Hva bruker vi skjermen til?

16. september 2019

fullsizeoutput_1111WHO kom tidligere i år med anbefalinger for barns fysiske aktivitet og hvor lenge de bør sove, noe som kan underbygges med forskning, men som ikke selger så godt i mediene. Derfor slengte de på noen anbefalinger, tror jeg, for hvor mange timer små barn skal se på skjerm. Det finnes det imidlertid ingen forskning på, og det er nærliggende å tenke seg at anbefalingen er et uttrykk for de følelsesladede debattene om barn og skjermer som dukker opp med jevne mellomrom, og særlig nå rundt skolestart.

Det vi kan være helt sikre på er at vi vet alt for lite om hva iPad-en og andre digitale verktøy betyr for barns utvikling, lek og læring. Det er grunn til å være skeptiske når voksne som skal inspirere og veilede barna selv mangler profesjonsfaglig digital kompetanse og tyr de mest lettvinte løsningene som å la barna spille spill. Det er bekymringsfullt når barnehageeiere, kommunale og privat, passer inn iPad-er i barnehagen uten å sette av en krone til kompetanseutvikling for personalet.

Teknologi kommer til å følge barna inn i voksenverdenen selv om vi heller ikke vet så mye om hvordan teknologien vil utvikle seg i årene som kommer.  Fordi teknologi vil være en del av livet vårt, er det viktig at barna lærer å bruke teknologien til langt mer enn spill.

Antall timer små barn ser på en skjerm, kalt skjermtid, er egentlig et meningsløst begrep. Det beskriver bare tiden som skjermen er i bruk, ikke hva skjermen brukes til. Skjermtid knyttes ofte til organisert netthat, pornosurfning och hacking av kontoer. Barn, også barnehagebarna bruker skjermen hjemme til å more seg, akkurat som voksne gjør, de lærer noe, de samhandler med andre for eksempel når de bruke Skype eller FaceTime til å snakke med slektninger.

Vi må spørre oss hvorfor vi ikke er mer opptatt av hva som er godt innhold og god skjermbruk, og hvilke aktiviteter som passer til de enkelte barns interesser og utviklingsnivå. Det er det vi burde bruke ressurser på.

DAB 2020 – uke 12 og 13

12. juni 2019

logo fb
Konferansen Digital Arena Barnehage (DAB) setter søkelys på digital praksis og digital kompetanse:

 


Bodø
17.mars
Oslo 18. mars
Molde 19. mars
Sandnes 24. mars
Kristiansand 25. mars og
Drammen 26. mars.

Følg med! Mer informasjon kommer i august.

 

DAB2020

26. mai 2019

logo fbVi er i gang med planleggingen. DAB2020 blir holdt ukene 12 og 13 i byene Bodø, Oslo, Molde, Sandnes, Kristiansand og Drammen. Akkurat hvilken dag DAB2020 kommer hvor, er ikke helt avklart enda. Følg med!

To uker med DAB

1. april 2019

IMG_5913

Nærmere 700 deltok i Trondheim, Molde og Lillestrøm. Snart start for andre DAB-uke og mer enn 500 er med i Kristiansand, Hamar og Drammen. Se: dab.imtec.org

Folk om digital praksis i barnehagen

21. februar 2019

fullsizeoutput_11dcKjell Gunnar Ytre-Eide har jobbet i barnehagen i mer enn  25 år i barnehagen og driver en nettside som heter  Ikt og lek. Der deler han erfaringene sine med bruk av verktøy og medier i barnehagen.

Nå har han intervjuet Ståle Eivind Skagen og Geir Valøen fra Ila barnehage som vant den Digitale barnehageprisen i 2018. Ståle og Geir kommer forteller om erfaringene sine på alle de seks DAB-ene i 2019, forresten.

Og Kjell Gunnar har intervjuet meg, Nina Bauer Bølgan, siden jeg er en av dem som har vært opptatt at digitale verktøy, medier og digital praksis lenge. Jeg kommer også på de seks DAB-ene i mars og april.

Podcasting – noe for deg?

14. februar 2019

logo2Nå er det mer enn 800 som har meldt seg på DAB-ene! Og mens du venter på at DAB skal starte, kan du høre på Norgesglasset https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset 4. februar. Der nest siste oppslaget er om Nordre Åsen barnehage der barna lager sin egen podcast. Malin Lifvergren kommer til Oslo, Kristiansand og Drammen for å fortelle om «Podcasting – dokumentasjon gjennom barnas stemmer.»

Ta imot studenter på dagsbesøk?

12. februar 2019

I forbindelse med OsloMets utvikling av musikkappen TRALL har de behov for å sende studenter ut på praksisbesøk til barnehager og skoler som jobber kreativt med musikkapper/andre skapende apper på nettbrett. Akkurat nå samarbeider de med studenter som studerer IT og entreprenørskap som henholdsvis jobber med appfunksjonalitet og innovasjonsprosesser. 

Trallfolkene ønsker å komme i kontakt med barnehager som kan ta imot studenter på dagsbesøk. Er dette ønskelig for din barnehage? Ta kontakt med Nina Engesnes, nineng@oslomet.no

Se også: https://www.facebook.com/trall.no/

Hvis barn er barn, så bruker de iPad

30. januar 2019

fullsizeoutput_1111Dagsavisen hadde et oppslag om iPad i barnehagen i går. I følge avisen ser skepsisen ut til å  ha stilnet.

Ansatte i Mor Go’hjertas barnehage på Bjølsen i Sagene bydel i Oslo sier for eksempel at «…det kan ikke være sånn at barn har nettbrett og TV hjemme, mens det i barnehagen skal være treklosser. Vi må følge utviklingen». Og at det er som med andre verktøy. «Brukes det feil, så blir det negativt. Hvis man gir barna et nettbrett og de blir sittende i sofaen i timevis, så er det passiviserende. Men så lenge det brukes riktig, ser vi kun fordeler.» Og barn som ikke har iPad hjemme, får erfaring med det i barnehagen så de slipper å ligge etter når de begynner på skolen.

Barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt Huynh er blant dem som tidligere har uttalt seg kritisk om småbarn og bruk av nettbrett. Hun mener fremdeles at barn trenger å ha bena godt plantet i den fysiske verden før de begynner å utforske nettbrettet, og understreker at skal  man få «gode digitale barn, trenger man gode, digitale voksne.»

For at barnehagepersonalet kan være «gode digitale guider» for barna og også veilede foreldre, er Oslo kommune i gang med et 2-årig prosjekt for å øke kompetansen i barnehagene om bruk av digitale pedagogiske verktøy.

Les mer i Dagsavisen

 

 

 

 

Kreative, produktive og kritiske innfallsvinkler

19. januar 2019

emuDanmarks nye pedagogiske læreplan for dagtilbudet trådte i kraft 1. juli 2018. Dagtilbudet, eller barnehagen, skal fremme barns trivsel, læring, utvikling og danning gjennom trygge og pedagogiske læringsmiljø der leken har en grunnleggende plass.

Læreplanen sier blant annet at den danske barnehagen skal gi barn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og erfaring med demokrati. Som et ledd i dette skal barnehagen bidra til å utvikle barns selvstendighet, evne til å inngå forpliktende fellesskap og samhørighet og med og integrering i det danske samfunnet.

Danning, likestilling og demokrati skal være en del av den daglige pedagogiske praksisen, og barna skal medvirke og ha innflytelse på utformingen av aktivitetene i barnehagen uansett bakgrunn, kjønn, alder og kultur. Barnehagen skal fremme barns danning. Innholdet skal være meningsfullt, utfordre barnet og ta hensyn til barns måter å forstå og handle på. Barnet blir sett på som en aktiv deltager som forankrer verdier og kunnskaper i egen personlighet og som rettesnor for å orientere seg og handle som et hensynsfullt, kritisk, demokratisk menneske i en digitalisert og global verden.

Og blant de mange elementene som inngår i barnehagens læringsmiljø er de digitale verktøyene. Gjennom en lekende og eksperimenterende tilnærming kan barna møte ulike teknologiske verktøy som gir dem mulighet til å utvikle kreative, produktive og kritiske innfallsvinkler til bruk av ulike teknologier.

De tre skandinaviske landene er dermed ganske enige om at barnehagen skal bidra til at barn opplever utforskende og kreativ bruk av teknologi, og får støtte til å utvikle seg til kritiske og ansvarsfulle borgere i et digitalt samfunnet.

Läroplan for förskolan
Rammeplan for barnehagen
Digital praksis i barnehagen (Udir)

Se til Sverige

14. januar 2019

skolverket1Svenskene ligger noen gallopprunder foran oss. Selv om den nye, svenske læreplanen/rammeplanen først trer i kraft  1. juli 2019, startet svenskene allerede i november i fjor et nettkurs om identitet, likestilling og digitalisering for alle som arbeider i svenske barnehager.

Nettkurset skal være en støtte i gjennomføringen av den nye læreplanen ved å støtte arbeidet med nettopp identitet, likestilling og digitalisering slik at disse perspektivene blir en del av innhold og arbeidsmåter. Lederne får egne opplegg blant annet om hvordan de skal lede arbeidet med digitalisering i egen barnehage.

Nettkurset består av teoretiske elementer, praktiske oppgaver og interaktive øvelser, og innholdet har et vitenskapelig grunnlag og bygger på erfaring. Personalet får tilgang til artikler og filmer, de kan reflektere og diskutere sammen, og øve på nye kunnskaper ved hjelp av interaktive opplegg. Nettkurset skal suppleres med barnehagebasert utvikling slik at den enkelte barnehage selv kan bestemme hvor fort de skal gå frem. Det vil ta cirka 20 timer å gjennomføre hele kurset som er en del av det nasjonale skoleutviklingsprogrammet om digitalisering.

Det hadde vært  noe for norske barnehagefolk og lederne deres, det!

Vi får inntil videre utnytte de digitale hjelpemidlene som finnes som IKTplan.no/barnehage. Og for eksempel gjennomgå kompetansepakken Digital dømmekraft .


%d bloggere liker dette: