Posts Tagged ‘artikkel’

Den digitale linedansen

8. desember 2011

Jeg er tipset om at siste nummer av UCC magasin er et temanummer om den digitale linedansen. I lederen spørres det om hvordan vi gjør medier og teknologi til en naturlig del av det pedagogiske livet i barnehager og skoler. Det blir pekt på at det ikke er noen sammenheng mellom  mengden av utstyr og barns læring. Derimot er det viktig at enhver investering av utstyr følges av en pedagogisk implementering. Det er ikke nødvendig å ha den aller nyeste utstyret tilgjengelig. Det er langt viktigere at bruken av utstyret blir en integrert del av hverdagen. Altså: teknologi og pedagogikk må gå hånd i hånd.

Magasinet inneholder en rekke interessante artikler. UCC magasin utgis av Professionshøjskolen UCC i København og utdanner blant annet personalet til daginstitusjonene.

Foto og demokratisk danning

12. september 2011

Hva skjer når digitale foto tas i bruk som redskap for kultur- og meningsskaping i barnehagen, og hvilke vilkår gir dette for barns deltakelse og demokratiske danning, spurte Ida Margrethe Knudsen og Elin Eriksen Ødegaard seg da de startet en studie om vilkår for barns deltakelse i barnehagen. Målet med studien er å bidra med nye innsikter om hva og hvordan praksis spiller seg ut når digitalefoto tas i bruk, hvilke vilkår for danning til deltakelse som kan identifiseres og hvilke kritiskespørsmål med relevans for praktisk barnehagearbeid som kan reises.

I artikkelen Fotofloker i Nordisk Barnehageforskning nr 4/2011 legger Knudsen og Eriksen fram noen av erfaringene de har gjort. Artikklen diskuterer bregrep som danning og demokrati, og hvordan praksiser kan åpne eller lukke deltakelse. Anbefales for alle som er opptatt av barns fotografering i barnehagen.


%d bloggere liker dette: