Posts Tagged ‘blogg’

To hefter om blogging og kreativ bruk av digitale verktøy

16. januar 2014

darre-blogg

Cathrine Darre jobber i Myrertoppen barnehage, og foreleser om sine digitale erfaringer. Nå har hun skrevet Blogg som digitalt verktøy og Kreativ bruk av digitale verktøy. Det er praktikeren som skriver om sine erfaringer, og Darre er raus med å dele.

I Blogg som digitalt verktøy forteller hun hvordan en barnehageblogg kan brukes til å dokumentere barnehagens praksis og fungere som etdigitaltarkivskap. Heftet gir tips om ting det er nødvendig å diskutere før barnehagen starter å blogge, og hvordan det kan være lurt å organisere innholdet på bloggen. Det tar for seg viktige etiske hensyn som hva du må tenke gjennom før du publiserer bilder på nettet, det tar opp personvern og viser eksempler på hvordan man kan formidle hverdagshistorier.   Og det gir mange eksempler på hva Darre har blogget om, og hvordan.

darre_kreativ

Kreativ bruk av digitale verktøy viser Darre hvordan digitale aktiviteter kan settes inn i en pedagogisk sammenheng, og skriver om danning, utforskning, lek og læring. Hun knytter digitale aktiviteter til alle de sju fagområdene i rammeplanen. Boka omtaler sammenhenger mellom moderne og mer tradisjonelle verktøy, og omtaler nettbrett og app-er.

Erfaringene til Darre kan danne utgangspunkt for diskusjoner i personalegrupper. Det finnes ikke én riktig løsning på digitalt arbeid, men heftene  bør være til inspirasjon  for alle som er i gang eller står på startstreken til å blogge eller starte med digitale aktiviteter.

Heftene mangler teoretisk tilknytning. Det må leseren finne i annen litteratur, for eksempel Jæger og Torgersen (2012) og  litteratur som finne her. Jeg savner dessuten  oversikt over referansene som finnes rundt i heftene.

Veileder om informasjonssikkerhet i barnehagen

26. september 2013

informasjonssikkerhetIKT-senteret har utgitt  Informasjonssikkerhet i barnehagen. En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon. Veilederen inneholder en rekke eksempler på hendelser som kan føre til brudd på informasjonssikkerheten, og inkluderer sikkerhetstiltak som kan iverksettes for å unngå dette.

Håndtering av personopplysninger skjer blant annet ved bruk av digitale verktøy og digitalt utstyr, eksempelvis administrative systemer, e-post, internett og hjemmesider, bærbare og stasjonære datamaskiner og minnepinner. Kvalitative intervju med styrere og pedagogiske ledere om informasjonssikkerhet, og en kvantitativ undersøkelse om informasjonssikkerhet i norske barnehager, danner utgangspunktet for veilederen.

Målet med veilederen er å hjelpe ledere og ansatte i barnehager til å oppfylle sine lovpålagte plikter med hensyn til sikring av personopplysninger og å øke bevisstgjøringen rundt viktigheten av god informasjonssikkerhet. Gjennom økt forståelse og bedre kunnskap om dette vil man kunne unngå krenkelser av personvernet til ansatte, barn og foreldre. I tillegg vil det sikre at viktig informasjon i barnehagen blir håndtert på en sikker måte.

Veilederen tar opp følgende tema:

 • muntlig dialog
 • e-post
 • tekstmeldinger
 • arkivskap
 • elektronisk lagring
 • minnepinner
 • fjernarbeidsløsninger
 • foto og video
 • hjemmesider
 • sosiale medier
 • skytjenester.

Veilederen bør også være interessant for barnehagelærerutdanningene rundt om i landet.

Gratis: frokostseminar om barnehager og sosiale medier

25. september 2013

IKT-senteret ikonSom en del av satsningen mot barnehagene og barnehagelærerutdanningen ønsker IKT-senteret  velkommen til en temafrokost hvor vi vil presentere ulike måter barnehager bruker sosiale medier på, og tips til å komme i gang.

Stadig flere barnehager bruker nett og sosiale medier i sin hverdag. Men hva gjør de, og hvordan kan barnehagens nettbruk styrke det pedagogiske tilbudet?

Barnehager er på Youtube, oppretter egne Facebookgrupper, publiserer informasjon på nettsider eller blogger aktivt. Hvilke rettigheter har barn, både når det gjelder beskyttelse og krav på informasjon?

Med stadig flere verktøy tilgjengelig for å synliggjøre pedagogisk virksomhet, eksponerer barnehagene seg på nye måter. Rammeplanen belyser at digitale verktøy bør tas i bruk, men hvilke fallgruver må man være oppmerksom på ved de nye mulighetene for samarbeid og informasjon?

Disse bidrar: 

 • Sara Eline Grønvold, jurist og har skrevet masteroppgave om barns personvern:
  • innlegg om blant annet barns rett til å bestemme over eget digitalt liv.
 • Cathrine Fragell Darre, barnehagelærer på nett:
  • innlegg om hvordan man kan bruke blogg som pedagogisk verktøy.
 • Cecilie Staude, BI-lærer og Svein Tore Marthinsen, statsviter, begge forfattere av bokenSosial kommunikasjon:
  • innlegg om hvilken nytte barnehagen kan ha av sosiale medier og hvilke utfordringer barnehagen kan stå ovenfor.
 • I tillegg får vi høre erfaringer fra barnehager som selv bruker nett og sosiale medier i sin virksomhet.

Det er begrenset antall plasser, så her gjelder «første mann til mølla»-prinsippet!
Fullstendig program kommer snart!


Når: 15. oktober 2013, Kl 08.00 – 12.00
Hvor: Fritjof Nansens plass 7, 6. etasje, Oslo.
Påmelding: Sendes til:  eds@iktsenteret.no 
og skriv «Påmelding» i emnefeltet
Frist: 5. oktober 2013

Digitalt mikroskop

16. juli 2013

mikro_kirketunetKirketunet barnehage i Mo i Rana skriver om digitalt mikroskop.  Etter å ha prøvd mange typer forstørrelsesglass ble digitalt mikroskop løsningen når småkryp som edderkopper, fluer, skolopendere, marihøner, meitemark skulle studeres nærmere. Les mer om hva de har gjort på bloggen deres (bildet er hentet fra bloggen).

Kirketunet barnehage blogger

25. juni 2013

kirketunetKirketunet barnehage i Mo i Rana har  jobber mye med IKT og digitale verktøy i hverdagen. Hittil har de skrevet om arbeidet stt på barnehagens hjemmeside. Nå har de også begynt å blogge om sin digitale hverdag. «For oss er de digitale verktøyene ikke et mål i seg selv, men redskaper som vi bruker i vårt pedagogiske arbeid. Vi er stadig i utvikling, og ønsker med bloggen vår å dele våre erfaringer med andre, » skriver personalet. Følg dem på bloggen Vår digitale hverdag i Kirketunet barnehage.

Du kan også lese om Kirketunet barnehage hos Barnehage.no som hadde et oppslag om barnehagen og utstilligen «Årets tradisjoner sett med barns øyne».

Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder

7. mai 2013

nkul_liten Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene vi tar i barnehagen? spurte  Marianne Undheim  fra Klepp Familie- og Friluftsbarnehage. Gjennom mange eksempler viste Marianne hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med barna. Det er det sikkert mange som gjør i barnehagene rundt om i landet. Og fremdeles er det barnehager som har et ubevisst forhold til hva slags bilder som blir tatt og hva de blir brukt til. Bilder som barnehager gir fra seg har de ingen kontroll over. Det er jo ganske dumt?

Marianne er også opptatt av den kreative bruken av digitale verktøy, og viste eksempler på andre måter barn kan bruke fotoene på også. Samtaler med barna står sentralt i arbeide. Gjennom samtaler kan nye produkt blir skapt, og barna får mulighet til å formidle barnehagehverdagen sin på forskjellige måter. Slik kan også barnas stemmer bli hørt. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord i dette arbeidet.

Du kan følge Mariannes Undheim på bloggen hennes: Barn og digitale verktøy.

Lek og programmering i barnehagen

2. mai 2013

turtleCathrine Darre i Myrertoppen barnehage har også prøvd appen Move the turtle med de eldste barna i gruppen sin. «Vi startet med å leke robot. Jeg gav barna kom­man­doer, “gå tre skritt bakover”, “to skritt fre­mover” osv. Så var det bar­nas tur, de kom­man­derte meg rundt i hele rom­met mens de flirte og lo. Noen ganger ble kom­man­doene umulig, og da stop­pet “roboten” opp. Da måtte de jus­tere og forsøke på nytt. Kom­mando ble en lek og barna fikk en annen forståelse for begrepet.Deretter tok vi frem iPaden og appen Move The Tur­tle…..» Du kan lese mer om Cathrines erfaringer på bloggen Pedagogisk Praksis.

Cathrine viser til Lær kidsa koding av og for dem som «ønsker at ungene våre skal være i stand til å skjønne og kontrollere den digitale verden.»  Selv om ideen først og fremst er rettet mot elever, er det flott at noen også prøver dette ut i barnehagen slik Cathrine og Marianne Undheim gjør.  Se også oppslaget om skoleungdom som lærer bort programmering til SFO-barna.

Jeg tar gjerne mot tips om andre som har prøvd programmering i barnehagen.

Barnehage, sosiale medier og kjønn

28. september 2012

Sosiale medier er framtiden. De er kommet for å bli. Internett var ingen døgnflue. Nå må barnehagene sette av tid til å være tilgjengelige på nett, sa Cecilie Staude fra BI som sammen med statsviter Svein Tore Marthinsen foreleste på Private Barnehagers Landsforbunde årlige lederkonferanse nylig. Det går alt for tregt med å få barnehager på nett, hevdet de. Og i de barnehagene som er på  nett, er det oftest menn som ser potensialet med sosiale medier. HVA? Er det sant? Hvor har Staude og Marthinsen sine data fra? Eller bare synser de? Hva er din erfaring?

Du kan lese mer om hva Staude og Marthinsen mener her.

Digital og kreativ lek – en del av mangfoldet

27. februar 2012

På Klikk der! i Oslo 16. mars og Ålesund 19.april: Cathrine Fragell Darre, pedagogisk leder i Myrertoppen barnehage, snakker om digital og kreativ lek  som en en del av mangfoldet i barnehagen.  Med fokus på kreativ bruk, sosiale relasjoner og kreativ lek vil hun vise  noen av mulighetene for digital lek med bl.a nettbrett og publiseringsverktøyet blogg.

Lillestuas blogg

31. januar 2012

Jeg har tidligere etterlyst barnehager som blogger om sitt pedagogiske arbeid. Nå kan du følge Lillestuas blogg. Lillestua er en friluftsavdeling i Asker som prioriterer kunst, kultur og natur.

 


%d bloggere liker dette: