Archive for the ‘Nettressurs’ Category

DAB 2020: Bodø, Oslo, Molde og Drammen

14. oktober 2019

logo fb Om DAB 2020

Lesesenteret i Stavanger har sammen med barnehagelærere sett nærmere på bruken av e-bøker og billedbøker i samtalebasert lesing i barnehagen. Målet var å utvikle en app som barnehagelærere skal kunne bruke for å vurdere om e-bøker er gode nok til samtalebasert lesing. 

På DAB 2020 i Bodø, Oslo, Molde og Drammen vil Per Melbye og Ann Chatrin Nilsen dele erfaringer de har gjort seg gjennom prosjektet og presentere vurderingsverktøyet for e-bøker. De spør blant annet: hva er best; lese på nettbrett eller lese i bok, og hvordan finner vi en god e-bok?

Nei, vi vil ikke……

6. september 2018

Har nettbrett og andre digitale medier en plass i barnehagen eller ikke?

JA NEINEI, vi vil ikke at nettbrettet skal brukes som barnevakt i barnehagen, eller til sysselsetting og tidsfordriv, men JA, vi kan ikke komme bort fra at medienes har betydning også i de yngste barnas liv. Barna som kommer til barnehagen i dag, er født inn i en digital verden som de beveger seg hjemmevant i. Lenge før de begynner på skolen, håndterer mange barn nettbrett og smarttelefoner, Google, YouTube og Spotify med den største selvfølge. De har imidlertid ikke kompetanse til å håndtere alle de ulike sidene av teknologi og medier.

Derfor trenger de voksne rundt seg som har profesjonsfaglig digital kompetanse. Voksne som bruker vett og forstand, som har sunn skepsis og et kritisk blikk, som gjør gjennomtenkte og reflekterte valg og finner ut hvordan teknologien kan skape nye og interessante muligheter, gi meningsfulle og inspirerende opplevelser og berike og utvide barnehagens praksis.

«Nei -vi-vil-ikke’erne» bør legge bak seg den antikverte oppfatningen av at digitale verktøy er noe teknisk og farlig, og i stedet gå inn for å mestre sitt digitale faglige liv.

Rask reaksjon hos Udir

26. juni 2018

Udir melder at lenken til den foreldede artikkelen jeg omtalte på lørdag, er fjernet. Og opplyser samtidig at direktoratet kommer tilbake med mer oppdaterte artikler basert på forskning som ligger tilgjengelig her for alle som måtte være interesserte på databasen om ny forskning om barnehagen.

ecec

 

NB-ECEC, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. Databasen blir oppdatert hvert år og inneholder i dag kvalitetsgodkjente studier fra 2006-2015.

Nei, Vetuva, alt for gammelt

23. juni 2018


Udir

Utdanningsdirektoratet har lagt ut en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2018, og siden blir oppdaterer frem til barnehagestart.

Blant annet finner du veilednings- og støtteressurser for barnehagenes digitale praksis. I dag ligger det refleksjonsspørsmål der, og lenker til dubestemmer.no som handler om personvern, nettvett og digital dømmekraft, IKT-plan med ideer og kurs, og en film om skattejakt med GPS. 

Direktoratet har også lagt ut intervjuet «Alene med teknologi» publisert i Vetuva 2015, noe som kan forlede leseren til å tro at innholdet i artikkelen er et relativt nytt forskningsarbeid. Det er det ikke. Margrethe Jernes var den først som disputerte med en avhandling om bruk av digitale medier i barnehagen i 2013, og all ære for det. Feltarbeidet ble imidlertid foretatt i 2008-2009, så datagrunnlaget er 10 år gammelt.

Til sammenligning kunne man i Berlinske tiden torsdag 21. juni lese kronikken Børn skal naturligvis ikke sidde og glo på en skærm i børnehaven – men de skal lære ny teknologi at kende av Stine Liv Johansen, en av Danmarks fremste medieforskere, og  Malene Skjærris fra Den Integrerede Institution Paddehatten i Vejle kommune med mange års erfaring med å bruke digitale teknologi i barnehagen. De er bekymret for at debatten om teknologibruk i danske barnehager «baserer sig på forvredne og forsimplede forestillinger om, hvad god digital pædagogik er og kan være. Vi opfordrer derfor til, at man i højere grad inddrager den erfaring og den forskning, der er blevet skabt i udviklings- og forskningsprojekter rundt omkring i landet.» Å hente inn erfaring og nyere forskning bør vi gjøre i Norge også.

I intervjuet med Jernes i Vetuva kommer det frem at barnehagepersonalet følte at de manglet kompetanse og at det den gang sto lite konkret om digital praksis i rammeplanen. I dag er rammeplanen tydelig på hvilke oppgaver personalet har selv om den digitale kompetansen fremdeles ofte er mangelfull.

Johansen og Skjærris  avslutter slik: «Det er afgørende vigtigt, at de enkelte dagtilbud tager aktivt og kritisk stilling til, hvordan det vil give mening at bruge de digitale redskaber hos dem.

Og det kræver en politisk og ledelsesmæssig indsats oppefra at sørge for relevant videreuddannelse af det pædagogiske personale og ikke mindst at prioritere tid og plads til eksperimenter og fordybelse. Men hvis det er på plads, er der ingen grund til at være bange for en pædagogik, der også omfatter digitale medier.»

Det overraskende at Utdanningsdirektoratet velger å republisere en lite oppdatert artikkel fra Vetuva som baserer seg på bruk av datamaskin og som signaliserer noe helt annet enn det de nysgjerrige eksperimentelle og skapende barna driver med i barnehager med høy profesjonsfaglig digital kompetanse.

Her på Barnehagebloggen gleder jeg meg til at Utdanningsdirektoratet «oppefra» bidrar til videreutdanning, og støtter og forteller om barnehager som prioriterer plass til digital eksperimentering og fordypelse.

Hjelp til å løfte den digitale praksisen

25. august 2017

kompetansepakkeRammeplan som ble iverksatt 1. august krever at ansatte i barnehagene skal bruke ulike digitale verktøy til lek, læring og utforskning i det pedagogiske arbeidet. Dette krever at personalet øker sin digitale kompetanse, og Senter for IKT i utdanningen har flere ressurser som kan bidra og hjelpe til med dette arbeidet.

På IKT-plan sine sider for barnehage finner du kompetansepakker som beskriver hvordan dere i barnehagen steg for steg kan arbeide for å utvikle hele personalets digitale dømmekraft og digital kreativitet.

Du vil forresten møte IKT- senteret, eller nærmere bestemt det nye direktoratet på alle de seks DAB-ene i 2018.

 

Bilder av barn

1. juni 2017

ibestemening17I Aftenposten på mandag var det et oppslag om foreldre som bryter barnekonvensjonen om barns rett til privatliv gjennom bildene de publiserer på nettet. Slike oppslag skremmer kanskje noen barnehager fra å ta bilder av barna i barnehagen. Det er ikke farlig å ta bilder av barn eller dele dem, dersom man vet hva som er tillatt og hva man ikke bør gjøre.

Lurer du på hvilke regler som gjelder for fotografering og deling av bilder av barn? Og hvordan skal barnebilder håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på?

I Datatilsynets veiledningsheftet om I beste mening. Om bilder av barn på nett blir reglene gjennomgått og du får gode  gode råd med utfyllende informasjon. Heftet inneholder  tips til spørsmål som kan benyttes på foreldre- eller personalmøter.

Heftet kan lastes ned i pdf-versjon på bokmål og nynorsk, eller bestilles kostnadsfritt her. 

 

 

 

 

Småbarn, foreldre og nettvett

15. desember 2015

skjermbrukEn veileder som gir småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk ble lansert i går.  Småbarn og skjermbruk – en god start gir foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. Som digitale mediebrukere fortjener også yngre barn å bli tatt på alvor.

Småbarn og skjermbruk – en god start blir sendt ut til alle helsestasjoner i Norge. Dette er første gang helsestasjonene blir invitert til å bidra til barn og foresattes skjermvett. På helsestasjonen sitter mange foresatte til barn i alderen 0-6 år og venter. Mange har spørsmål om småbarn som mediebrukere. Veilederen gir råd og tips til foresatte for de aller yngste barna – de mellom 0 og 6 år.Hvordan kan foreldre for eksempel gi de minste barna en god start med internett, mobil og tv? Og hvilke innstillinger kan man gjøre på nettbrett og mobil?

Også personalet i barnehagen skal være digitale rollemodeller. Det er nyttig å kjenne til veilederen, og sette seg inn i innholdet, og ha den som bakgrunn når barnehagens arbeid med digitale medier diskuteres med foreldre.

Småbarn og skjermbruk – en god start! består av en kort og en lengre veileder. Du kan bestille noe av materiellet – mens den lange veilderen kun er digital.  For mer informasjon – ta kontakt med Barbro Hardersen eller Berit Andersen

Veilederen er forøvrig laget i et samarbeid mellom følgende organisasjoner:
Redd Barna
Barnevakten
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) 
Medietilsynet Trygg bruk
IKT-Norge
Sintef
Forbrukerombudet
Unicef
Slettmeg.no 

 

DU bestemmer

12. november 2015

Du bestemmer er Norges mest brukte læringsressurs for å lære opp barn, unge og voksne i personvern og digital dømmekraft. Du bestemmer drives i samarbeid mellom Senter for IKT i utdanningen og Datatilsynet.

superetterforskerUnder fanen Yngre barn finner du aktuelle hjelpemidler for barnehagen. Alle ressursene kan lastes ned og skrives ut:

  • Superetterforskerne som er en digital kompetansepakke for bruk av IKT i barnehagen. Superetterforskerne er beregnet på barn i alderen 4-9 år ( og voksne).
  • Trygg på nett med Donald Duck der barn og voksne kan utforske og løse oppgaver for å lære om en trygg og spennende digital hverdag. Heftet er beregnet på barn i alderen 4-9 år ( og voksne).
  • Frida og Felix lærer nettvett der du kan lære hva det er lurt å gjøre når du får en mystisk epost i innboksen og om det nye, spennende nettspillet egentlig gratis. Opplegget er beregnet på  barn i alderen 6-9 år ( og voksne).
Ellers er artikler, historier fra virkeligheten, filmer og diskusjonsoppgaver på sidene for eldre barn og ungdom. Dette stoffet kan også være nyttig for voksne som trenger å øke sine digitale kunnskaper.

%d bloggere liker dette: