Posts Tagged ‘bøker’

Over til skilpadden

30. april 2013

turtleMarianne Undheim skriver om å programmere sammen med fire ivrige 5-6 åringer. Ved hjelp av appen MoveTheTurtle programmerte de spennende og varierte bevegelsesmønstre som skilpadden skulle følge. Les mer på bloggen Barn og digitale verktøy.

Dette fører tankene tilbake til 80-tallet. Da gjorde programmeringsspråket Logo og grafikkprogrammet Turtle det mulig for barnehagebarn å styre skilpadderoboten «Turtle» eller lastebilen «Big Track». Ved hjelp av kommandoer kunne barna bestemme hvordan en simulert skilpadde/bil på dataskjermen skulle bevege seg. Ved å la den fysiske skilpadderoboten/bilen bevege seg over et ruteark som var tegnet opp på gulvet, ble  programmeringsarbeidet enklere å forstå for barna. Gjennom å analysere, justere og planlegge kunne barna oppdage sammenhenger og utvikle generelle ferdigheter om problemløsning.

Det var Seymor Papert (f. 1928) ved Massachusetts Institute of Technology som på denne måten ville lære barn å programmere for at de selv skulle styre innlæringsprosesser. Herfra kommer uttrykket «fra konsument til produsent».

Les mer her:
Bølgan, N. (2008). Vil du være med, så heng på. Bergen: Fagbokforlaget.
Wallin, K.  (1996). Hvis øjet fik magt. Om de hundrede sprog og den skabende pædagogik i Rggio Emilia. København: Forlaget Børn & Unge (finnes på mage bibliotek).
Mer om hundra språk. (1986). Moderna Museets utställningskatalog nr 208. Stockholm: Moderna Museet.

Sprer kunnskap om digital praksis

19. juni 2011

Jærbladet har et oppslag om det digitale arbeidet i Klepp familie- og friluftsbarnehage. Og boka til Marianne Undheim er kommet på Gan Aschehoug Forlag.

Nå er det min tur…

29. mars 2010

Nå er det min tur heter heter den siste boka på markdet som tar for seg bruk av digitale verktøy i barnehagen. Boken er skrevet av Terje Høiland og Geir Winje ved Høgskolen i Vestfold. Boken tar opp mange av de samme temaene som jeg gjør i mine bøker, men presenterer stoffet på sin måte. Boken beskriver noen program som jeg ikke omtaler, og har et nettsted med lenkesamling.

Annen litteratur om samme tema :
Bølgan, Nina. (2009). Du gjør bare sånn! Bruk av digitale verktøy sammen md barna. Bergen: Fagbokforlaget.
Bølgan, N. (2009): Barnehagens digitale kompetanse. Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. Oslo:Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Bølgan, Nina. (2008). Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena. Bergen: Fagbokforlaget.
Bølgan, Nina. (2006). Temahefte om IKT i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Moberg, Lila Marie og Nora Lindén (2008). Barn og kommunikasjon – Om små barns bruk og utforskning av digitale verktøy. Oslo: Gyldendal.

Det finnes også  noen nettartikler:
Bølgan, Nina (2009): Hva skjer hvis vi klipper over kameraledningen? I:Tilt: mediepedagogisk tidsskrift 2009 (1) s. 26-30
Bølgan, N.(2008) Ska me’kje ha det om verdensrommet snart? I: Naturfag nr 1. Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.
Bølgan, N. (2005): Banebrytende arbeid med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i barnehagen. I: Naturfag nr 2. Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.
SE også: http://home.hio.no/~bolgan/publikasjoner.htm

 

 

 

Du gjør bare sånn!

5. november 2009

du gjor bare sannI går kom den nye boken min: Du gjør bare sånn! Bruk av digitale verktøy sammen med barna. Den er skrevet på bakgrunn av mange års arbeid med å integrere digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Kreative og skapende aktiviteter som å ta opp lyd, skape fortellinger ved hjelp av foto, bilder og lyd og det å lage lage animasjoner er det hittil relativt få barnehager som har tatt i bruk. Boken henvender seg først og fremst til begynnerne i barnehagen, til dem som har liten eller ingen erfaring med å bruke datamaskin, kamera og andre digitale verktøy, men andre kan selvsagt også ha nytte av den.

Boken omhandler først og fremst arbeidet med barna og den kompetanse som personalet må ha for å realisere rammeplanens intensjoner. Barn er nysgjerrige, kreative og vitebegjærlige og personalet må gi dem utfordringer som tar utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter på det digitale området. Med boken gir jeg  både faglige begrunnelser og praktisk hjelp for å komme i gang og utforske mulighetene sammen med barna.

Boken kan kjøpes i bokhandlere eller direkte fra Fagbokforlaget


%d bloggere liker dette: