Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Frokostseminar om personvern blir streamet

7. oktober 2013

IKT-senteret ikonFrokostseminaret Proff eller fjern? Vi snakker personvern! blir streamet. Det er Elin Dybdal Simensen, ansvarlig for seminaret, som melder dette. Da er det mulig for deg å følge seminaret uansett hvor i landet du befinner deg, forutsatt at du har en ok nettforbindelse. Følg med på seminarets nettside for mer info.

Apper som barnehager bruker

15. mars 2013

thea_forstorrglass_liteLeter du etter apper for barn? Det finnes flere oversikter over apper for barn. Her er noen appe-tips fra:

Cathrine Darre om apper som hun bruker i Myrertoppen barnehage. Hun skriver: «Hva man får ut av en iPad applikasjon handler om hvordan de voksne legger det opp og hvordan barna tar det i bruk. Applikasjoner som ikke er forhåndsdefinert som pedagogiske kan bidra til  pedagogiske prosesser, prosesser som handler om økt kreativitet, inspirasjon i lek og læring.»

Marianne Undheim om apper som hun bruker i Klepp Familie- og friluftsbarnehage

Om barnehagen ikke har nettbrett er det mye annet dere kan gjøre med andre digitale verktøy. Sjekk for eksempel bloggen til Rom for læring og IK-brille hos IKT-senteret.

23. desember 2012

julekortblogg_2012

Barnehagebloggen ønsker alle sine lesere en god jul og et spennende nytt år!

Digitale småbarn i Norden

31. august 2012

Vi lever i en verden der vi er koblet til og interagerer med digitale medier via datamaskin, mobiltelefon, nettbrett, spillkonsoll og andre verktøy. Dette gjelder også for stadig yngre barn. En av tre svenske 3-åringer bruker internett hjemme. En av fem  svenske 4-5-åringer bruker internett daglig. Danmark arbeider med sin visjon Ny Nordisk Skole og har opprettet en rådgivningsgruppe for It i skolen. De fleste norske småbarn har tilgang til og bruker digitale medier. Les mer om hva som er på gang  de nordiske landene på Omvärldsbloggen.

Omvärldsbloggen er en del av portalen It i skolan og drives av det svenske Skolverket. Bloggen behandler og diskuterer aktuelle spørsmål og problemstillinger it i skolen, både i Sverige og i resten av verden.

Flytende på ei fjøl

23. august 2012

Det er langt igjen før IKT er integrert som en selvfølgelig del av det pedagogiske arbeidet i barnehage og i førskolelærerutdanning. Større oppmerksomhet for mer digital kompetanse blant de ansatte i barnehagen blir etterlyst, og Utdanningsforbundet mener at det er noe som bør tas opp i den kommende stortingsmeldingen om framtidens barnehage som kommer neste år. Absolutt, det mener jeg også. Men det er ingen selvfølge at det vil skje. Så hvis du også er opptatt av den digitale kompetansen, så si din mening om det på KDs nettside om Fremtidens barnehage.

Hittil har det vært mangel på interesse hos offentlige myndigheter til å stimulere til digital kompetanse både i førskolelærerutdanning og i barnehage. Det synes å råde en slags naivistisk tro på at den digitale kompetansen kommer flytende på ei fjøl helt av seg selv inn på personalrommet i barnehagen og i klasserommet på høgskolen. I stedet for å sikre at fremtidens førskolelærere har digitale kompetanse som et av sine satsningsområder, lar KD det være opp til den enkelte utdanningsinstitusjon å ta dette ansvaret i følge Nasjonal forskrift  om rammeplan doe barnehagelærerutdanning. Hittil har jeg heller ikke registrert noen interesse i Utdanningsdirektoratet for å ta digital kompetanse på alvor.

Nå er det riktig nok sånn at det er Senter for IKT i utdaningen (IKT-senteret) som skal bidra til å iverksette regjeringens politikk blant annet innenfor  førskolelærerutdanningen og barnehagemrådet. Målet er å øke kvaliteten i utdanningen og å bedre læringsutbyttet og læringsstrategier for barn og studenter. Og IKT-senteret jobber på! Likevel burde vi kunne forvente at både KD og Utdanningsdriektoratet viser interesse og forteller omverdenen at digital kompetanse skal være et satsingsområde i barnehagesektoren også.

Småbarn, bøker og nettbrett

25. mars 2012

Aftenposten har i dag et oppslag om barneboken i fremtiden. Skal vi holde oss til papirboka, skal den digitaliseres eller skal barna få lage sine egne historier? Les hva forlag, barnehagefolk og spillutviklere tenker.

Per Kristian Bjørkeng, som har skrevet artikkel, var på Klikk der! i Oslo forrige uke og fikk innspill til artikklen sin der.

 

Animasjonsverksted

22. mars 2012

Film&Kino lyser ut  to-dagers animasjonsverksted for lærere på ettermiddag og kveldstid. Barnehageansatte kan også melde seg på. Det er stor rift om kursene, og de blir fort fulltegnet. Så du må handle NÅ!

På kurset gjennomgår animasjon som læringsmetodikk. De fleste eksemplene er fra grunnskolen, men det er mye praktisk arbeid og aktuelt for barnehager også. Et kurs koster kr 150 sm inkluderer lett servering og kursmateriell. Kursene blir ledet av Bente Aasheim.

Fremtidens barnehage 2

6. mars 2012

NRK Trøndelag sitt oppslag i forrige uke om nettbrett og playstation i barnehagen vekker diskusjon. Arnulf Kolstad, professor i sosialpsykologi ved NTNU, mener at de minste barna bør holdes unna datautstyr. Han synes det blir for mye effektivitet og aktivitet, og mener at det kan være nyttig å oppdra barna til litt dovenskapop istedenfor, hva han np mener med det. Kolstad omtales som en aktiv deltager i den offentlige debatten, men hva vet han egentlig om hvordan barnehagen kan utnytte digitale medier i pedagogisk sammenheng? Fra tidligere debatter om digitale medier i barnehagen har vi sett at pofessorer kan uttale seg både uvitende og fordomsfullt.

Mari-Ann Letnes er doktorgradsstipendiat ved Dronning Mauds Minne og er opptatt av den gode følelsen vi opplever når vi skaper. Hun peker dermed på kjernen i det digitale arbeidet i barnehagen: barn som skaper med interesserte og kompetente voksen ved sin side. Du kan se intervjuet med Kolstad og Letnes, og finne lenker til tidligere opplsag om barn og digitale medier, her.

Klikk der! i Bergen ble nettopp åpnet

10. februar 2012

Omar Mekki, fra arrangøren IMTEC, hilste de 120 deltakerne velkommen.
Anne Marit Presterud, kommunaldirektør barnehage og skole i Bergen kommune, tok for seg bergensbarnehagene inn i den digitale verden.
Og Kulturskolen i Bergen sto for det kulturelle innslaget.
Se opprinnelig program her

 

Et bevisst og kompetent personale

27. januar 2012

I barnehagen er bilder aktivt brukt både pedagogisk og i andre sammenhenger. Personalet bruker bilder til å dokumentere situasjoner, utvikling og prosesser. I tillegg brukes bilder ofte som veggdekor og for å vise glimt fra hverdagen på nettsidene. På de aller fleste bildene er barna i barnehagen motivet. Med den stadig økende bruken av bilder i barnehagen øker også behovet for et bevisst og kompetent personale. Det er viktig at disse vet hva slags bilder som kan publiseres på nett og hvilke bilder som i stedet bør slettes.

Les mer om hva Anja Gåsland skriver om Barnehagebilder på nett på IKT-senterets sider.


%d bloggere liker dette: