Gå på oppdagelser i det digitale universet

danskMange medier har hatt oppslag om barnehagebarn som foretrekker den lysende skjermen fra en iPad fremfor lek med jevnaldrende. Se for eksempel oppslaget i Politiken.dk.  Mediene viser til en dansk undersøkelse som er gjort av Børnerådet. Barnerådet tilsvarer det norske Barneombudet. Omtalen om undersøkelsen på Børnerådets sider er bare på 9 sider, men det vil komme en mer omfattende rapport på et senere tidspunkt.

Det ble benyttet både kvantitative og kvalitative metoder. Den kvantitative delen omfatter 844 barn i alderen fire til seks år i 100 danske barnehager, og 59 barn er gjennom ulike metoder intervjuet i den kvalitative delen av undersøkelsen. Det er nødvendig å være oppmerksom på at undersøkelsen først og fremst ser ut til å ta for seg barns bruk på fritiden, ikke i barnehagen. Begrepet iPad ble brukt fordi iPad ble forstått av flere barn enn begrepet nettbrett.

La meg starte med mulige svakheter som blir omtalt. Barnas svar kan tyde på at de oppfatter ’sammen med andre’ som om det er flere fingre på skjermen. Og mange voksne vil vel også foretrekke å sitte alene i stedet for å ha andres styrende fingre på skjermen. Når barna blir spurt om det er gøy å spille sammen med andre barn, svarer 61 prosent ja og særlig hvis det er flere skjermer å spille på.

Selv om et flertall av barna ville velge iPaden framfor lek med andre barn, ville hele 63 prosent av barna foretrekke en ”sjov” lekeplass framfor iPaden hvis de kunne velge. Dette er kanskje vel så interessant som at barna lar seg fasinere av iPaden. Det gjør jo vi voksne også.

Det er klare kjønnsforskjeller i svarene. I langt større grad enn jentene velger guttene spill på iPaden fremfor lek med andre.

Så hva er egentlig det største problemet? Sannsynligvis de voksne begrensede forståelse av nye medier og deres muligheter. Foreldrene ser ikke på iPaden som et leketøy, men setter klare begrensninger for barnas bruk: det er bedre med ”gammeldags” lek enn moderne medielek,  iPaden er en skrøpelig ting som lett går i stykker og barna får «firkantede øyne» hvis de holder for lenge på.

Barna har selv har mange tanker om hvordan man kan leke med iPaden, og bruke den til helt andre ting enn å spille spill. Barna ser ut til å ha en ”velutviklet” kompetanse og flere av barna vet hvordan man henter spill og andre apper. Barna ville velge bort iPaden hvis de fikk et godt alternativ. Det bør jo interessere oss. En allsidig hverdag innebærer fremdeles mange og varierte aktiviteter.

Formannen i Børnerådet oppfordrer foreldre og pedagoger til å gå på oppdagelser i det digitale universet sammen med barna. På den måten kan de finne ut av tingene samme slik vi gjør når vi bygger med Lego eller legger puslespill sammen. Nødvendig å minne om tydeligvis, men ikke akkurat noe nytt. Det krever imidlertid at de ansatte i barnehage har kompetanse som gjør dem i stand til å støtte nysgjerrige og vitebegjærlige digitale barn også. Vi trenger at barnehagen er nytenkende og innovativ, og  tar høyde for  medienes plass i barndommen.

Konferanser som tar opp bruk av digitale verktøy i barnehagen er viktige møteplasser. Der presenteres erfaringer med hvordan teknologi kan bidra til å skape nye og interessante muligheter og utfordringer i det pedagogiske arbeidet. Der presenteres strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. Barnehageutvikling handler også om å forstå hvordan mediene griper inn i livene til de yngste barna og den rollen mdiene spiller for barnas lek og læring.

I fjor høst omtalte jeg boken Børns liv og leg med medier av Stine Liv Johansen her på bloggen. Johansen er opptatt av mediene og de yngste barna.  Hun peker på at medier som iPaden er en viktig del av barnas vennskapskultur, og at vi ikke kan forstå barndommen slik den leves i dag uten å forholde oss til den innflytelse mediene har på barna. Johansen mener at vi må bli bedre i stand til å forstå hvordan mediene griper inn i livene våre og hvilken betydning barna selv tillegger mediene. Det er et perspektiv som hun mener er underkommunisert i annen litteratur, og i forskningen. Den bør berøre vårt syn og våre holdninger til bruken av de nye mediene. Johansen bok bør leses og diskuteres i barnehagene. Den kommer forvrig på norsk på Cappelen Damm til sommeren.

 

 

Stikkord: , , ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere like this: