Posts Tagged ‘app’

Dokumentasjonsapper

18. august 2015

dokumentasjonDet digitale kameraet i smarttelefon og iPad har gjort dokumentasjon enkelt og raskt, ferskt og aktuelt. Alle dokumenterer. På Dagsrevyen i dag ble det vist en reportasjen fra Espiras barnehage Torshovdalen, en av mange barnehager om har tatt i bruk appen Spireportalen for å informere foreldre om hva barnet gjør i barnehagen. Og foreldre synes sikker at det er en god ide.

Jeg tenker også at det er en god ide i den første tiden når foreldre skal venne seg til at barnet er i barnehagen. Og i reportasjen det ut til at bildene og appen først og fremst skal skape trygghet hos foreldre. (Jeg vet at Spireportalen også har funksjoner som gjør en del rutiner enklere for foreldre og personale.)

I forbindelse med lanseringen av appen Kidsagram, med samme formål som Spireportalen, var det et oppslag i VG i fjor høst. Der stiller seniorrådgiver i Datatilsynet, Guro Skåltveit, seg kritisk til tjenesten og mener at barn skulle slippe å bli tatt bilder av hele tiden i barnehagen. Jørn-Tommy Schjelderup, viseadministrerende direktør i Private Barnehagers landsforbund (PBL), er opptatt av sikkerhet og at bildene som deles ikke må komme på avveie. Han sier videre at “Den primære oppgaven til barnehagen er tross alt ikke å ta bilder av ungene hele tiden. Vi må ikke komme dit at de ansatte må ta x-antall bilder av barna hver dag. Hvis det er 90 barn, og hver unge skal bli tatt ti bilder av hver dag, kan det bli et problem. Vi må ikke glemme hva barna egentlig trenger.” Noe Anne Greve, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, også er opptatt av i reportasjen i Dagsrevyen.

En av utviklerne av Kidsagram, Veronica Blomquist, viser i VG til rammeplanens krav til dokumentasjon av pedagogisk praksis. Rammeplanen sier imidlertid at ”Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling.”

Ulike former for dokumentasjon skal synliggjøre barna som rike, kompetente og aktive individer. Det er en helt annen dimensjon over en slik måte å dokumentere på, enn den vi møter i reportasjen på Dagsrevyen. Det krever imidlertid at personalet har god innsikt i hva det å dokumentere betyr, at de er kritiske til egen praksis, kan reflektere over hva de gjør og hva det betyr for barna. Dokumentasjon skal, slik jeg forstår det, fungere som utgangspunkt for barnas utforskning og barnehagens utvikling.

Forskning på nettbrett i barnehagen

26. mai 2015

spraakUiSGjennom rammeplanen oppfordres barnehagene til å ta i bruk digitale verktøy. Det finnes lite forskning på hvordan nettbrettet er med på å stimulere språket hos barnehagebarn. Det er behov for mer kunnskap om hvordan barnehagene kan i bruk nettbrett som verktøy i barnehagens pedagogiske arbeid med språkstimulering, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret ved UiS.

Hoel og kollega Mangen fulgt fire 3- til 6-årsavdelinger ved to barnehager i Stavanger. Barnehagene fikk utdelt nettbrett og fire utvalgte apper som var basert på norske barnebøker. Forskerne ville se hvordan barn og voksne brukte appene sammenlignet med bruk av bøker, og se nærmere på  hvor mye leseropplevelsen som ble styrt av appen. Du kan lese mer her.

I følge oppslaget skal Trude Hoel og Anne Mangen ferdigstillerforprosjektet ”Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: Utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling” i løpet av mai .

App for strandkanten

21. mai 2015

naturfagNaturfag og artskunnskap er en del av barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS). Mange av studentene syntes artskunnskap var vanskelig og klarte ikke finne motivasjon til å lære om et tema som de opplevde som krevende. Løsningen ble en app som skal lære studentene og andre interesserte om livet i fjæra.

Appen er spesielt tilpasset for målgruppen barnehagelærere og barnehager, og har et begrenset utvalg arter, og er dermed også tilpasset det nivået og behovet som denne gruppen trenger. Den kan fint brukes i barnehager eller sammen med barn og er enkel å bruke. Og det arbeides med nye apper om fugler, småkryp og planter. Initiativtaakerne håper at appene vil føre til at studentene og andre interesserte skal få en økt interesse for å utforske naturen.

 


%d bloggere liker dette: