Posts Tagged ‘animasjon’

Eidesåsen barnehage i Odda vant den Digital barnehageprisen

14. april 2016

eddipeddiGratulerer Eidesåsen barnehage i Odda!

IKT-senteret har i dag offentliggjort vinneren av den Digitale barnehageprisen 2016.  På IKT-senterets  sider kan vi blant annet lese at «Med edderkopp-prosjektet Eddi Peddi har de jobbet over lang tid med å kombinere naturfaglig tema med barnas interesse for edderkopper.

Eidesåsen barnhehage har vist at digitale hjelpemidler åpner for nye muligheter til å arbeide med temaer innenfor rammeplanen på en måte som både engasjerer barna, de ansatte og foreldre.  Det sier Trond Ingebretsen, direktør i Senter for IKT i utdanningen, og gratulerer ansatte og barna ved Eidesåsen barnehage med Digital barnehagepris for 2016.»

 

Animasjon i barnehagelærerutdanningen

19. februar 2015

UiSI mange innlegg etterlyser jeg satsing på bruk av digitale verktøy i kreative og skapende porsesser i barnehagelærerutdanningen. Her er et oppslag fra Universitetet i Stavanger der studentene har lært å bruke animasjon i arbeidet med barn.

Margrethe Jernes forteller at «En hel uke var satt av til å jobbe med prosjektet, som er en praktisk forlenging av temaet lek, utvikling og læring i barnehagen. Assisterende styrer i Klepp friluftsliv- og familiebarnehage og forfatter av boken «Det gleder! – Digital kompetanse i barnehagen», Marianne Undheim, var innleid som gjesteforeleser og studentene fikk lære om videoopptak, animasjon og redigering av filmene. Studentene stod fritt til å velge om de ville lage 3-dimensjonal animasjon med plastelinafigurer, lego/duplo, playmo, plastdyr og lignende, eller 2-dimensjonal animasjon med papirfigurer eller tegning. De ble delt opp i grupper på 3-5 studenter i hver gruppe, der de jobbet med tema, redigering og lyd helt frem til filmpremieren i slutten av uka.»

Og vinneren ble……

11. februar 2015

I fjor utlyste Senter for IKT i utdanningen for første gang konkurransen om den Digitale barnehageprisen 2015. Hensiken var å trekke frem og vise gode eksempler på pedagogisk bruk av IKT i barnehagene for å inspirere til kreative læringsopplegg og aktiviteter. gullsmokkenOg vinneren ble Kleppe friluftsbarnehage i Klepp kommune med animasjonsfilmen Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen. Filmprosjektet ble gjennomført av 5-6-årsgruppa vinteren 2014, og du kan se filmen og lese prosjekbeskrivelsen på nettsiden til barnehagen.

Premien er 10 000,- kr til fritt innkjøp av digitalt utstyr til barnehagen. Dessuten er prosjektlederne Elin Rikkers og Grethe Wiik, og inspirator Marianne Undheim, snart på vei til Bergen der de i morgen (torsdag 12. februar) skal  presentere prosjektet på Barnehagekonferansen.

Flere kurs for barnehagen

18. september 2014

etwinningeTwinning og Senter for IKT i utdanningen  tilbyr GRATIS seminar/workshops for å inspirere til å  bruke nettbrett og digitale kamera for å lære animasjon, og for å bruke  teknologi sammen med de yngste barna. Er du interessert, så ikke vent for lenge med å melde deg på. Kurs som arrangeres blir «fulltegnet på null komma svisj.»

Kursene i animasjon holdes i:
Stavanger 13.oktober
Oslo 15.oktober
Tromsø 6.november
Oslo 12.november.

Kursene om de yngste barna holdes i:
Stavanger 14.oktober
Tromsø 20.november.

Mer om kurs og konferanser finner du her.

 

Animasjonsboks for iPad

12. november 2013

benteaaNoen kjenner kanskje til animasjonskassen som ble utviklet av Erling Ericsson for film og stillbildekamera?  Nå har  Bente Aasheim har utviklet en animasjonsboks for deg som bruker iPad i animasjonsarbeidet. Du kan lese mer  om animasjonsboksen på Bentes blogg.

Boksen kan allerede bestilles fra Norsk Filminstitutt som er distributør. Animasjonsboks for iPad er klar for utsending i januar, men bestilling kan gjøres nå til: stig.andresen@nfi.no

Forøvrig kan spørsmål om boksen rettes til bente@animasjoniskolen.vpweb.no

Animasjonskurs – løp og meld deg på

2. oktober 2013

animasjon_BenteAaFilm og Kino utlyser animasjonskurs med Bente Aasheim. Bente er en anerkjent kursholder på feltet og har holdt en rekke kurs for barnehage- og skolefolk.

Kursene blir holdt på Filmens hus i Oslo og er åpene for lærere i hele landet. Det første kurset arrangeres fredag 11. oktober og neste kurs arrangeres onsdag 27. november. Begge kursene varer fra kl. 1000 – 1600.

Målgruppa er lærere, men barnehagelærer vil også ha utbytte av kurset.

Påmeldingsavgiften er kr 200 og inkluderer lett servering og kursmateriell.

Deltakelsen skjer etter prinsippet først til mølla,  det er plass til 12 deltakere per kurs, så løp og melde deg på!

Se hele utlysningen her.

Verktøy til uttrykk

8. mai 2013

nkul_litenSom en del av Kvalitetsprogrammet for Trondheimsbarnehagene er det etablert et nettverk rundt temaet «Barn og IKT» der 13 barnehager deltar. Gjennom nettverket deler barnehagene sine erfaringer og øker sin digitale kompetanse.  Barnehagene i nettverket jobber med ulike prosjekter i sin barnehage som animasjon, blogging, digitale fortelinger, digital portefølje, geocaching, lyd, foto og digital dokumentasjoner. To barnehager fortalte  om erfaringene sine.

I Granåsen barnehage går barna på jakt etter poster i skogen, nærmiljøet og byen med hjelp av GPS, iPad og Smarttelefon. Postene er små beholdere med småting og en loggbok i. Det er en del av en stor internasjonale sport som kalles geocaching. Ungene har vært med på å bestemme hvor postene skal være, hvordan de skal se ut og hva slags navn de skal ha. Aktiviteten binder fysisk aktivitet og IKT sammen.

I Byåsen barnehage har barna jobber med animasjonsfilm. De viste hvordan barna er aktørene bak historiene som fortelles og at det er barna som lager animasjonsfilmene. De  fortalte hvordan arbeidet med filmene berørte mange av fagområdene. Og om alt barna lærte underveis og hvor stolte barna ble. De hadde leid nn Bente Aasheim for å lære animasjonsfilm, og det hadde de mye igjen for.

Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder

7. mai 2013

nkul_liten Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem “eier” egentlig bildene vi tar i barnehagen? spurte  Marianne Undheim  fra Klepp Familie- og Friluftsbarnehage. Gjennom mange eksempler viste Marianne hvordan foto kan brukes i en pedagogisk sammenheng til samtaler og fortellinger med barna. Det er det sikkert mange som gjør i barnehagene rundt om i landet. Og fremdeles er det barnehager som har et ubevisst forhold til hva slags bilder som blir tatt og hva de blir brukt til. Bilder som barnehager gir fra seg har de ingen kontroll over. Det er jo ganske dumt?

Marianne er også opptatt av den kreative bruken av digitale verktøy, og viste eksempler på andre måter barn kan bruke fotoene på også. Samtaler med barna står sentralt i arbeide. Gjennom samtaler kan nye produkt blir skapt, og barna får mulighet til å formidle barnehagehverdagen sin på forskjellige måter. Slik kan også barnas stemmer bli hørt. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord i dette arbeidet.

Du kan følge Mariannes Undheim på bloggen hennes: Barn og digitale verktøy.

Animasjon og kreativ læring med iPad

6. mai 2013

nkul_liten På NKUL har Bente Aasheim fra Løren skole nettopp høstet stor applaus for en spennende sesjon om animasjon og kreativ læring med iPad. Bente viste hvordan man lager en animasjonsfilml med barn, og hvordan vi kan studere naturen, undre seg, unforske, lage hypoteser og finne svar ved hjelp av animasjon. Absolutt noe for dem som er opptatt av naturopplevelser også. Og hvordan animasjonsarbeidet kan stimulere språket Og matematikkforståelsen. Prosessen, og samarbeidet barna imellom, er viktig for der skjer det mye læring.  Sesjonen samlet både barnehageansatte og skolefolk. Du kan følge Bentes arbeid på bloggen Animasjon i skolen.

Meld deg på NKUL 2013

15. februar 2013

Målgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe BarnehageMålgruppe Barnehage

NKUL er Norges største IKT-konferanse og hadde over 1000 deltakere i fjor. I år satser NKUL på egne sesjoner spesielt beregnet på barnehager. Disse sesjonene er merket Målgruppe Barnehage  i NKUL-programmet. I tillegg til de egne barnehagesesjonene og -utstillerseminarene, vil det være mye å hente i plenum, på utstillerseminar beregnet på småskole og ved å besøke de mange utstillingen. Så er dere flere fra samme arbeidsplass er det vel verdt å studere programmet nøye. Her er info om sesjoner og utstillerseminar der barnehagen står i sentrum. Påmeldingen har startet.

MANDAG 6. mai

Kl 12:15 Parallellsesjon: S1H – Den digitale tilstanden i barnehagen
. Hvilke forutsetninger har barnehagen for å bruke IKT i det pedagogiske arbeidet? Har de utstyr som fungerer og kompetanse og mulighet til å bruke det sammen med barna? Senter for IKT i utdanningen deler funn fra sin siste undersøkelse.  Ved barnehageprosjektet, Senter for IKT i utdanningen.

Kl. 13:35 – Utstillerseminar:
 U1H – Gyldendal: Trampoline.no – et språkstimulerende nettsted for barnehagebarn

Kl 16:00 – Parallellsesjon:
 S2H – Animasjon og kreativ læring med iPad
. iPad kan være et fantastisk verktøy for å lære og skape læringsglede. En metode er animasjon. Med ett tastetrykk er en klar for å begynne. Via iPaden kan en gjøre nesten alle forberedelser, noe som gir en oversiktelig og god prosess for småbarna. Ved Bente Aasheim, lærer, Løren skole.

TIRSDAG 7. mai 

Kl 10:30 – Parallellsesjon: S3H – Digital danning i barnehagen – barns meningsskaping gjennom produksjon av multimodale tekster
. Digital danning fordrer en helhetlig tilnærming til barns læring og identitetsdanning. Den digitale teknologien er en del av våre liv, og måten vi forholder oss til omverdenen på. Digital danning forsåes derfor som en bred kulturell kompetanse hvor de estetiske læreprosesser har en viktig plass. Ved Mari-Ann Letnes, doktorgradsstipendiat ved Dronning Mauds Minnehøgskole for førskolelærerutdanning.

Kl 11:30 – Utstillerseminar: U2H – NRK Skole: Hvordan bruke film i barnehagen for å gjøre barna til bedre lesere senere i livet.

Kl 13:15 – Parallellsesjon: S4H – Barn kommuniserer på nye måter gjennom bilder. Hva kan bildene fra barnehagehverdagen brukes til, og hvem «eier» egentlig bildene? Gjennom samtaler med barna kan nye produkt skapes, og barna får anledning til å formidle barnehagehverdagen sin på ulike måter. Medvirkning, demokrati og etikk er viktige stikkord. Ved Marianne Undheim, assisterende styrer i Klepp familie- og friluftsbarnehage.

Kl 15:30 – Utstillerseminar:  U3H – Interactive Norway: Smart Board i barnehagen – lek og læring!

ONSDAG 8. mai

Kl 10:00 – Utstillerseminar:  U4H – Cappelen Damm: Språkglede i barnehagen – NYE muligheter!

Kl 11:00 – Parallellsesjon:   S5H – Verktøy til uttrykk. Trondheimsnettverket for barnehager «Barn og IKT» presenterer to prosjekter: Ved å gjemme og gjenfinne geocacher/turbokser er barn i fysisk aktivitet, og opplever natur og teknologi, og gjennom barns samarbeid og medvirkning skaper vi animasjonsfilm. Ved Torill Hafsmo, prosjektleder for «Barn og IKT», og representanter for barnehagene i prosjektet.


%d bloggere liker dette: