Archive for the ‘Avis’ Category

Nei, Vetuva, alt for gammelt

23. juni 2018


Udir

Utdanningsdirektoratet har lagt ut en oversikt over hva som er nytt til barnehagestart høsten 2018, og siden blir oppdaterer frem til barnehagestart.

Blant annet finner du veilednings- og støtteressurser for barnehagenes digitale praksis. I dag ligger det refleksjonsspørsmål der, og lenker til dubestemmer.no som handler om personvern, nettvett og digital dømmekraft, IKT-plan med ideer og kurs, og en film om skattejakt med GPS. 

Direktoratet har også lagt ut intervjuet «Alene med teknologi» publisert i Vetuva 2015, noe som kan forlede leseren til å tro at innholdet i artikkelen er et relativt nytt forskningsarbeid. Det er det ikke. Margrethe Jernes var den først som disputerte med en avhandling om bruk av digitale medier i barnehagen i 2013, og all ære for det. Feltarbeidet ble imidlertid foretatt i 2008-2009, så datagrunnlaget er 10 år gammelt.

Til sammenligning kunne man i Berlinske tiden torsdag 21. juni lese kronikken Børn skal naturligvis ikke sidde og glo på en skærm i børnehaven – men de skal lære ny teknologi at kende av Stine Liv Johansen, en av Danmarks fremste medieforskere, og  Malene Skjærris fra Den Integrerede Institution Paddehatten i Vejle kommune med mange års erfaring med å bruke digitale teknologi i barnehagen. De er bekymret for at debatten om teknologibruk i danske barnehager «baserer sig på forvredne og forsimplede forestillinger om, hvad god digital pædagogik er og kan være. Vi opfordrer derfor til, at man i højere grad inddrager den erfaring og den forskning, der er blevet skabt i udviklings- og forskningsprojekter rundt omkring i landet.» Å hente inn erfaring og nyere forskning bør vi gjøre i Norge også.

I intervjuet med Jernes i Vetuva kommer det frem at barnehagepersonalet følte at de manglet kompetanse og at det den gang sto lite konkret om digital praksis i rammeplanen. I dag er rammeplanen tydelig på hvilke oppgaver personalet har selv om den digitale kompetansen fremdeles ofte er mangelfull.

Johansen og Skjærris  avslutter slik: «Det er afgørende vigtigt, at de enkelte dagtilbud tager aktivt og kritisk stilling til, hvordan det vil give mening at bruge de digitale redskaber hos dem.

Og det kræver en politisk og ledelsesmæssig indsats oppefra at sørge for relevant videreuddannelse af det pædagogiske personale og ikke mindst at prioritere tid og plads til eksperimenter og fordybelse. Men hvis det er på plads, er der ingen grund til at være bange for en pædagogik, der også omfatter digitale medier.»

Det overraskende at Utdanningsdirektoratet velger å republisere en lite oppdatert artikkel fra Vetuva som baserer seg på bruk av datamaskin og som signaliserer noe helt annet enn det de nysgjerrige eksperimentelle og skapende barna driver med i barnehager med høy profesjonsfaglig digital kompetanse.

Her på Barnehagebloggen gleder jeg meg til at Utdanningsdirektoratet «oppefra» bidrar til videreutdanning, og støtter og forteller om barnehager som prioriterer plass til digital eksperimentering og fordypelse.

Positive tilbakemeldinger på NKULs barnehageprogram

8. juni 2015

Skolemagasinet nr 2/2015 har blant annet et oppslag fra Barnehageprogammet på NKUL:

NKUL1

NKUL2

 

Udir-magasin for barnehage

5. juni 2015

UdirmagasinUdir-magasinet er for deg som er assistent, fagarbeider, pedagog, barnehagelærer, styrer eller eier i barnehagen. Her kan du lese om ansatte som tar utdanning ved siden av jobb. Du får kjennskap til det Udir gjør for å styrke kompetansen til alle ansatte og for å støtte og utvikle barnehagen i sin helhet. Magasinet byr også på artikler om viktige fagområder og utfordringer du kan møte, som ansatt i barnehagen.

Barnehagen må lære seg koden også

17. februar 2015

Det er datatrøbbel overalt. Lær deg koden, Erna Solberg! er tittelen på en kronikk i Aftenposten i går skrevet av Camilla Bjørn, Ine Thereze Gransæter og Isabelle K. Ringnes. De skriver at vi trenger flere teknologikompetente kvinner i Norge, og slipper kvinnelige hjerner til kan problemene løses sammen og fjerne de overkompliserte hindrene mellom det digitale og det analoge. I dag er gapet mellom dem som bruker teknologien og dem som utvikler den for stort.

littlebitsNår Erna Solberg har skrevet sin første kodelinje, foreslår de at hun legger til fire punkter i planene sine. Det første er om Teknologi i barnehagen: «La jentene leke med tekniske byggesett som «littlebits«. Starter det tidlig nok, forsvinner angsten for det nye, og teknologi blir en naturlig del av hverdagen for alle barn. Lek frem nye løsninger. Og la dette fortsette gjennom hele skoleløpet, inkludert i lærerutdanningen. Et foregangseksempel er organisasjonen: Lær kidsa koding. Er det noen der ute som bruker Littlebits i barnehagen? Er det flere enn Kattekleiv barnehage på Notodden som har prøvd seg på koding med barnehagebarna? Ta gjerne kontakt med meg.

wedoI noen kommuner, og ved Vitensentrene, blir det jobbet med WeDo. På et arbeidsseminar på Barnehagekonferansen i Bergen i forrige uke presenterte Pedagogisk fagsenter i Sarpsborg hvordan de jobber med roboter og sensorer sammen med barnehagebarna. Både gøy og lærerikt for oss gamliser å få bygge en krokodille som åpner og lukker gapet, og som lager rare lyder når vi kommer i nærheten av sensoren. Jobber du i en barnehage som bruker WeDo så ta gjerne kontakt med meg.

Når får vi firkantede øyne?

23. september 2014

skriver-lDiskusjonen om det digitale livet for barnehagebarna fortsetter. Eller, det er vel egentlig det digitale livet i familien som blir diskutert. Så vidt jeg kan forstår vet de som diskuterer lite om hva som skjer barnehagene. De tror at nettbrettet blir brukt som en barnevakt, men barnehagene arbeider med å forstå hvilke potensialer de nye verktøyene har for lek, læring og kommunikasjon. Gjennom årene er det samlet mye pedagogisk erfaring om hvordan verkøtyene kan brukes sammen med barn. Erfaringene blir presentert på  blogger og i litteratur.  I dag vet vi verken om verktøyene er av det gode eller det onde. Så lenge vi mangler forskning, forskning som tar utgangspunkt i hvordan vi tilrettelegger for bruk i de nordiske landene, og forskning som tar utgangspunkt i barnas opplevelser med de nye mediene. Uten forskning er det ikke mulig å føre en konstruktiv diskusjon.

Da fjernsynet kom, oppsto ryktet om at vi ville få firkantede øyen av å stirre for mye på skjermen. Er det noen som har fått det?

Her er lenker til mandagens oppslag i Aftenposten:

Digitale misjonærer.  Her skriver Eli Skjeseth at «pedagoger plikter å tenke dypere om barn og unges vilkår enn Apple gjør, og harselerer med smokke-eksempelet i et tidligere oppslag. Slik Skjeseth skriver høres det ut som om barnehager erstatter den virkelige smokken med et bilde av den? Det er ikke noe galt med smokken, men hva er galt med la 2-3-åringene legger smokken den på skannerplata, oppleve spenningen når smokken skannes og få  skrive ut bilde av smokken etterpå. Og når alle smokkene er skannet lager kanskje barnehagen et lottospill av smokkene, noe som kan stimulerer barna til å snakke enda mer. Ja, det er klart at pedagoger nøye skal vurere muligheter og begrensinger med digitale verktøy før de løper og kjøper. Å tro noe annet er en nedvurdering av barnehagelærerne.

Lot ikke sine egne barn få bruke Ipad. I oppslaget blir det vist til et intervju med Steve Jobs fra 2010 der han opplyste at hans egne barn ikke hadde brukt iPad, og at han begrenset bruken av teknologi hjemme. Erik Solheim i NRKbeta forteller at han ikke vil skjerme barn for de mulighetene som åpner seg når man behersker teknologi. Men at det handler mer omå å inspirere til kreativ bruk fremfor passiv bruk, heller enn å begrense bruken. Det er det fokuset vi skal ha i barnehagen også, noe som krever kompetanse hos personalet. Og mon tro om Steve Jobs sine barn bruker iPad nå?

De beste appene for barn Jon Cato Lorentzen er spillanmelderog anbefaler noen spill og programmer som han mener stimulerer kreativitet, læring og nysgjerrighet. Er det noen der ute som har prøvd noen av dem? 

 

Hver tredje barnehage bruker nettbrett

16. september 2014

alt mittHver tredje barnehage bruker nettbrett, skriver Aftenposten i dag, og viser til Barnehagemonitor 2013. Seniorrådgiver Helle Jacobsen i IKT-senteret presiserer at hver tredje barnehage har tilgang til nettbrett. Det betyr ikke at alle barn i den enkelte barnehage bruker et netbrett. Vi vet heller ikke så mye om hvor ofte og hva brettet blir brukt til. Men at det er stor interesse i barnehagene for nettbrettet er det liten tvil om.

I oppslaget blir det understreket at teknologi ikke må brukes som en hvilepute, og at barnehagene må ha et bevisst forhold til hvordan teknologi brukes. IKT-senteret vier til det store behovet for kompetanseheving, og at kurs som arrangeres blir «fulltegnet på null komma svisj.»

Bruk av iPad er greit. Hjernedød bruk av iPad er ugreit

9. mai 2014

alt mitt«Femåringen forlanger egen Ipad. Hun har tilgang til to hjemme, i tillegg til smarttelefoner og en gammel Mac. Det holder ikke. Hun er ikke fornøyd. Hun vil ha sin egen. Uten restriksjoner på bruk. Herre, gi meg styrke. Les Joacim Lunds «Alt mitt er ditt, elskling» i Aftenposten.no

Å skille skitt fra kanel

23. januar 2014

appÅ velge i appenes verden krever både tid og innsikt, og stiller krav til de voksne evne til å vurdere innhold og muligheter. Dette er en kompetanse som barnehager som skaffer seg nettbrett må bli oppmerksom på, og skaffe seg.

I Dagbladet 9. desember 2013 skrev Marie L. Kleive en kritisk anmeldelse av en barnebokapp:  «Barn fortjener ordentlige historier. Barn som leser bøker på brett fortjener også ordentlige historier. Det holder ikke å slenge inn litt pling og plong og noen animasjoner, og satse på at leserne ikke bryr seg om hvordan det hele henger sammen, så lenge bildene beveger seg litt og de har noe å trykke på.»

Kleive avslutter: «Å lage gode barnebøker er ikke lett. Likevel ser mange app-utviklere ut til å tro det. Flere barnebokapper ligger på dette nivået, og det kan virke urettferdig å henge ut én. Men slik Appstore er bygget opp, er det vanskelig for leserne å skille skitt fra kanel, og de gode appene (de finnes) forsvinner lett bak mange dårlige. Det må være frustrerende for dem som forsøker å nå ut med ordentlige fortellinger, og et stort problem for leserne.»

Medielek og digital danning

21. desember 2013

HJogMALBarnehagelærere har behov for digital kompetanse og kunnskaper om barns digitale hverdag. Les intervjuet med  Henriette Jæger og Mari-Ann Letnes i  Utdanning.no  forbindelse med IKT-senterets konferanse på Litteraturhuset sist mandag.

Først trykke, så snakke

12. juli 2013

padde_fredLørdag 6. juli hadde Aftenposten et oppslag om nettbruk blant barn. Her blir det vist til undersøkelser som viser en eksplosiv økning nruk av nettbrett blant barn under 12 år. Det blir pekt på nødvendigheten av at foreldre og pedagoger må være oppmerksomme på hvordan nettbrettene blir brukt, delta sammen med barna og gjerne innføre teknologifrie tider i løpet av døgnet som mor og far også må repektere. Du kan lese mer i Aftenposten.


%d bloggere liker dette: