Årets leke i Norge – nå på spionmuseum i Tyskland

23. april 2017

cayla-og-i-queCayla-dukken ble kåret til årets leke i Norge i 2014. Nå har den fått fast plass på spionmuseet i Berlin.

Forbrukerrådet mente at den internettilkoblede dukken hadde manglende sikkerhet og personvern, ulovlige brukervilkår og skjult markedsføring – alt dette kledd i rosa skjørt og på plass på barnerommet. Etter avsløringene stanset flere store leketøyskjeder salget av dukken i både Europa og USA.  I Tyskland skal foreldre ha blitt oppfordret til å destruere dukken fordi den ble sett på som et ulovlig avlyttingsverktøy.  I Norge derimot er dukken solgt til halv pris i butikkene (Aftenposten 20.04.17).

Stadig flere gjenstander kobles til internett og begynner å snakke med hverandre. Dette skaper mange muligheter, samtidig som det forsterker og skaper nye forbrukerutfordringer. Det gjelder for eksempel også roboten i_Que og smartklokker. Brukervilkår og sikkerhet ved internettilkoblede ting er ofte ikke gode nok, viser blant annet Forbrukerrådets egne tester. Hva må til for å sikre gode og forbrukervennlige internettilkoblede produkter i fremtiden?

Forbrukerrådet holder seminaret «Når leker og vannkokere kobles på nett, hva kan gå galt?» mandag 24. april kl 1200-1500 på Litteraturhuset i Oslo.  Seminaret vil bli strømmet på nett, men du kan fremdeles rekke å melde deg på også: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0105/

1985: Digital praksis i Reggio Emilia

1. april 2017

I 1985 var Karin Wallin på besøk i Reggio Emilia. Etter besøket skrev hun boken Hvis øjet fik makt. Om de hundrede sprog og den skapende pedagogisk i Reggio Emilia (Forlaget Børn& Unge, København, 1987). I boken forteller hun om et pionerprosjekt der datamaskinen ble introdusert for barn på barnehagene Diana og Ada Gobetti. Wallin skriver at det viktigste målet med arbeidet var å la barna få lov til å utvikle sine potensielle ressurser og la dem aktivere alle kanaler for kunnskap og kommunikasjon. Både øyet, hånden, hørselen, luktesansen, bevegelsen, tanken, bildet og ordet skulle aktiveres. Datamaskinen ble sett på som et av mange pedagogiske verktøy som kunne utfordre og skape lyst til å søke kunnskap og eksperimentere. Målet for de voksne var blant annet å stimulere barna til en kreativ og aktiv rolle som hovedaktør, og sørge for at barna ikke utviklet en passiv rolle som en operatør som repeterer kommersielle, umotiverende og passiviserende program. Både barn og voksne skulle, på en kreativ måte, lære noe ved hjelp av datamaskinen. Og gjennom det skulle de fornye sine egne refleksjoner og kunnskaper.

De samme tankene kan vi knytte til implementeringen av nettbrett i norske barnehager i dag.

 

NKUL uten sesjoner for barnehagen

30. mars 2017

NKULProgram for NKUL 2017 er lagt ut. I år er det ikke noe målgruppesymbol for barnehage og dermed heller ingen sesjoner som retter seg direkte mot barnehagen. Synd.

Vi venter….

29. mars 2017

udirDen nye rammeplanen var planlagt fastsatt i slutten av mars. Utdanningsdirektoratet melder i dag at rammeplanen nå skal fastsettes i slutten av april, og innføres i august som planlagt. Se:https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/revidering-av-rammeplan/

Kildekritikk

20. mars 2017

sporsmalstegnPå nettet vrimler det av artikler og nettsteder som hevder at barn har mye å hente ved å bruke nettbrett og datamaskin eller som hevder at de digitale mediene er begynnelsen til barndommens undergang. Når vi studerer kildene nærmere ser vi at noe er generelle diskusjoner om barns utbytte. Andre kilder tar opp om apper og ferdigproduserte spill bare har underholdningsverdi eller om de også kan være til nytte for barnet. Atter andre baserer seg på forfatterens, journalistens eller intervjuobjektets egne meninger. Og så finnes det kilder som er vitenskapelig dokumentert forskning. Også noe av det som utgir seg for å være forskning, kan noen ganger baserte seg mer på synsing enn på empiriske data.

For å kunne bruke mediene på en fornuftig måte, er det viktig at vi forstår og kritisk vurdere innhold vi finner på nettet. Det gjelder å skille ut det som er viktig fra det som er mindre viktig, og å skille fakta fra det som er den personlige meningen til avsenderen.

Bærekraftig bruk av teknologi i barnehagen

18. mars 2017

HiVlCampus Stord ved Høgskulen på Vestlandet har fått åtte millioner kroner for å utvikle ny kunnskap om bærekraftig bruk av teknolog i estetisk fag og språk i barnehagen. Det overordnede målet for prosjektet er å utvikle ny, forskingsbasert kunnskap om hva som kan kjennetegner bærekraftige digitale praksisar . Utprøving og kompetanseutvikling skal skje i samarbeid mellom tilsatte i barnehager i Stord og Tysnes, studenter og forskere innenfor kunnskapsområdet «Kunst, kultur og kreativitet» ved barnehagelærerutdanningen på campus Stord. Resultatet av prosjektet skal bidra til å etablere et rammeverk for kompetanse for personale i barnehagefeltet og ansatte og studenter i barnehagelærerutdanningen.

Les mer på hos Høgskolen på Vestlandet.

Film som tema

7. mars 2017

norlandia
Hvert år gjennomfører Norlandia et samlende arrangement for alle barnehagene sine  knyttet til mål om nysgjerrighet, utforskertrang og skaperlyst. Temaet er forskjellig fra år til år. I 2017 var temaet film. Norlandia skriver at «Det konkrete opplegget for hver barnehage er forskjellig, men dette er blant tingene som skjer ute i våre barnehager i 2017:
• Vi lager film hvor barna er med som forfattere eller skuespillere
• Vi ser på ”gamle” filmer vs. nye filmer
• Vi besøker en kino
• Vi lager en egen kino i barnehagen med salg av popcorn, billetter mm.
• Vi får besøk av en skuespiller
• Vi utforsker ulikheter på animasjonsfilm, tegnefilm, science fiction, drama, komedie, osv.»

Se  oppslag om  barnehagene på Romerike og  fra Glassverket barnehage i Bærum. Du kan også sjekke oppslag på Norlandiabarnehagen på Facebook.

Gratis eTwinningseminar

5. mars 2017

etwin4.- 7. mai møtes barnehagelærere fra mange land i Oslo for jobbe sammen og teste ut hvordan IKT kan brukes på en spennende og lærerik måte sammen med barna. Her kan du teste ut digitale verktøy, dele erfaringer, bygge nettverk og planlegge prosjektsamarbeid. Det er Senter for IKT i utdanningen som inviterer til seminaret.

  • Tid og sted: 4. – 7. mai i Oslo
  • Tema: Creative use of ICT in Kindergarten
  • Målgruppe er barnehagelærere
  • Arbeidspråk på seminaret er engelsk
  • Seminaret er gratis. Flyreise og seminaropphold dekkes (hotell, mat og drikke under seminaret)
  • Søknadsfrist er 15. mars 2017  Meld deg på på her.

iktplan.no for barnehagen

22. februar 2017

iktplanSjekk ut iktplan.no.

Der finner du aktivitetsforslag til hvordan digitale verktøy kan brukes i utforsking, lek, læring og undring sammen med barna i barnehagen. Her finner du også kompetansepakker i digital dømmekraft og kreativ bruk av digitale verktøy. God  hjelp for den som vil  utvikle kompetansen hos personalet i barnehagen.

Innholdet er utviklet i samarbeid med barnehageeiere, styrere, fagansvarlige og barnehagelærere.

Fullt i Oslo, ledig i Drammen

20. februar 2017

DAB_tekstNå har DAB2017 rundet 700 deltakere, og vel så det.

Oslo er for lengst fulltegnet, men for dere som enda ikke har meldt dere på: det er fremdeles noen ledige plasser i Drammen (og i Bergen, Stavanger, Tromsø og Trondheim hvis det er nærmere der du bor).


%d bloggers like this: