Archive for the ‘kompetanse’ Category

DAB 2020 – uke 12 og 13

12. juni 2019

logo fb
Konferansen Digital Arena Barnehage (DAB) setter søkelys på digital praksis og digital kompetanse:

 


Bodø
17.mars
Oslo 18. mars
Molde 19. mars
Sandnes 24. mars
Kristiansand 25. mars og
Drammen 26. mars.

Følg med! Mer informasjon kommer i august.

 

DAB2020

26. mai 2019

logo fbVi er i gang med planleggingen. DAB2020 blir holdt ukene 12 og 13 i byene Bodø, Oslo, Molde, Sandnes, Kristiansand og Drammen. Akkurat hvilken dag DAB2020 kommer hvor, er ikke helt avklart enda. Følg med!

Unge verdensborgere i en digital tid

9. januar 2019

unknownFor et par dager siden møtte jeg studenter ved OsloMet som akkurat hadde startet på Master i barnehagekunnskap. Studentene  hadde valgt studieretning Unge verdensborgere i en digital tid, og emnet det var satt søkelys på var Barnehagens digitale praksis. Møtet var til gjensidig inspirasjon.

Veldig positivt at det tilrettelegges for kompetanseutvikling på dette temaet, og at det også er lagt ut som et videreutdanningstilbud. Og lurer du på hva emnet inneholder, så ta en titt her så du er forberedt til neste utlysning: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Master/Enkeltemner-fra-master-i-barnehagekunnskap.

 

 

Barnehagene må bli flinkere til å bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte

24. oktober 2018

fagbladetFagbladet har et oppslag om digital praksis og digital kompetanse i barnehagen. Både Malin Lifvergren, Stein Are Sellevoll-Klubbenes, Benjamin Pham, Tove Lafton og Nina Bauer Bølgan skal forelese på noen av DABene 2019.

Bildet er klippet fra Fagbladet.

Ny læreplan for svenske barnehager

11. september 2018

skolverket1
Sverige har nylig revidert sin læreplan for barnehagen. Den trer i kraft 1. juli 2019.

I planen er digital kompetanse gjort tydeligere. Det blir understreket at vi lever i en verden i rask forandring der digitaliseringen øker. Den svenske barnehagens oppgaver er blant annet å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet for å utvikle læringsmiljøet i barnehagen, gi barna mulighet til å utvikle forståelse for den digitaliseringen de møter i hverdagen og tilegne seg nødvendig digital kompetanse. Den svenske barnehagen skal gi barna muligheten til å få erfaring med ferdigheter som kreves for å leve og jobbe i et moderne samfunn.

I løpet av høsten tilbys ALLE som arbeider i den svenske barnehagen, både det pedagogiske personalet og lederne deres, et webkurs. Kurset tar for seg identitet, likestilling og arbeid med digitalisering i barnehagen. Webkurset skal suppleres med barnehagebasert utvikling i egen barnehage slik at den enkelte barnehage selv kan bestemme hvor fort de skal gå frem. Det vil ta cirka 20 timer å gjennomføre hele kurset som er en del av det nasjonale skoleutviklingsprogrammet om digitalisering.

Nei, vi vil ikke……

6. september 2018

Har nettbrett og andre digitale medier en plass i barnehagen eller ikke?

JA NEINEI, vi vil ikke at nettbrettet skal brukes som barnevakt i barnehagen, eller til sysselsetting og tidsfordriv, men JA, vi kan ikke komme bort fra at medienes har betydning også i de yngste barnas liv. Barna som kommer til barnehagen i dag, er født inn i en digital verden som de beveger seg hjemmevant i. Lenge før de begynner på skolen, håndterer mange barn nettbrett og smarttelefoner, Google, YouTube og Spotify med den største selvfølge. De har imidlertid ikke kompetanse til å håndtere alle de ulike sidene av teknologi og medier.

Derfor trenger de voksne rundt seg som har profesjonsfaglig digital kompetanse. Voksne som bruker vett og forstand, som har sunn skepsis og et kritisk blikk, som gjør gjennomtenkte og reflekterte valg og finner ut hvordan teknologien kan skape nye og interessante muligheter, gi meningsfulle og inspirerende opplevelser og berike og utvide barnehagens praksis.

«Nei -vi-vil-ikke’erne» bør legge bak seg den antikverte oppfatningen av at digitale verktøy er noe teknisk og farlig, og i stedet gå inn for å mestre sitt digitale faglige liv.


%d bloggere like this: