Posts Tagged ‘animasjon’

Utdanningskonferansen er i gang

14. februar 2013
utdanningskonfUtdanningskonferansen 2013 er  i gang. For andre år er en hel dag viet barnehagen. Konferansen er fulltegnet.
Mette Henriksen fra Fagforbundet åpnet konferansen og understreket betydningen  av å sette IKT enda tydeligere på kartet i barnehagen. Digital kompetanse må økes både fordi det er viktig er barn som vokser opp i dag å ha digitalt kompetente vokse rundt seg og formål motvirke digitale skiller.
Vibeke Mogstad fra Stiftelsen IMTEC, som arrangerer konferansen, fortalte fra reisen sin til Reggio Emilia. Når personalet så tilbake på si n IKT- historie  så de at de hadde drevet IKT-prosjekter som imlitengrad var integrert i andre prosjekter. Når er de digitale verktøyene i større grad er tilgjengelig for barns skje en Innovasjon i barnas skapende virksomhet, mener de. Vibeke trakk fram mange interessante eksempler.
For dem som er interessert: man må delta på en organisert reise for å besøke barnehagene i Reggio Emilia. Det går en reise i mai i regi av Reggio Emilia Institutet i Stockholm sammen med svensker og en om høsten i regi av den norske Reggio Emilianettverket som har base på Høgskolen i Telemark sammen med dansker.
For håpentligvis kommer det en Utdanningskonferanse med barnehageprogram i 2014 også. Mens du venter, kan du jo melde deg på NKUL 2013 som har et eget barneprogram gjennom hele konferansen. Mer info følger.

Underveis – mot framtidas barnehage

21. desember 2012

Underveis er studenttidsskriftet for førskolelærerstudenter, snart barnehagelærerstudenter, ved Høgskolen i Oslo og Akershus. For studentene på arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (Abf) er utarbeiding av digital historiefortelling et arbeidskrav i norsk, med vekt på norsk sidemål.

timothyI nr 3/2012 presenterer  Ellen Selmer-Torgersen fortellingen «Timothy vert forheksa» som er produkt av læringsprosess i tilknytning til tema Utforsking og kommunikasjon. Les mer, og se og hør  fortellingen om Timothy her.

I stedet for at arbeidene havner i skrivebordsskuffer og harddisker utilgjengelig for andre enn lærerne som retter den presenteres studenarbeider på publiseringskanalen Underveis.

 

Animasjon med iPad

22. november 2012

Bente Aasheim jobber med animasjon i undervisningen. Hun jobber mest i skolen, men har også hatt kurs med barneageansatte. På bloggen  Animasjon i skolen har Bente nettopp lagt ut en omtale av et kurs med førskolelærere fra Norge og Sverige. Alle barnehagene i prosjektet har fått en iPad slik at de umiddelbart kan gjennomføre det de lærer på kurs.

Noe å tenke på for barnehageeier og barnehagestyrere. Det nytter lite med digitale kompetansetiltak når det digitae utstyret mangler, og like lite nytter det å kjøre på med digitalt utstyr uten å følge opp med digitale kompetansetiltak.

(Illustrasjonen er et utsnitt av foto på Bentes blogg).

Ledige plasser på animasjonskurs

27. august 2012

Film og Kino melder at det er ledige plasser på animasjonskursene for lærere (og barnehagefolk) i Stavanger, Haugesund, Honningsvåg og på ekstrakurset i Porsgrunn/Skien. Påmelding skjer etter prinsippet «først til mølla», bare 12 plasser, så hiv deg rundt før det er fullt. Påmeldingsavgiften er kr 200, og inkluderer lett servering og kursmateriell.

Kurset holdes av Bente Aasheim som i over 12 år har undervist lærere i hvordan de kan benytte animasjonsfilm som en læringsmetodikk i skolen med sine elever. Hun har gjennom flere år holdt kurs for lærere og elever via blant annet Film & Kino, Norsk filminstitutt, Kortfilmfestivalen, Den kulturelle skolesekken og Norsk kulturskoleråd og har skrevet lærebok om temaet animasjon i skolen.

Etter tidligere suksess med animasjonskurs for lærere, er Film & Kino i samarbeid med de regionale filmsentrene glade for å kunne tilby heldagskurs i:

  • Porsgrunn/Skien (ekstrakurs) fredag 14. september
  • Stavanger mandag 1. oktober
  • Haugesund tirsdag 2. oktober
  • Honningsvåg torsdag 22. november
Heldagskurset i Kristiansand er fulltegnet.
Nærmere beskjed om sted følger etter påmelding. Og info om påmelding her!

Fra lydopptak til animasjonsfilm

9. mars 2012

På Klikk der! i Oslo 16. mars

Arbeid med digitale verktøy i barnehagen er viktig, men hvor skal vi begynne? Hva passer for de yngste barna, og hva med de eldste?

Med utgangspunkt i arbeid med animasjonsfilm, viser hun hvordan barna kan delta som aktive deltakere, fra ide til ferdig produkt. Hun viser også helt konkret hvordan en animasjonsfilm kan lages, og presenterer aktuelle verktøy i dette arbeidet.

Marianne Undheim jobber som assisterende styrer i Klepp Familie- og Friluftsbarnehage og har nylig gitt ut boka «Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen».

Digitale verktøy og kunst

17. oktober 2011

Jeg har visst ikke skrevet om artikkelen «Digitale muligheteri barnehagens kunstfaglige virksomhet» skrevet av Ann-Hege Lorvik Waterhouse, og publisert i boken «Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen» utgitt på Fagbokforlaget.

På bloggen Om kunst, estetikk og læring skriver Ann-Hege at kapittelet handler om noen av de ulike mulighetene som ligger i bruk av IKT i forhold til skapende virksomhet i barnehagen. Gjennom bruk av digitale verktøy og medier kan barn få oppleve å erfare ulike kunstneriske uttrykk og skape nye form. Målet med dette kapittelet er å inspirere til utforsking av digitale verktøy og medier sammen med barn i kunstneriske prosesser. Gjennom eksempler med bl.a. bildebehandling, animasjon, barns foto og dokumentasjon vises noen mulige veier til kunstnerisk bruk av IKT i barnehagen.

Ann-Hege kommer forresten både til Klikk der! i Bergen og Oslo. Kommer du?

Animasjonsverksted

14. oktober 2011

Film og kino utlyser kurs i animasjon for lærere. Jeg oppfordrer jeg førskolelærere til å søke. Kanskje er det plass og du  kommer med på en interessant kurs med kursleder Bente Aasheim. Hun har  også har kurset barnehagefolk. Og hvis ikke, da har du bidratt til å synliggjøre behov for slike kusr for barnehagesketoren også.


%d bloggere like this: