Posts Tagged ‘barnehagelærerutdanning’

DAB 2016 og Reggio Emilia

13. desember 2015

logo fbKom og hør to dyktige og inspirerende forelesere i Tromsø 1. mars, på Lillestrøm 2. mars eller i Bergen 3. mars 2016.

Hovedforelesere på Digital Arena Barnehage (DAB) 2016 er digitalista Markus Bergenord og ateljerista Maria Fabien. De henter sin erfaring med digitale verktøy fra arbeidet i barnehagen Katarina Västra i Stockholm der personalet jobber Reggio Emilia inspirert. Da de skulle bygge opp et miljø med digitale verktøy tilgjengelig for barna,  startet de med ettåringene. ”Hvordan kunne vi ellers vite hva som er mulig?” sa de, ”for om vi skulle ha startet med femåringene ville vi aldri ha forandret miljøet for de yngste barna”.

Å starte det digitale arbeidet med de yngste barna stiller andre krav til personalet enn når det først og fremst er de eldste barna som får tilgang til de digitale verktøyene. Og siden teknologiutviklingen går så raskt, er det viktig å være opptatt av innholdet i aktivitetene som skapes og spørre seg hvilket potensial verktøyene og aktivitetene har for barnas utvikling og læring.

For femte gang arrangerer Stiftelsen IMTEC og samarbeidspartnere IKT-konferanse for ansatte i barnehager, barnehageeiere, IKT-ansvarlig hos barnehageeier, barnehagelærerutdanningen, kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen. Digital Arena Barnehage er møteplass for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid.

Animasjon i barnehagelærerutdanningen

19. februar 2015

UiSI mange innlegg etterlyser jeg satsing på bruk av digitale verktøy i kreative og skapende porsesser i barnehagelærerutdanningen. Her er et oppslag fra Universitetet i Stavanger der studentene har lært å bruke animasjon i arbeidet med barn.

Margrethe Jernes forteller at «En hel uke var satt av til å jobbe med prosjektet, som er en praktisk forlenging av temaet lek, utvikling og læring i barnehagen. Assisterende styrer i Klepp friluftsliv- og familiebarnehage og forfatter av boken «Det gleder! – Digital kompetanse i barnehagen», Marianne Undheim, var innleid som gjesteforeleser og studentene fikk lære om videoopptak, animasjon og redigering av filmene. Studentene stod fritt til å velge om de ville lage 3-dimensjonal animasjon med plastelinafigurer, lego/duplo, playmo, plastdyr og lignende, eller 2-dimensjonal animasjon med papirfigurer eller tegning. De ble delt opp i grupper på 3-5 studenter i hver gruppe, der de jobbet med tema, redigering og lyd helt frem til filmpremieren i slutten av uka.»

Hvordan bygge robuste fagmiljøer i barnehagen?

13. januar 2015

PULS@2x-344x209Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil Marion Kvellheim, faglig leder barnehage i Conexus og Vibeke Mostad, Seniorrådgiver i Stiftelsen IMTEC, ta for seg hvordan det digitale verktøyet PULS kan bidra til at organisasjonen på en systematisk måte sikrer gode prosesser for fagutvikling, bygger en kultur for deling av kunnskap, samt dokumenterer progresjon på kvalitetsarbeid.

Pedagogikk med digitale verktøy

8. januar 2015

rammeplanMonica Hartviksdatter Jenssen er rådgiver ved IKT-senteret. Mer pedagogikk med digitale verktøy i barnehagen handler om å styrke og fornye det pedagogiske arbeidet og forankre det i rammeplanen for barnehagen. Du kan høre mer om dette på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015

Smart Board i barnehagen

4. januar 2015

smartboardTone Næss og Anita Gustavsen fra INTERACTIVE NORWAY vil vise muligheter med SMART Board i barnehagen på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015. Ta med egen PC med programvaren SMART Notebook og bli med å prøv. Du får prøve ut ulike funksjoner og lage ting du kan bruke i barnehagen neste dag.

Prøv selv, finn en «skatt»!

30. desember 2014

geocachGeocaching er en aktivitet som kan sammenlignes med orientering. I stedet for kart og kompass, bruker man en GPS eller en geocachingsapp på smarttelefonen eller iPaden for å finne «cacher» (uttales kæsjer på norsk) eller «poster» som er plassert ute i naturen og i urbane omgivelser. Det kan for eksempel være en beholder med småleker og andre bytteting. Da kan man kombinere turer i skog og mark eller i byen med å spennende opplevelser.

Høres det gøy ut? Ta en tur til Bergen 12. februar 2015 og bli med på arbeidseminaret Geocaching som aktivitet i barnehagen med Paal Christian Bjønnes fra Sentrum barnehage i  Klæbu kommune. Og du får prøv selv! Da er det en fordel, men ikke et krav, at du på forhånd har lastet ned en app for geocaching, og registrert deg på geocaching.com, noe som er helt gratis.

 

Profesjonsfaglig digital kompetanse

18. desember 2014

Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 skal Cathrine Darre snakke om Profesjonsfaglig digital kompetanse. Selv om barna er fornøyd med de digitale aktivitetene som de blir tilbudt er det ikke sikkert at prosessene gir barna læringutbytte. De voksne må være tilstede, følge opp og vite hva som skjer. Derfor er det avgjørende at barnehagenes ansatte har profesjonsfaglig digital kompetanses, og tar ansvar for alt de sender fra seg av dokumentasjon.

gullepleCathrine fikk forøvrig Gullepleprisen 2013. Prisen blir hvert år delt ut av Norsk pedagogisk Dataforening på NKUL.

Ut i verden med eTwinning

17. desember 2014

etwinningeTwinning er et gratis tilbud for kreativ utforsking, læring og lek med barnehagelærere og barn i en rekke europeiske land. Gjennom eTwinning kan du delta i prosjekter og kommunisere med barnehager på tvers av språk og landegrenser, og mellom barnehager i Norge. På Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil eTwinningambassadør Kjersti Baraas Ruuud gi eksempler på eTwinning brukt i norske barnehager, ta oss med Ut i verden og fortelle mer om Kommunikasjon mellom barnehager på tvers av språk og landegrenserDu får også vite hvordan du kan bli en del av nettverket.

Bruk av Smart Board i en flerspråklig barnehage

12. desember 2014

smartboardFørresfjorden barnehage er velkomstbarnehage for barn av nyankomne flyktninger i Tysvær kommune. På Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil Bente Halvorsen og Eva Lilleland fortelle hvordan barnehagen bruker Smarte Board når de arbeider med morsmålstimulering og norskopplæring.  Språkarbeidet med de flerspråklige barna er flyttet ut av treningsrommet og integrert i arbeidet som en naturlig del av barnehagens pedagogiske virksomhet.

 

Legoroboten WEDO i barnehagen

11. desember 2014

footballInteressert i tekniske løsninger som trinser, tannhjul, motor og bevegelsessensor? Eller er du bare nysgjerrig? Da er arbeidsseminaret om Lekeroboten WEDO i barnehagen – hvorfor og hvordan? noe for deg. På Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015 vil Kristin Rogne og Birthe Lavik Nordby, begge rådgivere ved Pedagogisk fagsenter i Sarpsborg kommune, fortelle hvordan de har jobbet med WeDo i barnehager og hvorfor de har gjort det. Barna var med og brukte datamaskinen for å styre og planlegge ulike hendelser. Å stimulere språket var en viktig el av prosessen. Sammen med Mikroverkstedet vil de demonstrere og du kan få prøve.


%d bloggere liker dette: