Archive for the ‘Nyheter’ Category

DAB 2020 – påmelding

6. november 2019

DAB_stående

Programmene for de seks DAB-ene Bodø, Oslo, Molde, Sandnes, Kristiansand og Drammen i mars 2020 er klare, og påmeldingen er åpnet.

Se  https://digitalarenabarnehage.no

Syndebukken?

5. november 2019

fullsizeoutput_1111I media møter vi bekymringer om for konsekvensene av barn go unges bruk av skjerm og sosiale medier. Derfor er det  befriende å lese Ola Jacob Madsens et innlegg i Aftenposten i dag om barn og unges skjermbruk. Han peker på at det finnes andre studer,  mindre omtalt og oppskattet, som tyder på at vi ikke skal bekymre oss fullt så mye og at det er håp også for den oppvoksende generasjonen. Teknologi aldri kan forstås isolert, men må alltid forstås i sammenheng med menneskers videre liv, der alt fra individuell sårbarhet, hjemmeforhold og sosioøkonomisk bakgrunn spiller inn, skriver han. «Timene foran skjermen er mer symptomatiske for barn og unges oppvekstvilkår, enn direkte skadelige i seg selv. Eksempelvis hvis barn stadig blir overlatt til seg selv og skjermen i fravær av voksne. Derfor er det også feilslått å gjøre skjermene til syndebukk. Skjermene gjør isteden det de alltid har gjort: de reflekterer, også hvordan unge har det.»

Og barnehagen er det derfor nødvendig at personalet har tilstrekkelig profesjonsfaglig digital kompetanse slik at aktiviteter med digitale verktøy blir et tilskudd til det pedagogiske arbeidet.

Les også Atle Fretheims og Hedvig  Montgomerys kommentarer til WHOs anbefalinger om skjermtid som kom i våres.

DAB 2020: Lokale ressurser

18. oktober 2019

logo fbOm DAB 2020

Både i BODØ, OSLO, MOLDE, SANDNES, KRISTIANSAND og DRAMMEN vil du møte lokale barnehager og ressurspersoner som deler sine erfaringer. Hver by har sine tema, så sjekk programmet for DAB 2020 her https://digitalarenabarnehage.no

DAB 2020: Bodø, Oslo, Molde og Drammen

14. oktober 2019

logo fb Om DAB 2020

Lesesenteret i Stavanger har sammen med barnehagelærere sett nærmere på bruken av e-bøker og billedbøker i samtalebasert lesing i barnehagen. Målet var å utvikle en app som barnehagelærere skal kunne bruke for å vurdere om e-bøker er gode nok til samtalebasert lesing. 

På DAB 2020 i Bodø, Oslo, Molde og Drammen vil Per Melbye og Ann Chatrin Nilsen dele erfaringer de har gjort seg gjennom prosjektet og presentere vurderingsverktøyet for e-bøker. De spør blant annet: hva er best; lese på nettbrett eller lese i bok, og hvordan finner vi en god e-bok?

Ta en trall på DAB 2020

10. oktober 2019

logo fbOm DAB 2020

På DAB i BODØ, OSLO, MOLDE OG DRAMMEN kommer Trall. Prosjektet Trall arbeide med å utvikle et innovativt digitalt verktøy som skal gi inspirasjon til å bli kjent med Norges sangskatt, gammelt og nytt, kjent og ukjent. På den måten vil Trall ivareta, støtte og fornye sangkulturen og inspirere til økt sangglede, musikalsk lek og utfoldelse i samvær med barn. På DAB 2020 får du mulighet til å både høre og gjøre en trall eller to!

DAB 2020: Noen er med i alle byer

7. oktober 2019

logo fb Om DAB 2020

Både i Bodø, Oslo, Molde, Sandnes, Kristiansand og Drammen møter du Utdanningsdirektoratet. Personalets digitale kompetanse er avgjørende for å skape en god digital praksis, og Udir vil dele konkrete tips og muligheter til arbeid med digital praksis i barnehagen.

Giske kommune har gjennom mange år satset på å bygge opp digital kompetanse hos barnehagene. Slik har de gjort personalet skulle bli i stand til å arbeide kreativt med digitale verktøyene. I alle byene vil de fortelle hvordan de har fått til det. Parallellen har de kalt «Som ein dråpe blekk i eit glas vatn.»

Ståle Skagen og Geir Valøen fra Ila barnehage i Trondheim kommer med en splitter ny parallell der de ser nærmere på filosofi og digital teknologi. Kan de digitale verktøyene bidra til at det oppstår et rom med plass til etikk, religion og filosofi, undrer de. Ståle og Geir var med på DAB i fjor og fikk mye positiv tilbakemelding på den varierte måten de jobbet med digital praksis på. De kommer også til alle de seks byene.

Sigrid Hestnes er pedagogisk rådgiver i Norconsult. Hun vil snakke om hvordan det fysiske læringsmiljøet kan designes slik at personale og barn kan utvikle digital dømmekraft. Hvordan er det mulig å programmere, eller omprogrammere bygg, slik at de legger til rette for en praksis der det digitale læringsmiljøet er en integrert i det fysiske læringsmiljøet.

 

 

 

 

 

DAB 2020: Drammen

3. oktober 2019

logo fbOm DAB 2020

På DAB 2020 i Drammen kommer Malin Nilsen som er universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Hun har studert barnas og personalets bruk av nettbrett og apper, og spør hva det innebærer å ha en kritisk og ansvarlig tilnærming når du jobber med apper i barnehagen? Malin er opptatt av at vi må føre en kritisk diskusjon om hvilken rolle og funksjon digital teknologi skal ha i barnehagen. Hun mener vi må spørre oss hvordan appene kan brukes på en ansvarlig måte og være en støtte i det pedagogiske arbeidet. Malin peker på at barnehagepersonalet trenger mer kunnskaper om dette fagområdet.

DAB 2020: Sandnes og Kristiansand

30. september 2019

Om DAB 2020

På DAB 2020 i Sandnes og Kristiansand kommer Maria Fabien og Erika Lewis fra Katarina Västra Förskola i Stockholm. De har vært med oss på flere DAB-konferanser tidligere og får alltid svært god tilbakemelding. De forteller om digitalt arbeid med de yngste, og litt eldre barna, og hvordan de digitale verktøyene har fått en naturlig plass i barnehagens verktøykasse og dermed bidrar til å skape variasjon i det pedagogiske arbeidet.

DAB 2020: Bodø, Oslo, Molde

27. september 2019

logo fbOm DAB 2020

På DAB2020 i Bodø, Oslo og Molde kommer Erika Kyrk Seger. Erika skal snakke om Den digitale verd(i)en – med barnet i fokus. Hun peker på at de digitale verktøyene og appene har en tendens til å havne fremst i synsfeltet vårt, og lett kan føre til at vi mister det pedagogiske innholdet av syne. Det er viktig, mener Erika, å stille spørsmål om hvorfor vi egentlig skal arbeide med digitale verktøy i barnehagen og hva vi må gjøre for å unngå den digitale praksisen havner i et hav av overfladiskhet.

 

DAB 2020

19. september 2019

logo2Konferansen Digital Arena Barnehage (DAB 2020) lanserer snart programmet for 2020. Påmelding starter rundt månedsskiftet oktober/november.

Følge med på DABs nye nettside  eller følge DAB på Facebook.


%d bloggere liker dette: