Archive for the ‘tidsskrift’ Category

Barnehagemagasinet

30. mars 2016

BhgmagasinetNytt nummer av Utdanningsdirektoratets Barnehagemagasin er kommet. Det inneholder mye forskjellig stoff blant annet om å øke den formelle kompetansen i barnehagene og om lek, tilvenning, utemiljø og ulike verktøy. Du får også noen tips til hvordan din barnehage kan få hjelp til å møte den digitale hverdagen. Å arbeide med digitale verktøy handler først og fremst om å få til gode prosesser hvor flere verktøy, både digitale og tradisjonelle, blir brukt.

 

Positive tilbakemeldinger på NKULs barnehageprogram

8. juni 2015

Skolemagasinet nr 2/2015 har blant annet et oppslag fra Barnehageprogammet på NKUL:

NKUL1

NKUL2

 

Vetduva – forskning og ny kunnskap om barnehage

29. mai 2015

vetduva2Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Magasinet utgis av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på resultatene fra skandinavisk forskning om barnehager.

Nå er et nytt nummer kommet og du finner den digitale utgaven for nettbrett og mobil her.

Barn som aktive medieprodusenter i barnehagen

29. oktober 2014

NJDL14_3I siste nummer (nr 3/2014) av Nordic Journal of Digital Literacy skriver Jonna Leinonen og Sara Sintonen om Barn som aktive medieprodusenter i barnehagen (Productive Participation – Children as Active Media Producers in Kindergarten). I artikkelen sin trekker de frem «betydningen av en tidlig start: media spiller allerede en betydelig rolle i barns liv og oppvekst, der de opptrer som aktive deltakere og produsenter. Dette medfører at mediakulturer også kan ha en naturlig plass innenfor barnehagepedagogikken, med utgangspunkt i sosiokulturelle læringsteorier som vektlegger betydningen av lek og samhandling for å fremme sosial læring. Gjennom å dele ideer og meninger underveis i prosessen, blir barna også til sosiale aktører som lærer å ta del i samtaler og forhandlinger.»

Jonna Leinonen, er utdannet barnehagelærer, jobber ved Univeritetet i Tampere og er i sluttfasen av en doktorgrad. Sara Sintonen er dosent ved Univeritetet i Helsinki.

Temanummer om digitale verktøy i barnehagen

18. desember 2013

bhgfolk 4-2013Barnehagefolk nr 4/2013 tar for seg bruk av digitale verktøy, og profesjonsfaglig digital komeptanse i barnehagen. Barbro Hardersen fra Senter for IKT i utdanningen har vært gjesteredaktør for dette nummeret.

I en rekke artikler forteller fagfolk fra barnehage og høgskole hvordan og hvorfor vi skal ta i bruk teknologi i barnehaen. Både alle som synes det er bra at barnehagen er nygjerrig og åpen mot omverdenen, og de som synes vi skal gjøre alt slik vi alltid har gjort det, vil ha nytte av å studere artiklene. For noen vil det bli motivasjon til videre arbed. Andre må kanskje stoppe opp og spørre seg om det er for egen skyld, eller for barnas, at de holder denne delen av barndommen utenfor barnehagen.


%d bloggere like this: