Archive for the ‘Nyheter’ Category

Vant den digitale barnehageprisen

22. mars 2018

hurra2Ila barnehage i Trondheim vant den digitale barnehageprisen 2018 for prosjektet  «Livet i Ilabekken». Prisen ble delt ut på Digital Arena Barnehage (DAB) i Trondheim 7. mars. Se mer på barnehage.no

Utstillere på plass

23. februar 2018

logo fb

Også i år vil deltakerne møte utstillere på DAB-konferansene. Noen er med i alle seks byer, mens andre er med på noen av dem. Her har vi lagt ut en kort presentasjon av årets utstillere slik at du som deltakere kan være forberedt på hvem du vil møte.

Inspirerer, overrasker og setter tankene i gang

17. februar 2018

re2Den 1. mars åpner utstillingen Bordercrossing fra Reggio Emilia i Södertälje kommune 45 minutter med tog utenfor Stockholm. Den ene delen viser av utstillingen prosjektarbeid ved ti barnehager og småskoler i Reggio Emilia. Utstillingen har tidligere vært vist på Museum of Modern Art i New York.

Den andre delen består av et atelje med digitale og analoge verktøy som de som besøker utstillingen kan prøve selv i et naturfaglig miljø. Jeg har tidligere omtalt utstillingen her og skiver blant annet at «Hvis vi skal ta rammeplanens ord om digital praksis på alvor, kan vi ikke sitte igjen i gammeldags, instrumentell forståelse av teknologi. Vi må oppleve og prøve slik denne utstillingen tilbyr oss å gjøre. Man kommer ikke uberørt ut fra Bordercrossing. Den inspirerer, overrasker og setter tankene i gang om mange mulige aktiviteter som både kan støtte, utvide og utvikle prosjekter det jobbes med i barnehagene.»

Man kan besøke Bordercrossing på spesielle dager, bestille et studiebesøk samme med kollegaene din eller delta på etterutdanning.

Les mer på sidene til Reggio Emiliainstitutet i Stockholm og Bordercrossing i Södertälje kommune.

Bildet er hentet fra http://www.reggioemilia.se.

Stor interesse

11. februar 2018

logo fbGodt over 800 er påmeldt Digital Arena Barnehage (DAB) -konferansene i mars 2018 i Trondheim, Kongsberg, Kristiansand, Bodø, Oslo og Hamar. Det er fremdeles plass til flere på DAB-konferansene som belyser lekende, løpende og skapende prosesser i den digitale praksisen. Se mer om program og påmelding her.

Godt nytt år!

1. januar 2018

Barnehageblogg ønsker alle et godt nytt år!

Fra 1. januar er Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet fusjonert il en nytt Direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT som skal arbeid for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet. Et sentralt arbeidsområde er å øke satsingen på de mulighetene som digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

Påmeldingen til DAB 2018 i Bodø, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Oslo og Trondheim er i full gang. Frem til 10. januar er det «førpris», så løp og melde deg på. I 2017 ble DAB i Oslo fulltegnet flere uker før konferansen ble gjennomført.

 

Digital Arena Barnehage 2018

4. november 2017

logo fbDa er programmene og påmeldingen til DAB 2018 klare.

uke 10 er hovedforelesere i Trondheim, Kongsberg og Kristiansand Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. ved Institut for Kommunikation og Kultur – Center for Børnelitteraturog og Klaus Thestrup, førsteamanuensis, Center for undervisningsudvikling og digitale medier. Begge kommer fra Aarhus universitet.

I uke 11 er hovedforelesere i Bodø, Oslo og Hamar er Maria Fabien, ateljerista, Katarina Västra Förskola, og Markus Bergenord, digitalista, Reggio Emilia Institutet. Begge arbeider i Stockholm.

I alle de seks byene vil du møte disse temaene;
– Behandling av personopplysninger i barnehagen
– Digital dømmekraft
– Digital praksis krever digital kompetanse
– Prosjektoren kan skape et nytt miljø i barnehagen
– Lek med programmering gjennom roboter, program og spill
– Barna og bildene. Barnehagens dokumentasjonspraksis og barnets integritet
– Ut i Europa for å hente digital kompetanse og utveksle erfaringer
– Eier og styrer som drivkraft i utvikling av barnehagens digitale praksis.

I tillegg er det flere forelesninger som vil variere fra by til by.

Program og påmelding her.

 

«I beste mening» vant internasjonal pris

30. september 2017

ibeste_7x6Datatilsynet har vunnet en internasjonal pris for prosjektet «I beste mening» – om bilder av barn på nett». Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med IKT-senteret, og fikk stor oppmerksomhet da det ble lansert på Safer Internet Day. i februar.

I prosjektet ble det laget en ny  «I beste mening»-veileder for foresatte og de som jobber med barn om hvordan bilder av barn bør håndteres, at barn må få si sin mening når bilder tas og om hva som er lurt og ikke når det gjelder bilder. Det ble også  lansert en informasjonsfilm til bruk på foreldremøter og lignende, og en musikkvideo for barn i barnehagen.  Det ble sendt informasjon om det tilgjengelige materiellet til alle landets barnehager.

I begrunnelsen for prisen la juryen vekt på at innholdet kan deles og gjenbrukes av andre land gjennom creative commons, og at det var laget gode verktøy for flere målgrupper slik at mange kunne ta tak i utfordringene ved å dele bilder av barn på nett.

Dette var andre gang Datatilsynet laget en veileder om bruk av bilder. Jeg er jo litt stolt over å ha bidratt til at det for ni år siden ble laget en slik veileder om kjøreregler for fotografering og deling av bilder av barn i barnehagen. I 2008 kontaktet jeg Ove Skåra, nåværende kommuniksjonsdirektør i Datatilsynet, la frem min bekymring for manglende kunnskaper blant barnehagepersonalet om personvern og sikkerhet på Internett og ble  invitert til Datatilsynet for å diskutere saken nærmere.

Jeg la frem noen tilfeldige foto, funnet på åpne barnehagesider på nettet, som var av en slik slik karakter at jeg ønsket Datatilsynets syn på om slike foto var akseptable å publisere eller ikke. Alle fotoene var, etter tilsynets mening, klare brudd på personvernsbestemmelsen. Datatilsynet arbeidet med en veileder for skolen, men hadde ikke noen planer for noe tilsvarende for barnehagen enda. Mitt innspill satte fortgang i det arbeidet, og den første I beste mening-brosjyren ble presentert av Guro Skåltveit, nåværende senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, på Klikk der! – konferansen i Oslo høsten 2008.

Digitale verktøy i naturen

28. september 2017

0_hoiland2Terje Høiland ha skrevet boken Forskerfrø i naturen. Bruk av digitale verktøy. Som tittelen sier dreier boken seg om naturfaglige aktiviteter der digitale verktøy kan ha en nyttig plass og som støtte for barns undring og utforskning. Det er en praktisk bok som gir en innføring i noen verktøy og program som bildebehandling, om  å lage egne bøker, lydarbeide, digitale fortelling, interaktiv tavle med mer.

Boken er utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

 

10.000 kr til digitalt utstyr

26. september 2017

tusenkrHar barnehagen din et temaarbeid eller et prosjekt der digitale verktøy inngår? Og har du lyst til å dele det med andre?

IKT-senteret deler årlig ut “Den digitale barnehageprisen” for å løfte frem eksempler på hvordan barnehager arbeider helhetlig med digitale verktøy i sin pedagogiske praksis. Så hvis du søker innen 6. november! har barnehagen din sjanse til å vinne 10.000 kr.

Les vurderingskriteriene, se de tidligere vinnerene og fyll ut påmeldingskjemaet.

Vi kan ikke stå på stedet hvil

17. september 2017

re2Teknologi er en del av hverdagen vår. Den skal verken dominere eller erstatte, men blande seg med andre språk. Og har man først 100 språk, ønsker man gjerne det 101 velkommen også, skrev Wallin (1987) om erfaringene med den digitale praksisen i Reggio Emilia.

For noen dager siden besøkte jeg Reggio Emilia-utstillingen Bordercrossing. Utstillingen skal vises flere steder i Sverige og første stopp er i Haninge kommun ca 25 minutter med tog fra Stockholm. Utstillingen ble åpnet av Vea Vecchi 6. september.

Boardercrossing har tidligere vært vist på Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Den består av tekster, bilder, filmer mm fra prosjekter om møter mellom analog og digitale verktøy og uttrykk i ti barnehager i Reggio Emilia

I utstillingslokalet i Haninge er det dessuten laget et ateljé der kursdeltakere og besøkere kan prøve web-kamera, digitale mikroskop, ledlysbord og nettbrett for å utforske naturmateriale – og skape en digital natur.

I den tredje delen av utstillingen presenterer barnehagene i Haninge sine Reggio Emilia inspirerte prosjekter der digitale verktøy inngår som en naturlig del.

Jeg håper mange norske barnehagemedarbeidere, og deres ledere, tar turen til Haninge, eller andre svenske kommuner som visstnok skal ta i mot den i 2018. Hvis vi skal ta rammeplanens ord om digital praksis på alvor, kan vi ikke sitte igjen i gammeldags, instrumentell forståelse av teknologi. Vi må oppleve og prøve slik denne utstillingen tilbyr oss å gjøre. Man kommer ikke uberørt ut fra Bordercrossing. Den inspirerer, overrasker og setter tankene i gang om mange mulige aktiviteter som både kan støtte, utvide og utvikle prosjekter det jobbes med i barnehagene.

Pedagogikk er en foranderlig prosess i en foranderlig verden, skrev  Vecchi i  2002 i boken Theater Curtain: The Ring of Transformation. Derfor kan vi ikke stå på stedet hvil, men la det digitale potensial som denne utstillingen representerer bli et bidrag og en støtte til barnas spørsmål og tanker.

På bestemte dager er det mulig å besøke utstillingen på kveldstid. Det er mulig å delta på dagskurs med ulike tema, mens de 21 dagene som er avsatt til studiebesøk er alle fullbooked. Informasjon i utstillingen i Haninge kommun: http://haninge.se/bordercrossing

 

 


%d bloggere like this: