DAB 2018 – hovedforelesere uke 10

11. august 2017

Men vi venter på det endelige programmet for konferansen Digital Arena barnehage (DAB 2018) kan vi fortelle at to av Danmarks fremste forskere på medier og barn kommer til Trondheim, Kongsberg og Kristiansand i uke 10. De presenterer viktige poeng for barnehager som skal utvikle eller videreutvikle digital kompetanse og praksis.

stinelivjohansenStine Liv Johansen skal snakke om Digitale medier i børnehaven – et spørgsmål om dannelse. Hun vil ta opp hvilken rolle digitale teknologier spiller i barns liv og hvordan vi som voksne er nødt til at forholde oss til barnas bruk. Det handler nemlig ikke bare om nettbrett og spill, men om hvordan vi best kan ruste barn til at være aktive, dannede medborgere i sin digitale samtid.

klausthestrupKlaus Thestrup skal snakke om Digital verdensborger – hvordan og hvorfor? Barn og pedagoger befinner seg midt i et globalisert medie- og kunnskapssamfunn der kommunikasjon, lek og eksperimenter på tvers av tid, sted og kultur er mulig gjennom digitale medier. I foredraget presenterer han prinsipper og metoder som kan brukes  i barnehagen. Forslagene bygger blant annet på et dansk forskningsprosjekt i 2015 der 17 barnehager, 275 barn og 31 pedagoger, forskere og konsulenter deltok i en praktisk undersøkelse av hvordan barn og pedagoger kan bli digitale verdensborgere.

Begge fikk god respons i DAB-byene der de deltok i 2017. Og derfor vil gi folk i tre nye byer anledning til å høre dem!

DAB 2018

4. august 2017

DAB_tekstMed rammeplanens nye fokus på digital praksis, må vi bare minner om at konferansen Digital Arena Barnehage (DAB 2018) kommer til seks norske byer i mars 2018. Her står lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy sentralt, og digitale dømmekraft.

  • 07.03.2018 i Trondheim på Scandic Lerkendal
  • 08.03.2018 i Kongsberg på Quality Hotel Grand
  • 09.03.2018 i Kristiansand på Scandic Bystranda
  • 14.03.2018 i Bodø på Scandic Havet
  • 15.03.2018 i Oslo på Radisson Blu Plaza Hotel
  • 16.03.2018 i Hamar på Scandic Hamar.

Vi regner å være klar med ny nettside, program og påmelding i begynnelsen av september, men oppfordrer deg allerede nå til å holde av den aktuelle datoen for neste års konferanse.

Støttemateriell

1. august 2017

udir.no/rammeplan finner du rammeplanen med direkte koblinger til støttemateriell som refleksjonsspørsmål, filmer og en ny plakatgenerator.

 

Digitalisering blir en av kjerneoppgavene

1. august 2017

En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning. Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanninga blir fra 1. januar 2018 fusjonerte i ett nytt direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT der digitalisering blir en av kjerneoppgavene. Les mer her.

Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det nye direktoratet vil blant annet spille en vesentlig rolle i å støtte barnehagesektoren med å implementere den nye rammeplanen i barnehagen.

Omorganiseringen skal bidra til et IKT-løft i skoler og barnehager, uttalte Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på en pressekonferanse i juni.

Ny rammeplan

31. juli 2017

ny_RP_17

Da er vi snart i gang med ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og venter på mer nytt fra Utdanningsdirektoratet.

Bilder av barn

1. juni 2017

ibestemening17I Aftenposten på mandag var det et oppslag om foreldre som bryter barnekonvensjonen om barns rett til privatliv gjennom bildene de publiserer på nettet. Slike oppslag skremmer kanskje noen barnehager fra å ta bilder av barna i barnehagen. Det er ikke farlig å ta bilder av barn eller dele dem, dersom man vet hva som er tillatt og hva man ikke bør gjøre.

Lurer du på hvilke regler som gjelder for fotografering og deling av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på?

I Datatilsynets veiledningsheftet om I beste mening. Om bilder av barn på nett blir reglene gjennomgått og du får gode  gode råd med utfyllende informasjon. Heftet inneholder  tips til spørsmål som kan benyttes på foreldre- eller personalmøter.

Heftet kan lastes ned i pdf-versjon på bokmål og nynorsk, eller bestilles kostnadsfritt her. 

 

 

 

 

Konferanse om digital praksis i seks byer

31. mai 2017

DAB_tekst

I mars 2018 blir DAB (Digital Arena barnehagen) arrangert i disse seks kommunene:

07.03.2018 – Trondheim
08.03.2018 – Kongsberg
09.03.2018 – Kristiansand

14.03.2018 – Bodø
15.03.2018 – Oslo
16.03.2018 – Hamar

Det er  sjuende gang Imtec arrangerer konferanser om digital praksis i barnehagen. Konferansene i 2018 arrangeres av Imtec i samarbeid med de seks kommunene, Fagforbundet og Senter for IKT i utdanningen.

Barn trykker og undres

31. mai 2017

etwin
Barn trykker på  noe og undres over det som skjer, får en start for videre læring, sier personalet i Reddiken barnehage. Les mer i oppslaget i Aftenposten i dag som også peker på at holdninger, kompetanse og utstyr varierer fra barnehage til  barnehage.

 

Rammeplanen av 2017

24. april 2017

KD_logoI dag har vi fått en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som trer i kraft 1. august. Etter en kjapp skumming av planen, med fokus på digital praksis og teknologi, synes jeg at planen på dette området er bedre enn utkastet. Mye av teksten bør nok leses med de teknologiske brillene på for å se sammenhengen med den digitale praksisen som har fått et eget underkapittel under  ”Barnehagens arbeidsmåter”. Etter min mening innebærer dette at personalet nå har et entydig ansvar for å også bruke digitale verktøy sammen med barna der slik bruk støtter opp om barns læreprosesser, og bidrar til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn (s 16).

Koblingen mellom de ulike fagområdene og bruk av digitale verktøy er litt variert. Det er positivt at fagområdet ”Etikk, religion og filosofi”, som skal gi barn anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål,  også skal til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft. Her er det vel ikke mulig å gå utenom den digitale dømmekraften som er nevnt på s 16.

Utdanningsdirektoratet skriver at en trykt utgave av planen blir send fra Udir til alle barnehager høsten 2017, samtidig som den blir tilgjengelig i digital utgave på udir.no. Implementeringen av den nye rammeplanen er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som skal gå over lengre tid.

 

 

Årets leke i Norge – nå på spionmuseum i Tyskland

23. april 2017

cayla-og-i-queCayla-dukken ble kåret til årets leke i Norge i 2014. Nå har den fått fast plass på spionmuseet i Berlin.

Forbrukerrådet mente at den internettilkoblede dukken hadde manglende sikkerhet og personvern, ulovlige brukervilkår og skjult markedsføring – alt dette kledd i rosa skjørt og på plass på barnerommet. Etter avsløringene stanset flere store leketøyskjeder salget av dukken i både Europa og USA.  I Tyskland skal foreldre ha blitt oppfordret til å destruere dukken fordi den ble sett på som et ulovlig avlyttingsverktøy.  I Norge derimot er dukken solgt til halv pris i butikkene (Aftenposten 20.04.17).

Stadig flere gjenstander kobles til internett og begynner å snakke med hverandre. Dette skaper mange muligheter, samtidig som det forsterker og skaper nye forbrukerutfordringer. Det gjelder for eksempel også roboten i_Que og smartklokker. Brukervilkår og sikkerhet ved internettilkoblede ting er ofte ikke gode nok, viser blant annet Forbrukerrådets egne tester. Hva må til for å sikre gode og forbrukervennlige internettilkoblede produkter i fremtiden?

Forbrukerrådet holder seminaret «Når leker og vannkokere kobles på nett, hva kan gå galt?» mandag 24. april kl 1200-1500 på Litteraturhuset i Oslo.  Seminaret vil bli strømmet på nett, men du kan fremdeles rekke å melde deg på også: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0105/


%d bloggere like this: