnehager som case.»  Sando underviser i RLE  ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim.

Avhandlingen viser blant annet at «digital fotografering bør ledsages med samtaler med barna om konkrete fotografier med henblikk på hvilken skade og gagn det konkrete fotografiet kan utvirke, knyttet til dets såkalte «mektighet». Dataspilling bør skje som oppøving i å tåle seier og nederlag, for å nære fantasien, og samtidig snakke med barna om hva som er tilrådelig i spill og virkelighet for å tematisere tilbakeholdenhet der det er aktuelt. Bruk av Internett må ledsages av alderstilpassede digitale ferdigheter for å beskytte seg mot ulike risikoer, samtidig som risikosituasjoner som spontant måtte oppstå bør brukes konstruktivt av barnehagepersonalet til å opparbeide resiliens hos barna i forhold til et møte med uønsket innhold på Internett».

Lenke til avhandlingen finner du her.

 

 

The Dramaturgy and Didactics of Computer Gaming

5. juni 2014

vigidisvI morgen disputerer Vigdis Vangsnes ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen  med avhandlingen  «The Dramaturgy and Didactics of Computer Gaming. A Study of a Medium in the Educational Context of Kindergartens.» I doktorgradsarbeidet har hun fokusert på læringspotensialet ved bruk av dataspill i  barnehagen og de didaktiske utfordringene pedagogene møter når dataspill blir tatt i bruk som et nytt medium i barnehagene.

Du kan lese mer i UiBs pressemelding.

Dataspill, alder og innhold

4. februar 2013

pegi2013Også i barnehagen er det viktig å skape bevissthet rundt aldersanbefalinger på dataspill. PEGI er et felles europeisk system for alders- og innholdsmerking av dataspill. Merkingen finner du på emballasjen av spillene, eller som digitalt merke på nedlastbare spill. Informasjonen angir anbefalt aldersgrense i henhold til innhold.

På en ny kampanjeside har Medietilsynet samlet informasjon og verktøy for foreldre og andre voksne som ønsker å legge tilrette for gode spillopplevelser. Der finner du enkel informasjon om aldersanbefalinger på dataspill, med lenker til nyttige verktøy som PEGI-applikasjonen.

Mer bekymret for tidsbruk enn innhold

19. september 2012

I dag presenterte Medietilsynet to undersøkelser om barn og unges erfaringer med digitale medier. To tusen barn og unge i alderen 9-16 år har fortalt om sin bruk av mobil, PC, Internett, dataspill og tv  i rapporten Barn og medier. Samtidig har 1 500 foreldre til barn i alderen 1-12 år svart på spørsmål om hvordan de opplever barnas mediebruk, hva de bekymrer seg for og litt om egen praksis i rapporten Småbarn og medier.

Her er noen funn:

De aller fleste barn har tilgang til tv, pc/Mac, DVD/Blu-ray spiller, og/eller spillkonsoll (mellom 96-80 prosent). Dette støtter opp under IKT.senterets undersøkelse osm viste at også småbarna vokser opp i et digitalt univers hjemme.

Blant foreldrene til de yngste barna (5-8 år) er størst andel bekymret for at barnet skal dele personlige opplysninger på Internett, eller oppleve at noen publiserer uheldige/upassende bilder eller videoklipp av dem på Internett (16 prosent). Verd å merke seg for barnehager som ukritisk publiserer foto på nettet, tenker jeg.

47 prosent av barn i alderen 1-4 år spiller dataspill, mot 95 prosent av barn i alderen 5-8. Kun 4 prosent av barn i alderen 1-4 år spiller en eller flere ganger om dagen, sammenlignet med 20 prosent av barn i alderen 5-8 år.

Få barn i alderen 1-4 år spiller på Internett. Barn i alderen 5-8 år spiller som oftest alene på Internett,

28 prosent av foreldrene vet ikke hva slags aldersgrenser det er på spillene barna har spilt.og foreldre ser ut til å være mer opptatt av og bekymret for tidsbruk enn av innhold. ER det sånn i barnehagen også?

Du kan last ned rapportene her, og lese mer.

Med skolesekken full av digital kompetanse

16. august 2012

Barnehagebarna er klare for den digitale skolen. De bruker digitale medier mer enn noen gang. En dansk undersøkelse omn kan lastes ned her. viser at 83 prosent av danske barn har brukt digitale medier som iPad og datamaskin før de begynner på skolen, og at 56 prosent  har brukt læringsprogrammer om bokstaver og tall. Det stiller skolen overfor nye utfordringer, og helt fra skolestart burde skolen utnytte det faktum at de nye elevene er klare for å lære digitalt, skriver Kommunernes Landsforening. Siden barna møter skolen med ulike digitale forutsetninger, er det behov for å differensiere undervisningen og møte elevene på deres nivå for å unngå digitale skiller, skriver  fagbladet Folkeskolen.

Undersøkelsen støtter funnene i den tilsvarende norsk undersøkelse Småbarns digitale univers.

Den danske undersøkelsen viser dessuten at lederne i børnehaveklassene etterlyser bedre og mer stabil teknologi. Og de ønsker seg flere tilbud om etterutdanning i pedagogisk bruk av digitale verktøy. Lyder det kjent?

Samisk kultur – spill og lær

24. februar 2012

Kari Hovda i Minimedia forteller at dataspillet Sáivu endelig er ferdig! Norsk og samisk i samme versjon.

Minimedias nettside leser jeg at:
Sáivu er et spill basert på samisk kultur. Spillet følger de 8 samiske årstidene, med en utfordring for hver årstid. Klarer du utfordringen får du en gave som du kan ofre til offersteinen når du vil gå videre til neste årstid. For en del av utfordringene vil du ha nytte av å spille forskjellige hjelpespill først, – for eksempel kan du prøve joikememory for å lære de ulike joikene, eller du kan høre på eventyr om hva som skal til for å bekjempe de overnaturlige.

Sáivu lea spilla mas sámi kultuvra lea vuođđun. Spilla doalvu du sámi gávcci jahkeáigodaga čađa, ja juohke áigodagas lea sierra hástalus. Jus nagodat hástalusa, de oaččut skeaŋkka maid sáhtát oaffaruššat sieidái go háliidat joatkit boahtte jahkeáigodahkii. Muhtun hástalusaide soaittát dárbbašit veahki, de lea ávkkálaš spillet daid iešguđetlágan veahkkespillaid álggos, – ovdamearkka dihte sáhtát geahččalit juoiganmuitospilla, das oahpat luđiid. Dahje sáhtát guldait máidnasiid ja.

PEGI tilgjengelig for iPhone og Android app 2.0

27. desember 2010

PEGI arbeider stadig med å gjøre informasjon om merking av dataspill tilgjengelig for så mange som mulig. Nå er en oppdatert PEGI App tilgjengelig for iPhone i App-store. Denne lar forbrukerne bla igjennom databasen til alle dataspill som har fått en PEGI-klassifisering, og få detaljert informasjon om spillet. Les mer på sidene til Medietilsynet.

Barnas planet er digital

8. desember 2010

I en kronikk i Aftenposten 27. november blir voksne oppfordret til å spille dataspill sammen med barna. Det underlige presset om at barn skal drive med sunne og karrierefremmende aktiviteter er i ferd med å bli altoverskyggende. Mistenkeliggjøring og overdiagnostisering av barn som gjør det barn skal gjøre — leke, er blitt hovedengasjement og påskudd for voksenverdenens bekymringsregime, skriver Rita Astridsdotter Brudalen-Adriansen, spillrådgiver i Medietilsynet.

Hunmener at barn trenger flere arenaer for mestring og utvikling enn kun den digitale, men det er grunn til å oppfordre foreldre til i større grad å gjøre seg kjent med barnas digitale interesser. Den korteste veien går dessuten gjennom deltakelse – spill sammen med barna! Det er ikke barns oppgave å stå til ansvar for hvor verden er på vei, det er derimot voksnes jobb å gi barn veiledning slik at de en dag kan styre den.

Og det bør vi gjøre i barnehagen også, mener jeg. Les mer i Aftenposten.

Dataspill i skolen

7. desember 2010

Medietilsynet og Spillforeningen lanserer i dag den norske siden www.dataspilliskolen.no – en pedagogisk vei inn i underholdningens verden. ”Dette er et etterlengtet nettsted med pedagogisk innhold tilrettelagt for lærere,” sier rådgiver i Medietilsynet Rita A. Brudalen-Adriansen.  Hun er selv pedagog og vil fungere som webredaktør for stedet. Les mer her


%d bloggere liker dette: