Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018–2022

6. september 2017

temahefte iktRegjeringen har revidert kompetansestrategien for tilsatte i barnehagene. Den gjelder nå
for perioden 2018 – 2022. Dette blir gjort for å gjøre barnehagene bedre i stand til å møte kravene i den nye rammeplanen.

Et av temaene som barnehagen kan arbeide med er barnehagens digitale praksis. Det synes jeg er overraskende svakt uttrykt. Den nye rammeplanen krever riktignok ikke at alle barnehager skal ha en digital praksis, men det er nesten uforståelig at digital kompetanse likevel ikke blir tydeligere omtalt. Kartlegginger om digital kompetanse, og forskning om digital praksis, har ett entydig svar på hvordan god digital praksis i barnehagen kan oppnås, – nemlig ved at personalet utvikler sin profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Barnehagemonitor 2015 (Jacobsen et.al., 2015) viste at cirka halvparten av dem som svarte på undersøkelsen, manglet kjennskap til lov og rett for å bruke ting de fant på nettet. Og at mange trengte hjelp til å vurdere om en kilde på Internett var troverdig eller ikke. Med alle de bildene som blir tatt, og med den utstrakte bruken av Internett som informasjonskanal i barnehagen, kunne strategien i det miste brukt noen ord på nødvendigheten av bevisstgjøre personalet om digital dømmekraft. Det er noe alle ansatte bør ha, enten de vegrer seg og er bekymret, er overentusiastiske eller utøver sin digitale praksis med et reflektert og kritisk blikk. Den siste gruppen har forhåpentligvis digital dømmekraft.

Regjeringen vil altså styrke den generell kompetansen til alle tilsatte i barnehagen, men ser ikke ut til å ofre stort på å gjøre for eksempel  bilde- og nettbruk til noe som foregår innenfor trygge rammer for barn, foreldre og personalet.

Møte mellom analoge og digitale uttrykk

5. september 2017

re2Bordercrossing er en utstilling fra Reggio Emilia som skal vises flere steder i Sverige. Første stopp er i Haninge kommune utenfor Stockholm. Der er det bygget et ateljé for at møte mellom analoge og digitale uttrykk i Reggio Emilias atejékultur skal får liv, og der de besøkende skal få mulighet til å prøve disse møtene. Ved hjelp av web-kamera, digitale mikroskop, lysbord og nettbrett kan besøkende utforske naturen – og skape en digital natur.

Det vil også være mulig å delta på etterutdanning.

Utstillingen blir åpnet med en forelesning av Vea Vecchi onsdag 6. september. Hun har arbeidet som ateljerista på barnehagen Diana med fokus på observasjon og dokumentasjon av 3-6-åringenes læreprosesser. Nå er hun ansvarlig for forlagsvirksomheten til Reggio Children, og utstillinger og ateljéer.

Mer informasjon om Bordercrossing finner du på nettsidene til  Reggio Emilia institutet, på Facebook og på sidene til  Haninge kommun.

Bildet er hentet fra http://www.reggioemilia.se.

Hjelp til å løfte den digitale praksisen

25. august 2017

kompetansepakkeRammeplan som ble iverksatt 1. august krever at ansatte i barnehagene skal bruke ulike digitale verktøy til lek, læring og utforskning i det pedagogiske arbeidet. Dette krever at personalet øker sin digitale kompetanse, og Senter for IKT i utdanningen har flere ressurser som kan bidra og hjelpe til med dette arbeidet.

På IKT-plan sine sider for barnehage finner du kompetansepakker som beskriver hvordan dere i barnehagen steg for steg kan arbeide for å utvikle hele personalets digitale dømmekraft og digital kreativitet.

Du vil forresten møte IKT- senteret, eller nærmere bestemt det nye direktoratet på alle de seks DAB-ene i 2018.

 

DAB 2018 – hovedforelesere i uke 11

18. august 2017

MariaMaria Fabien og Markus Bergenord kommer til DAB2017Bodø, Oslo og Hamar i uke 11.

Det kreative perspektivet, og måten Bergenord og Fabien kobler den analoge og digitale verden sammen på, skaper nye tanker om hvordan teknologien kan bli en ressurs i barnehagen.

De har kalt forelesningen sin Digitala barn. Med ord og bilder forteller om hvorfor de startet den digitale reisen ved å skape et digitalt miljø for ettåringene i en Reggio Emilia inspirert barnehage.

MarkusBergenordDet handler ikke om de tekniske verktøyene, sier Maria og Markus, men hva vi bruker dem til, hvilket innhold vil fyller aktivitetene med og hvordan vi får dem til å bli en del av hverdagens pedagogikk. De viser hvordan de tenker for å koble sammen teknikken med miljøet og gjør det tilgjengelig for barna.

Maria og Markus får svært god tilbakemelding, så hold av aktuell dato og gled deg!

 

 

 

 

DAB 2018 – hovedforelesere uke 10

11. august 2017

Men vi venter på det endelige programmet for konferansen Digital Arena barnehage (DAB 2018) kan vi fortelle at to av Danmarks fremste forskere på medier og barn kommer til Trondheim, Kongsberg og Kristiansand i uke 10. De presenterer viktige poeng for barnehager som skal utvikle eller videreutvikle digital kompetanse og praksis.

stinelivjohansenStine Liv Johansen skal snakke om Digitale medier i børnehaven – et spørgsmål om dannelse. Hun vil ta opp hvilken rolle digitale teknologier spiller i barns liv og hvordan vi som voksne er nødt til at forholde oss til barnas bruk. Det handler nemlig ikke bare om nettbrett og spill, men om hvordan vi best kan ruste barn til at være aktive, dannede medborgere i sin digitale samtid.

klausthestrupKlaus Thestrup skal snakke om Digital verdensborger – hvordan og hvorfor? Barn og pedagoger befinner seg midt i et globalisert medie- og kunnskapssamfunn der kommunikasjon, lek og eksperimenter på tvers av tid, sted og kultur er mulig gjennom digitale medier. I foredraget presenterer han prinsipper og metoder som kan brukes  i barnehagen. Forslagene bygger blant annet på et dansk forskningsprosjekt i 2015 der 17 barnehager, 275 barn og 31 pedagoger, forskere og konsulenter deltok i en praktisk undersøkelse av hvordan barn og pedagoger kan bli digitale verdensborgere.

Begge fikk god respons i DAB-byene der de deltok i 2017. Og derfor vil gi folk i tre nye byer anledning til å høre dem!

DAB 2018

4. august 2017

DAB_tekstMed rammeplanens nye fokus på digital praksis, må vi bare minner om at konferansen Digital Arena Barnehage (DAB 2018) kommer til seks norske byer i mars 2018. Her står lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy sentralt, og digitale dømmekraft.

  • 07.03.2018 i Trondheim på Scandic Lerkendal
  • 08.03.2018 i Kongsberg på Quality Hotel Grand
  • 09.03.2018 i Kristiansand på Scandic Bystranda
  • 14.03.2018 i Bodø på Scandic Havet
  • 15.03.2018 i Oslo på Radisson Blu Plaza Hotel
  • 16.03.2018 i Hamar på Scandic Hamar.

Vi regner å være klar med ny nettside, program og påmelding i begynnelsen av september, men oppfordrer deg allerede nå til å holde av den aktuelle datoen for neste års konferanse.

Støttemateriell

1. august 2017

udir.no/rammeplan finner du rammeplanen med direkte koblinger til støttemateriell som refleksjonsspørsmål, filmer og en ny plakatgenerator.

 

Digitalisering blir en av kjerneoppgavene

1. august 2017

En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning. Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanninga blir fra 1. januar 2018 fusjonerte i ett nytt direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT der digitalisering blir en av kjerneoppgavene. Les mer her.

Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det nye direktoratet vil blant annet spille en vesentlig rolle i å støtte barnehagesektoren med å implementere den nye rammeplanen i barnehagen.

Omorganiseringen skal bidra til et IKT-løft i skoler og barnehager, uttalte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en pressekonferanse i juni.

Ny rammeplan

31. juli 2017

ny_RP_17

Da er vi snart i gang med ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og venter på mer nytt fra Utdanningsdirektoratet.

Bilder av barn

1. juni 2017

ibestemening17I Aftenposten på mandag var det et oppslag om foreldre som bryter barnekonvensjonen om barns rett til privatliv gjennom bildene de publiserer på nettet. Slike oppslag skremmer kanskje noen barnehager fra å ta bilder av barna i barnehagen. Det er ikke farlig å ta bilder av barn eller dele dem, dersom man vet hva som er tillatt og hva man ikke bør gjøre.

Lurer du på hvilke regler som gjelder for fotografering og deling av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på?

I Datatilsynets veiledningsheftet om I beste mening. Om bilder av barn på nett blir reglene gjennomgått og du får gode  gode råd med utfyllende informasjon. Heftet inneholder  tips til spørsmål som kan benyttes på foreldre- eller personalmøter.

Heftet kan lastes ned i pdf-versjon på bokmål og nynorsk, eller bestilles kostnadsfritt her. 

 

 

 

 


%d bloggere like this: